23.06.2020 (úterý)  

Přírodopis

Prezentace - JEDNODĚLOŽNÉ rostliny 


22.06. 2020 (pondělí)

Matematika

enlightenedřešení KPL12


19.06.2020 (pátek)

Matematika

enlightened řešení PL25
zadání KPL12 - poslední KPL tento školní rok wink
info k začátku příštího školního roku


18.06.2020 (čtvrtek)

Zeměpis


17.06.2020 (středa)

Matematika

enlightenedřešení PL24
zadání PL25


16.06.2020 (úterý) 

Ruský jazyk

Krásné Prázdniny

Přírodopis

Prezentace - DVOUDĚLOŽNÉ rostliny


15.06.2020 (pondělí)

Matematika

enlightened řešení KPL11
zadání PL24 - tentokrát se seznámíte s lichoběžníky


12.06.2020 (pátek)

Matematika

enlightenedřešení PL23
zadání KPL11 - ještě tento a příští týden a pak už vám dám volno wink


11.06.2020 (čtvrtek)

Anglický jazyk

enlightened Práce s textem (comprehension with text) -https://www.umimeanglicky.cz/reading-animals/26


10.6.2020 (středa)

Matematika

enlightenedřešení PL22
zadání PL23 - obvody a obsahy rovnoběžníků (na papíře je chybně napsáno PL22 indecision)


9.6.2020 (úterý)  

Anglický jazyk

enlightenedWorklist - The animals - vocabulary

enlightenedPříloha

Přírodopis

Prezentace - KRYTOSEMENNÉ rostliny, Pracovní list - KRYTOSEMENNÉ rostliny


08.06.2020 (pondělí)

Český jazyk

Ruský jazyk

Fyzika

Matematika

enlightened řešení KPL10
zadání PL22 - obvody a obsahy rovnoběžníků - z části opakování, z části nová látka wink vypočítej příklady na straně 6


05.06.2020 (pátek)

Český jazyk

Matematika

enlightenedřešení PL21
zadání KPL10 - nezapomeňte mi KPL poslat ke kontrole, ať vidím, jak jste na tom s finanční matematikou a také nově s rovnoběžníky wink


04.06.2020 (čtvrtek)

Anglický jazyk

enlightenedPod těmito odkazy se skrývají nové "Domácí úlohy" pro Vás. Domácí úlohy jsou poslechy slovíček na téma The animals.

enlightenedhttps://www.umimeanglicky.cz/poslech-slovicek-animals_farm-2-uroven?source=explicitExercise

enlightenedhttps://www.umimeanglicky.cz/poslech-slovicek-exotic_animals-1-uroven?source=explicitExercise

enlightenedhttps://www.umimeanglicky.cz/poslech-slovicek-exotic_animals-1-uroven?source=explicitExercise


03.06.2020 (středa)

Fyzika

Matematika

enlightened řešení PL20
zadání PL21 - začínáme novou látku, takže dnes bude v materiálech dost teorie (zapište si do sešitu nebo vytiskněte), doplňte tabulky


02.06.2020 (úterý)

Anglický jazyk

enlightenedW19, příloha1, příloha2


01.06.2020 (pondělí) 

Přírodopis

Prezentace - JINANY, CYKASY, LES,  Pracovní list - JINANY, CYKASY, LES

Český jazyk

Důležité informace ohledně přítomnosti žáků 2. stupně ve škole od 8. 6. 2020

Matematika

enlightenedřešení KPL9
zadání PL20 - vypracuj pracovní list a také si vyzkoušej online cvičení - odkaz 1, odkaz 2 (odkazy jsou též přímo v zadání PL20) wink
cool další online hodina proběhne tentokrát ve středu v 8.15 !!!

Zeměpis