8.2.2021

Úkoly 8.2. – 12.2.2021

Vypracované materiály (pracovní sešity) donést ke kontrole v pátek, 12.2.2021.

M

Pracovní sešit nový (zelený) 1/1,2  2/1,2,3,4,5,6

Pomůže ti učebnice (hnědá) strana 29 - čísla do miliardy

ČJ

Skloňování přídavných jmen tvrdých učebnice str. 73 – naučit

Učebnice str. 74/4 přepsat na papír (nebo do školního sešitu)

Vyplnit cvičení na další straně – pozor na y/i (zde)

AJ

Učit se slovíčka pracovní sešit strana 73/2C + 2D

Anglicky popiš postavy na obrázcích na další straně (jaké mají vlasy – délka, typ, barva, jaké mají oči, jakou mají postavu…) Ke každé osobě napiš alespoň 5 vět. 

VL

Učebnice strana 56 – poslední kapitola Toulky Evropou

Pracovní sešit 36/1,2    37/3   39/1,2,3,4

Učebnice strany 52 – 54

Pracovní sešit 30/otázky pod růžovým textem    30/1     31/2 (doplň pouze kostru)