31. 3. 2020 (úterý)

Přírodopis - Prezentace - Tenké a Tlusté střevo, Pracovní list - Tenké a Tlusté střevo

Fyzika - zapojení ampérmetru

30.3.2020 (pondělí)

Český jazyk - Manuál PL Vedlejší věty 2PL Souhrn pravopisu 2, Příprava RealismusText Flaubert a Balzac

Matematika - řešení KPL2 (video k nejčastějším chybám zde), zadání PL5 (procvič si algebraické vzorce)

Anglický jazyk - Future forms Worklist5

Chemie - Pracovní list č.5

Ruský jazyk - PL rozhovor

27.3.2020 (pátek)

Český jazyk - Druhy VV 1 - řešení, Souhrn pravopisu 1 - řešení, Otázky k textům B. Němcové - řešení

Matematika - řešení PL4; zadání kontrolní PL 2 (nezapomeň kontrolní PL odeslat ke kontrole na email uvnitř listu)

26.3.2020 (čtvrtek)

Ruský jazyk - Prac. list

25.3.2020 (středa)

Chemie - PLč4

Matematika - řešení PL3; zadání PL4 - pomocná videa (video 1, video 2, video 3 - bohužel toto máte otočené, snad to zvládnete)

Anglický jazyk - Future forms

Dějepis - Občanská válka v USA - Prezentace, Zápis, Zadání.

24.3.2020 ( úterý )

23. 03. 2020 ( pondělí )

Český jazyk - ManuálPL Vedlejší větyPL PravopisText B. Němcová

Zeměpis - Slovensko

Matematika - výsledky - pracovní list č.2; kontrolní list č.1
                    
- zadání - vypracuj pracovní list č. 3, k jeho vypracování máš i pomocná videa (odkaz 1, odkaz 2)

Přírodopis - Př 1 ( Žaludek - prezentace )

                     Př 2 Pracovní list

Chemie - pracovní list č.3

Anglický jazyk - vocabulary unit5

Ruský jazyk - Psaní Щщ, Ёё, Юю

Fyzika - Elektrický proud

20. 03. 2020

Český jazyk - Větný rozbor - řešeníVyjmenovaná slova - řešení

Ruský jazyk - 3. lekce

Matematika - kontrolní pracovní list č.1 - vypracuj a pošli na email napsaný v souboru

18. 03. 2020

Anglický jazyk - comprehension check (práce s textem)-Pracovní list č.2


Matematika - výsledky k pracovnímu listu č. 1 - zkontroluj si a v případě dotazů napiš na messenger
                      - vypracuj pracovní list č.2 

Český jazyk - ManuálLiteratura - Příprava národní obrozeníText K. J. ErbenText K. H. Borovský

17.03.2020

Chemie - pracovní list č.1

16. 03. 2020

Anglický jazyk - Past simple- informace, Worklist1

Dějepis - Viktoriánská Anglie (Prezentace), Viktoriánská Anglie (Zápis)

Matematika - vypracuj pracovní list č.1(výsledky dodám vždy s dalším pracovním listem)

Fyzika - prezentace

Český jazyk - ManuálPomůcka na větný rozbor + VVVětný rozborVyjmenovaná slovaSloh - úvaha

Ruský jazyk - Opak. 3. lekce + poslech