Informace pro třídu 9.A.

Informace o třídě
Třídní učitelka: Mgr. Radka Hejnová
 

 
 Vážení rodiče, napište mi, prosím,  na mail: radka.hejnova@zsjosefov.cz zpětnou vazbu ohledně plnění úkolů - zda se dětem podařilo zadané úkoly splnit. Jestli potřebujete moji pomoc při plnění  těchto úkolů - vyřešíme individuálně.

 

Učivo pro Červen 2020

Učivo pro Květen 2020

Učivo pro Duben 2020

Učivo pro Březen 2020

Kontakty

Seznam učitelů podle předmětů


Mgr. Michaela Langová Český jazyk
Ing. Tereza Bartošová Anglický jazyk
Mgr. Natálie Kuncová Konverzace v anglickém jazyce
Mgr. Alena Frindtová Konverzace v anglickém jazyce
Mgr. Pavlína Barešová Ruský jazyk
Mgr. Radka Hejnová Matematika
Mgr. Michaela Langová Občanská výchova
Mgr. Lukáš Zvěřina Dějepis
Mgr. Radka Hejnová Fyzika
Mgr. Pavlína Krámová Chemie
Mgr. Pavel Gabriš Přírodopis
Mgr. Michal Soukup Zeměpis
Mgr. Michal Soukup Svět práce a financí
Ing. Tereza Bartošová Hudební výchova
Ing. Tereza Bartošová Výtvarná výchova
Mgr. Kateřina Hátlová Sportovní hry
Mgr. Pavel Gabriš Tělesná výchova
Mgr. Natálie Kuncová Tělesná výchova