31.03.2020

Milé děti, pokud vám čas dovolí, podívejte se na krásné video, které naleznete na www.youtube.com, když do vyhladávače zadáte "Ptáci a život v jarním lese uprostřed města". Hodí se nám i do přírodovědy.

30.03.2020

Anglický jazyk - úkoly, procvičovací list, procvičovací list 2

Český jazyk - úkoly, procvičovací list

Matematika - úkoly

Přírodověda - úkoly, výpisky

Vlastivěda

27. 3. 2020

Výtvarná výchova - jarní obrázek

23.03. 2020

Vlastivěda

Český jazyk - úkoly 23.-27.3.

Matematika - procvičování, geometrie - co už známe, geometrie - nová látka, M - nová látka

Anglický jazyk - úkoly 23.-27.3.

Přírodověda - úkoly 23.-27.3., výpisky

 

16. 03. 2020

Vlastivěda