Informace k nástupu žáků přípravné třídy, 1. a 2. ročníků do školy od 18. 11. 2020

  • Od 18. 11. je povolena osobní přítomnost žáků přípravného ročníku, žáků 1. a 2. tříd ve škole.
  • Žáci, kteří se nezúčastní výuky ve škole, musí pokračovat ve vzdělávání distančním způsobem. Po domluvě s učiteli jsou možné individuální konzultace s žákem ve škole.
  • Po celou dobu pobytu ve škole budou žáci nosit roušky.
  • Při vyučování nebude hudební výchova a tělesná výchova v tělocvičně.
  • Ve třídách bude zajištěno časté větrání, dezinfekční prostředky a budou dodržována hygienická a bezpečností pravidla.
  • Podle možnosti učitelé během dne zařadí pobyt žáků venku v areálu nebo okolí školy.
  • Pro přihlášené žáky bude v provozu školní družina.
  • Žáci, kteří budou od 18. 11. navštěvovat školu a budou mít přihlášené obědy (objednané 1 stravný den dopředu), můžou obědvat ve školní jídelně od 11:30 do 13:15.

19.11.2020 Moji milí prvňáčkové

19.11.2020 Moji milí

10.11.2020 Zdravím