30.04.2020 (čtvrtek)

Angličtina

slovíčka (denní činnosti - present simple)

Fyzika

enlightenedřešeníPL12

Český jazyk

Pravopisné cvičení (Zadání).

Čtení (Text + Otázky k textu) - text nemusíte tisknout v případě, že máte doma čítanku.


29.04.2020 (středa)

Český jazyk

Určování větných členů (Cvičení + Řešení).

Matematika

M PL č. 24


28.04.2020 (úterý)

Angličtina

present simple - krátká odpověď

Český jazyk

Odevzdání čtenářských deníků - Informace.

Fyzika

Pracovní list č.12

Přírodopis

Prezentace - Kroužkovci, Pracovní list - Kroužkovci

Matematika

M PL č. 23 (Trojúhelníková nerovnost)


27.04.2020 (pondělí)

Český jazyk

Větné členy (Cvičení + Řešení)

Matematika

M PL č. 22 (Rovnostranný trojúhelník)


24.04.2020 (pátek)

Český jazyk

Přívlastek (Zápis č. 2, Cvičení + Řešení, Video, Online cvičení).

Zeměpis

Tundra (prezentace)


23.04.2020 (čtvrtek)

Fyzika

řěšení pracovního list č.11- enlightenedNesčítejte jablka a hrušky!!!!!!! Zopakujte si násobilku 6-ti!!!!!!!! Zopakujte si rozklad čísel!!!wink

Angličtina

procvičování Present Simple

Matematika

M PL č. 21 (Rovnoram. trokúhelník)


22.04.2020 (středa)

Angličtina (skupina N. Kuncové)

Present Simple - čas přítomný prostý

Český jazyk

Přívlastek shodný a neshodný (Cvičení + Řešení)

Matematika 

M PL č. 20 (Rovnoram. trojúhelník)


21.04.2020 (úterý)

Přírodopis

Prezentace - Hlavonožci, Pracovní list - Hlavonožci

Fyzika

Pracovní list č.11

Matematika

M PL č. 19 (Rovnoramenný trojúhelník), odkaz (Rozdělení trojúhelníků)


20.04.2020 (pondělí)

Český jazyk

Přívlastek shodný a neshodný (Zápis, Cvičení + Řešení, Online cvičení na internetu)

Matematika

M PL č. 18 (Vnitřní a vnější úhly trojúhelníku)

Zeměpis

Biosféra - info, úvod+mapy, polární kraje


19.04.2020 (neděle)

VÝZVA pro všechny zde - ve středu je Den Země, pojďme každý ven a ukliďme trochu naše okolí wink


16.04.2020 (čtvrtek)

Dějepis

Starověká Čína (prezentace+zápis+úkoly)

Angličtina

čtení s otázkami

Český jazyk

Příslovečné určení (Cvičení + Řešení)

Matematika

M PL č. 17 (Vnější úhly trojúhelníku)
Odkaz 


15.04.2020 (středa)

Fyzika

Pracovní list10

Matematika 

M PL č. 16 (Druhy úhlů, trojúhelníků)


14.04.2020 (úterý)

Český jazyk

Příslovečné určení (Cvičení + Řešení)

Přírodopis

Prezentace - Mlži, Pracovní list - Mlži

Angličtina

popis rodiny (Family description)

Matematika 

M PL č. 15 (Vnitřní úhly trojúhelníku)

Odkaz M6 Vnitřní úhly trojúhelníku


09.04.2020 (čtvrtek)

Fyzika

Pracovní list č.9, čas - videa

Občanská Výchova

VELIKONOCE (prezentace + videa) - proč a jak slavíme tyto svátky ?


08.04.2020 (středa)

Český jazyk

Příslovené určení (Cvičení + Řešení)

Matematika

M PL č. 14 (Opakování společného násobku a dělitele)


07.04.2020 (úterý)

Zeměpis

Pedosféra (prezentace+otázky)

Angličtina

zadání úkolů pro domácí práci

Fyzika

Pracovní list č.6

Přírodopis

Prezentace - Plži, Pracovní list - Plži

Matematika

M PL č. 13 (Opakování dělitelnosti)


06.04.2020 (pondělí)

Matematika

M PL č. 12 (Společný násobek více čísel)

Český jazyk

Příslovečné určení (Zápis; Cvičení + Řešení; Online cvičení; Video s vysvětlením)


03.04.2020 (pátek)

Český jazyk

Určování předmětu (Cvičení č. 2 + Řešení; Online cvičení na internetu).

__________________________________________________________________________________________________

02.04.2020 (čtvrtek)

Angličtina

Zadání domácí práce - odkazy na online cvičení - Body Parts

Fyzika

PLč.5 - výpočet hmotnosti bez vážení u stejnorodého tělesa

https://www.youtube.com/watch?v=COdRgyq5roU

Zeměpis

Počasí (prezentace+otázky)

Matematika

PL č. 11 (Opakování D a n)

__________________________________________________________________________________________________

01.04.2020 (středa)

Matematika

M PL č. 10 (Nejmenší společný násobek)

Český jazyk

Určování předmětu (Cvičení + Řešení)