26. 2. 2021

ČJ – dnes jsme procvičovali vyjmenovaná slova po P – NETOPÝR, SLEPÝŠ, PYL a hledali jsme k nim slova příbuzná

V sešitě Hravá vyjmenovaná slova na straně 29:

- Ve cvičení 1 jsme sestavili z písmenek v obláčcích slova a napsali je na linku, zakroužkovali jsme slova označující živočichy.

- Ve cvičení 2 jsme vymysleli a napsali věty s danými slovy.

- Ve cvičení 3 jsme doplnili do slov i/y a vybarvili takovou cestu k pokladu, kterou tvoří vyjmenovaná slova nebo slova s nimi příbuzná.

Vypracovaná strana 29 ke kontrole ZDE.

 

Písanka – vypracuj stranu 9

 

M – dnes jsme se při online hodině učili písemné sčítání se součtem jednotek 10

V pracovním sešitě na straně 24:

- Vyřešili jsme slovní úlohu ve žlutém rámečku.

- Ve cvičení 1 jsme písemně sčítali a prováděli kontrolu záměnou sčítanců.

- Ve cvičení 2 jsme pomocí písemného sčítání a odpovědi vyřešili slovní úlohu.

Vypracovaná strana 24 ke kontrole ZDE.

 

 

25. 2. 2021

ČJ – dnes jsme se učili vyjmenovaná slova po P – NETOPÝR, SLEPÝŠ, PYL a hledali jsme k nim slova příbuzná

POZOR NA TATO SLOVA!

PYL (žlutý prášek na květinách)

PIL (polykal tekutinu)

OPYLOVAT (přenášet pyl)

OPILOVAT (pilníkem upravit)

SLEPÝŠ (živočich)

SLEPÍŠ (lepidlem)

 

V pracovním sešitě ČJ 2 na straně 18:

- Ve cvičení 1 jsme doplnili vynechaná písmena do textu a podtrhli všechny tvary slova netopýr.

- Ve cvičení 2 jsme doplnili i/y do textu a vyprávěli si o slepýšovi.

- Ve cvičení 3 jsme doplnili i/y.

- Ve cvičení 4 jsme vymysleli a napsali ke každému obrázku větu.

Vypracovaná strana 18 ke kontrole ZDE.

 

M – dnes jsme při online hodině procvičovali písemné sčítání se třemi sčítanci

V pracovním sešitě na straně 23:

- Ve cvičení 1 jsme písemně sčítali a prováděli kontrolu záměnou sčítanců.

- Ve cvičení 2 jsme pomocí písemného sčítání a odpovědi vyřešili slovní úlohu.

- Ve cvičení 3 jsme vypočítali příklady na písemné sčítání.

Vypracovaná strana 23 ke kontrole ZDE.

 

PRV – v dnešní hodině jsme se učili o houbách

Pracovali jsme s touto PŘÍLOHOU, kde je podrobně učivo vysvětlené.

V pracovním sešitě na straně 45:

- Ve žlutém rámečku jsme rozluštili a napsali na linku názvy hub. Jedovatou houbu jsme dali do kroužku.

- Dole na stránce jsme doplnili chybějící text.

Vypracovaná strana 45 ke kontrole ZDE.

Úkol pro dnešní den:

Do malého modrého sešitu napiš nadpis „Houby“, na stránku nakresli jednu houbu se všemi jejími částmi a tyto části popiš (třeň, klobouk, výtrusy, plodnice, podhoubí).

Přikládám vám odkaz s prezentací: Prezentace HOUBY

 

 

24. 2. 2021

ČJ – dnes jsme procvičovali vyjmenovaná slova po P – PÝCHA, PYTEL, PYSK a hledali jsme k nim slova příbuzná

V sešitě Hravá vyjmenovaná slova na straně 28:

- Ve cvičení 1 jsme doplnili do vět slova z nabídky.

- Ve cvičení 2 a 3 jsme doplnili do slov i/y.

Vypracovaná strana 28 ke kontrole ZDE.

 

Písanka – vypracuj stranu 8

 

– dnes jsme trénovali písemné sčítání bez přechodu přes základ

V pracovním sešitě na straně 22:

- Ve cvičení 1, 2 a 4 jsme pomocí písemného sčítání a odpovědí vypracovali slovní úlohy.

- Ve cvičení 3 jsme vypočítali příklady pomocí písemného sčítání a provedli jsme kontrolu záměnou sčítanců.

Vypracovaná strana 22 ke kontrole ZDE.

 

 

23. 2. 2021

ČJ – dnes si procvičíte vyjmenovaná slova po P – PÝCHA, PYTEL, PYSK a budete hledat slova k nim příbuzná

POZOR NA TATO SLOVA!

PÝCHA (špatná vlastnost)

PÍCHÁ (bodá)

NA PYSKU (na tlamě zvířete)

NA PÍSKU (písek na stavbu)

PYCH (krádež v lese nebo na poli)

VPICH (jehlou do látky)

 

V pracovním sešitě ČJ 2 na straně 17 nahoře:

- Ve cvičení 1 doplň řadu vyjmenovaných slov po P.

- Ve cvičení 2 doplň do pořekadel správné slovo z nabídky.

V pracovním sešitě na straně 17 dole:

- Ve cvičení 1 doplň do vět vhodná slova z nabídky.

- Ve cvičení 2 doplň i/y.

- Ve cvičení 3 doplň i/y, spoj vhodné dvojice slov.

Vypracovaná strana 17 ke kontrole ZDE.

 

– dnes se budete učit a procvičovat písemné sčítání bez přechodu přes základ

V pracovním sešitě na straně 21:

- Vyřeš slovní úlohu ve žlutém rámečku.

- Ve cvičení 1 písemně sčítej a prováděj kontrolu záměnou sčítanců.

- Ve cvičení 2 správně pod sebe zapiš sčítance, vypočítej a proveď kontrolu.

Vypracovaná strana 21 ke kontrole ZDE.

 

PRV –  dnes se budeme učit o živých organizmech

Pracuj s touto PŘÍLOHOU, kde je podrobně učivo vysvětlené.

V pracovním sešitě na straně 44:

- Ve žlutém rámečku rozlušti křížovku a napiš tajenku.

- Dole na stránce doplň chybějící text.

Vypracovaná strana 44 ke kontrole ZDE.

 

 

22. 2. 2021

ČJ – při dnešní hodině jsme se začali učit nová vyjmenovaná slova po P a vysvětlovali jsme si jejich význam

Úkol pro dnešní den:

- Do školního sešitu na český jazyk jsme napsali na volnou linku dnešní datum a vypsali všechna vyjmenovaná slova po P

- Začali jsme se učit řadu zpaměti. Už ji umíš?

PÝCHA – PYTEL – PYSK – NETOPÝR – SLEPÝŠ – PYL – KOPYTO – KLOPÝTAT – TŘPYTIT SE – ZPYTOVAT – PYKAT – PÝR – PÝŘIT SE – ČEPÝŘIT SE

V sešitě Hravá vyjmenovaná slova na straně 27:

- K obrázkům jsme napsali vhodná vyjmenovaná slova po P.

Vypracovaná strana 27 ke kontrole ZDE.

 

Písanka – vypracuj stranu 7

 

M – dnes jsme při online hodině procvičovali malou násobilku

V pracovním sešitě na straně 17:

- Ve cvičení 1 jsme vyřešili krátké řetězce.

- Ve cvičení 2 jsme vyřešili příklady na dělení a lístečky vybarvili stejnou barvou, jakou má daná kulička výsledek.

- Ve cvičení 3 jsme vyznačili společné násobky čísel 6 a 8.

Vypracovaná strana 17 ke kontrole ZDE.

 

 

19. 2. 2021

ČJ – na on-line hodině jsme se zaměřili na opakování učiva

V sešitě Hravá vyjmenovaná slova na straně 24:

- Ve cvičení 1 jsme hledali ve čtyřsměrce vyjmenovaná slova po M, napsali je na řádek a také jsme hledali jedno slovo, které mezi vyjmenovaná slova po M nepatří.

- Ve cvičení 2 jsme vymysleli a napsali věty s danými slovy.

- Ve cvičení 3 a 4 jsme doplnili i/y.

Vypracovaná strana 24 ke kontrole ZDE.

V sešitě Hravá vyjmenovaná slova na straně 26:

- Ve cvičení 1 jsme doplnili do slov i/y a vybarvili obrázek podle návodu.

Vypracovaná strana 26 ke kontrole ZDE.

 

Písanka – vypracuj stranu 6

 

M – dnes jsme při online hodině procvičovali početní operace

V pracovním sešitě na straně 16:

- Ve cvičení 1 jsme doplnili výsledky příkladů do tabulek.

- Ve cvičení 2 a 3 jsme pomocí příkladů a odpovědí vyřešili slovní úlohy.

- Vypočítali jsme všechny příklady na sčítání a odčítání v béžovém sloupečku.

Vypracovaná strana 16 ke kontrole ZDE.

 

 

18. 2. 2021

ČJ – na on-line hodině jsme se zaměřili na opakování vyjmenovaných slov po B, L, M

V sešitě Hravá vyjmenovaná slova na straně 25:

- Ve cvičení 1 a), b), c) jsme doplňovali a odůvodňovali psaní i/y.

- Ve cvičení 2 jsme vyluštili obrázkové rébusy.

Vypracovaná strana 25 ke kontrole ZDE.

 

M – na dnešní hodině jsme procvičovali odčítání s přechodem přes základ

V pracovním sešitě na straně 15:

- Ve cvičení 1 jsme vyřešili příklady ve sloupečcích.

- Ve 2. cvičení jsme doplnili správně výsledky do tabulky.

- Ve 3. cvičení jsme vyřešili pomocí příkladu a odpovědi slovní úlohu.

Vypracovaná strana 15 ke kontrole ZDE.

 

PRV – v dnešní hodině jsme opakovali učivo o sluneční soustavě a významu neživé a živé přírody

V pracovním sešitě na straně 41:

- Nalepili jsme k obrázkům správnou odpověď.

- Dole na stránce jsme doplnili chybějící text.

Vypracovaná strana 41 ke kontrole ZDE.

V pracovním sešitě na straně 42:

- Doplňovali jsme neúplné věty pomocí slov v rámečku a tato slova jsme vybarvili danými barvami dle zadání.

Vypracovaná strana 42 ke kontrole ZDE.

 

 

17. 2. 2021

ČJ – na on-line hodině jsme se zaměřili na opakování učiva

V sešitě Hravá vyjmenovaná slova na straně 23:

- Ve cvičení 1 jsme vybarvili puky, na kterých jsou slova příbuzná, stejnou barvou jako branky s danými vyjmenovanými slovy.

- Ve cvičení 2 jsme doplňovali i/y do jmen dětí a pomocí číslic jsme je seřadili podle abecedy.

- Ve cvičení 3 jsme doplnili i/y a spojili slova, která k sobě patří.

Vypracovaná strana 23 ke kontrole ZDE.

 

V pracovním sešitě na straně 41:

- Ve cvičení 1 jsme doplnili i/y a vybarvili balónky podle zadání.

- Ve cvičení 2 jsme doplnili do textu vynechaná vyjmenovaná slova ve správných tvarech.

- Ve cvičení 3 jsme doplnili i/y a vybarvili obrázek podle nápovědy.

Vypracovaná strana 41 ke kontrole ZDE.

 

Písanka – vypracuj stranu 5

 

M – dnes jsme se učili odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes základ

V pracovním sešitě na straně 14:

- Vyřešili jsme slovní úlohu ve žlutém rámečku.

- Ve cvičení 1 jsme vypočítali příklady pomocí rozkladu.

- Ve cvičení 2 jsme pomocí příkladu a odpovědi vyřešili slovní úlohu.

Vypracovaná strana 14 ke kontrole ZDE.

 

 

16. 2. 2021

ČJ – na on-line hodině jsme se zaměřili na opakování učiva

V pracovním sešitě na straně 40:

- Ve cvičení 1 jsme vyřešili rébusy.

- Ve cvičení 2 jsme utvořili a napsali krátké věty s uvedenými slovy.

- Ve cvičení 3 jsme doplnili i/y, podtržená slova jsme nahradili slovy souznačnými, napsali je na linku a tučně zvýrazněná slova jsme nahradili slovy protikladnými.

Vypracovaná strana 40 ke kontrole ZDE.

 

M – na dnešní hodině jsme procvičovali početní operace

V pracovním sešitě na straně 13:

- Ve cvičení 1 a 4 jsme vyřešili slovní úlohy.

- Ve 2. cvičení jsme doplnili do příkladů chybějící znaménka + - . :

- Ve 3. cvičení jsme vypočítali početní řetězec.

Vypracovaná strana 13 ke kontrole ZDE.

 

PRV – v dnešní hodině jsme si vyprávěli o sluneční soustavě

Pracovali jsme s touto PŘÍLOHOU, kde je podrobně učivo vysvětlené.

V pracovním sešitě na straně 40:

- Doplnili jsme názvy planet naší sluneční soustavy.

Vypracovaná strana 40 ke kontrole ZDE.

Přikládám vám tyto zajímavé odkazy ke shlédnutí o sluneční soustavě:

- Paxi – Sluneční soustava (krátký kreslený film): https://www.youtube.com/watch?v=BuCHbTphqtU

- Prezentace o sluneční soustavě: SLUNEČNÍ SOUSTAVA

 

 

15. 5. 2021

ČJ – dnes jsme procvičovali vyjmenovaná slova po M – DMÝCHAT, CHMÝŘÍ, NACHOMÝTNOUT SE, LITOMYŠL a hledali jsme k nim slova příbuzná

 

V pracovním sešitě na straně 39:

- Ve cvičení 1 jsme doplnili do vět vynechaná i/y a podtrhli všechny tvary slova Litomyšl a slova s ním příbuzná.

- Ve cvičení 2 jsme doplnili i/y.

- Ve cvičení 3 jsme do jmen dětí doplnili i/y a do rámečku jsme napsali jména podle abecedy.

- Ve cvičení 4 jsme doplnili i/y a podtrhli podstatná jména.

Vypracovaná strana 39 ke kontrole ZDE.

 

Písanka – vypracuj celou stranu 4

 

M – dnes jsme procvičovali sčítání dvojciferných čísel s přechodem přes základ a také dělení

V pracovním sešitě na straně 12:

- Ve cvičení 1 jsme vypočítali příklady.

- Ve cvičení 2 jsme pomocí vyškrtli příklady, které nepatří k danému výsledku.

- Ve cvičení 3 jsme vyřešili slovní úlohu pomocí příkladů a odpovědi.

- Vypočítali jsme všechny příklady na dělení v béžovém sloupečku.

Vypracovaná strana 12 ke kontrole ZDE.

 

 

12. 2. 2021

Vážení rodiče,

Přineste dnes do školy během dopoledne od 8-11.30 hodin vypracované pracovní listy ke kontrole. Vrátím vám zkontrolované pracovní sešity, abychom v nich mohli s dětmi od pondělí opět pracovat.

ČJ – odkazy k procvičování učiva:

Řazení vyjmenovaných slov po L:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/rada/cviceniL1.htm

Význam vyjmenovaných slov po L:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/vyznam-vyjmenovanych-slov/prirazovani.html

Pravopisné cvičení - L:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/pravopisna-cviceni/diktaty-L1.htm

Řazení vyjmenovaných slov po M:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/rada/cviceniM1.htm

Význam vyjmenovaných slov po M:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/vyznam-vyjmenovanych-slov/prirazovani.html

Pravopisné cvičení - M:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/pravopisna-cviceni/diktaty-M1.htm

 

M – odkazy k procvičování učiva:

Násobení a dělení 0-9:

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni-0-1-2-3-4-5-6-7-8-9/priklady.html

Početní trenažér:

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni-0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-typ2/priklady.html

Odčítání do 100:

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/pocetni-trenazer/odpocitavani-od-desitky/priklady.html

Matematické řetízky:

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/indianskou-stezkou/priklady1.htm

 

ANGLIČTINA – paní učitelka Břeská vám připravila PRACOVNÍ LISTY k procvičování anglických slovíček.

 

 

11. 2. 2021

ČJ – Dnes pro vás mám pracovní listy, kde budeme opět procvičovat

Připrav si PRACOVNÍ LIST  strana 12 a můžeš se pustit do práce:

- Do textu jsme u cvičení 22 a 23 doplnili i/y.

V  této PŘÍLOZE si můžeš celou stránku zkontrolovat a opravit.

Připrav si PRACOVNÍ LIST  strana 13:

- Ve cvičení 24 jsme tvořili příbuzná slova přidáním předpon nebo přípon. Pozor na slovo MYŠ, v tomto případě se nejedná o kořen slov.

- Ve cvičení 25 jsme vybrali vyjmenovaná slova po M a zapsali je do okének podle počtu hlásek.

V  této PŘÍLOZE si můžeš celou stránku zkontrolovat a opravit.

 

M – Procvičili jsme si násobení, dělení a porovnávání čísel

PRACOVNÍM LISTĚ s číslem strany 28 najdeš „Opakování dělení a násobení 7, 8, 9, 10“:

- Ve cvičení 105 jsme vypočítali příklady.

- Ve cvičení 106 jsme vyřešili příklady se závorkami.

- Ve cvičení 107 jsme vypočítali početní řetězce.

- Ve cvičení 108 jsme vypočítali, kolikrát je dané číslo menší (větší) než druhé a doplnili znaky nerovnosti.

V  této PŘÍLOZE si můžeš celou stránku zkontrolovat a opravit.

Domácí úkol:

- Vypracuj poslední PRACOVNÍ LIST, kde v  horní části vypočítej příklady a vybarvi příslušný počet míčů.

- V dolní části vypočítej dané příklady.

V  této PŘÍLOZE si můžeš celou stránku zkontrolovat a opravit.

 

Vážení rodiče,

V pátek 12. 2. 2021 přineste během dopoledne od 8-11.30 hodin vypracované pracovní listy ke kontrole. Vrátím vám zkontrolované pracovní sešity, abychom v nich mohli s dětmi od pondělí opět pracovat.

 

 

10. 2. 2021

ČJ – Dnes pro vás mám na výměnu za vaše pracovní sešity pracovní listy, kde budeme opět procvičovat:

Připrav si PRACOVNÍ LIST „Vyjmenovaná slova po M“ a můžeš se pustit do práce:

- Doplnili jsme vynechaná vyjmenovaná slova.

- Označili jsme číslicí slovo příbuzné, které patří k danému vyjmenovanému slovu.

- Doplnili jsme vyjmenované slovo, které se nachází před nebo za daným vyjmenovaným slovem.

- Pod obrázky jsme napsali vyjmenované slovo, které obrázek představuje.

V této PŘÍLOZE si můžeš celou stránku zkontrolovat a opravit.

Domácí úkol:

- Podobným způsobem vypracuj PRACOVNÍ LIST, kde budeš procvičovat vyjmenovaná slova po L.

V této PŘÍLOZE si můžeš celou stránku zkontrolovat a opravit.

 

ČTENÍ - každý den alespoň chvilku čti svoji oblíbenou knihu. Pokud budeš mít knihu přečtenou, tak vyplň tento ČTENÁŘSKÝ LIST.

 

M – Procvičili jsme si odčítání a sčítání do 100

PRACOVNÍM LISTĚ s číslem strany 29 najdeš „Odčítání do 100 bez přechodu přes desítku“:

- Ve cvičení 1 a 2 jsme vypočítali příklady pomocí rozkladu.

- Ve cvičení 3 jsme vyřešili slovní úlohu.

- Ve cvičení 4 jsme napsali alespoň tři řešení rovnice.

V  této PŘÍLOZE si můžeš celou stránku zkontrolovat a opravit.

PRACOVNÍM LISTĚ s číslem strany 28:

- Ve cvičení 9 jsme doplnili čísla do tabulky.

- Ve cvičení 10 jsme vypočítali příklady se závorkami.

- Ve cvičení 11 jsme vyřešili slovní úlohu.

- Ve cvičení 12 jsme doplnili znaménka (porovnávání).

V  této PŘÍLOZE si můžeš celou stránku zkontrolovat a opravit.

 

ANGLIČTINA – paní učitelka Břeská vám připravila tyto PRACOVNÍ LISTY k procvičování anglických slovíček.

 

Vážení rodiče,

V pátek 12. 2. 2021 přineste během dopoledne od 8-11.30 hodin vypracované pracovní listy ke kontrole. Vrátím vám zkontrolované pracovní sešity, abychom v nich mohli s dětmi od pondělí opět pracovat.

 

 

9. 2. 2021

Dnes si vyzkoušíš vyplnit připravené on-line testy, tentokrát z českého jazyka, matematiky a prvouky.

Kliknutím na odkaz se dostaneš na stránku s testem, kde dole na stránce vyplníš jen svoje jméno a třídu a můžeš ZAČÍT pracovat. Když budeš mít test hotový, klikni na rámeček ODEVZDAT. Já uvidím, jak jsi byl/a v testu úspěšný/á.

 

TEST: Český jazyk – Vyjmenovaná slova po L

https://pisemky.online/fp9jqrmicydkx3/e1448

 

TEST: Matematika – Sčítání dvojciferných čísel bez přechodu přes základ

https://pisemky.online/9tco63l4xhrwyw/e1450

 

TEST: Prvouka – Podmínky života na Zemi

https://pisemky.online/93ymr8c5gb34e9/e1459

 

 

8. 2. 2021

ČJ – dnes jsme procvičovali vyjmenovaná slova po M – MÝTIT, ZAMYKAT, SMÝKAT a hledali jsme k nim slova příbuzná

V pracovním sešitě na straně 38:

- Ve cvičení 1 jsme doplnili do vět vynechaná písmena a spojili vhodné dvojice.

- Ve cvičení 2 jsme ze závorek vybrali vhodná slova.

- Ve cvičení 3 jsme doplnili i/y.

- Ve cvičení 4 jsme do křížovky doplnili vyjmenovaná po M nebo slova s nimi příbuzná.

Vypracovaná strana 38 ke kontrole ZDE.

 

Písanka – vypracuj celou stranu 3

 

M – dnes jsme se učili sčítání dvojciferných čísel s přechodem přes základ

V pracovním sešitě na straně 11:

- Ve žlutém rámečku jsme vypracovali slovní úlohu a vysvětlili si sčítání s přechodem přes desítku.

- Ve cvičení 1 jsme vypočítali příklady pomocí rozkladu.

- Ve cvičení 2 jsme pomocí příkladu a odpovědi vyřešili slovní úlohu.

Vypracovaná strana 11 ke kontrole ZDE.

 

 

NEZAPOMEŇTE!

V úterý (zítra) 9. 2. 2021 přineste během dopoledne od 8-11.30 hodin vypracované úkoly ke kontrole.

Co vyžaduji k odevzdání:

- Pracovní sešity: Český jazyk, Matematika 1. a 2. díl, Prvouka, Hravá vyjmenovaná slova

- Písanka 1. a 2. díl

- malý modrý sešit PRV (úkoly „Lidské výtvory“ a „Roční období“)

- malý sešit na ČJ (řada vyjmenovaných slov po M)