31. 3. 2021

Dnes jsme měli s dětmi projektové dopoledne zaměřené na svátky jara „Velikonoce“. Vyprávěli jsme si o jaru a velikonočních zvycích.

 

K tomuto tématu jsme si pouštěli krátkou pohádku:

Chaloupka na vršku – Jak se pomlázky ztratily - https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc

 

Povídali jsme si, jak doma rodiny zdobí vajíčka. Některé neznámé techniky zdobení vajíček jsme si pustili na těchto odkazech:

Zdobení slámou - https://www.youtube.com/watch?v=vM9iWi_prKE

Zdobení voskem - https://www.youtube.com/watch?v=3TgFqw_qbN0

Zdobení lakem na nehty - https://www.youtube.com/watch?v=HYbeqiu8gtc

 

Také jsme pracovali s těmito on-line cvičeními:

Svátky jara – křížovka - https://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/svatky_jara3.htm

Velikonoce – symboly - https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/velikonoce.htm

 

Domácí úkoly:

- V písance jsme zadali k vypracování celou stranu 20 zaměřenou na Velikonoce.

- Každý vyfotografuje svoje nazdobená velikonoční vajíčka a pošle mi fotografii na školní mail.

 

 

30. 3. 2021

Vážení rodiče,

dnes přineste během dopoledne od 8-11.30 hodin vypracované pracovní listy ČJ a PRV ke kontrole. Pracovní sešit M 3.díl nebudu vybírat, kontrolu provedu později. Vrátím vám zkontrolované pracovní sešity.

 

ÚKOL PRO DNEŠNÍ DEN:

Dnes místo on-line výuky vyplň připravené testy z českého jazyka, matematiky a prvouky.

Kliknutím na odkaz se dostaneš na stránku s testem, kde dole na stránce vyplníš jen svoje celé jméno a třídu a můžeš ZAČÍT pracovat. Když budeš mít test hotový, klikni na rámeček ODEVZDAT. Já uvidím, jak jsi byl/a v testu úspěšný/á.

 

TEST: Český jazyk – Opakování vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S, Z

https://pisemky.online/r6lfxna1a273da/e3463

 

TEST: Matematika – Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu

https://pisemky.online/6zrj63pl7g0w46/e3465

 

TEST: Prvouka – Souhrnné opakování učiva

https://pisemky.online/493ojwzmseb9yb/e3467

 

 

29. 3. 2021

ČJ – Dnes jsme pracovali s tímto PRACOVNÍM LISTEM, kde jsme procvičovali všechna vyjmenovaná slova

Připrav si pracovní list str.18:

- Ve cvičení 32 jsme doplnili i/y a vybarvili jsme dvojice slov stejnou barvou.

- Ve cvičení 33 jsme doplnili a odůvodnili psaní i/y.

V pracovním listě na str. 27:

- Vybrali jsme správná slova a zapsali je do vět.

- Doplnili jsme do sněhuláka i/y a použili slova ve větách.

- Vyřešili jsme křížovku a zapsali na linku tajenku.

- Do posledního cvičení 7 jsme doplnili i/y.

V této PŘÍLOZE si můžeš obě stránky zkontrolovat a opravit.

 

 

M – dnes jsme procvičovali sčítání čísel do 1000 bez přechodu

V pracovním sešitě na straně 5:

- Ve cvičení 1 jsme vypočítali početní hvězdice.

- Ve cvičení 2 jsme správně doplnili tabulku.

- Ve cvičení 3 jsme pomocí výpočtů a odpovědi vyřešili slovní úlohu.

- Také jsme vyřešili všechny příklady na sčítání a odčítání v oranžovém sloupečku na okraji stránky.

Vypracovaná strana 5 ke kontrole ZDE.

 

Vážení rodiče,

zítra, v úterý 30. 3., přineste během dopoledne od 8-11.30 hodin vypracované pracovní listy ČJ a PRV ke kontrole. Pracovní sešit M 3.díl nebudu vybírat, kontrolu provedu později. Vrátím vám zkontrolované pracovní sešity.

V tento den nebude probíhat on-line výuka, ale žáci vyplní připravené on-line testy z ČJ, M a PRV.

 

 

26. 3. 2021

ČJ – Dnes jsme pracovali s tímto PRACOVNÍM LISTEM, kde jsme procvičovali vyjmenovaná slova po V

Připrav si pracovní list  „Vyjmenovaná slova po V“ a můžeš se pustit do práce:

- Doplnili jsme vynechaná vyjmenovaná slova.

- Označili jsme číslicí slovo příbuzné, které patří k danému vyjmenovanému slovu.

- Doplnili jsme vyjmenované slovo, které se nachází před nebo za daným vyjmenovaným slovem.

- Pod obrázky jsme napsali vyjmenované slovo, které obrázek představuje.

V této PŘÍLOZE si můžeš celou stránku zkontrolovat a opravit.

 

M – dnes jsme se na on-line hodině začali učit o jednotkách délky a jejich základních převodech

V pracovním sešitě na straně 4:

- Ve cvičení 1 jsme převedli metry (m) na decimetry (dm).

- Ve cvičení 2 jsme vypočítali příklady a potom výsledky převedly na metry (m) a centimetry (cm).

- Ve cvičení 3 jsme doplnili řetězce.

- Ve cvičení 4 jsme pomocí výpočtu a odpovědi vyřešili slovní úlohu.

Vypracovaná strana 4 ke kontrole ZDE.

 

Vážení rodiče,

v úterý 30. 3. přineste během dopoledne od 8-11.30 hodin vypracované pracovní listy ČJ a PRV ke kontrole. Pracovní sešit M 3.díl nebudu vybírat, kontrolu provedu později. Vrátím vám zkontrolované pracovní sešity.

V tento den nebude probíhat on-line výuka, ale žáci vyplní připravené on-line testy z ČJ, M a PRV.

 

 

25. 3. 2021

ČJ – Dnes pro vás mám na výměnu za vaše pracovní sešity PRACOVNÍ LIST, kde jsme procvičovali vyjmenovaná slova po S

Připrav si pracovní list  „Vyjmenovaná slova po S“ a můžeš se pustit do práce:

- Doplnili jsme vynechaná vyjmenovaná slova.

- Označili jsme číslicí slovo příbuzné, které patří k danému vyjmenovanému slovu.

- Doplnili jsme vyjmenované slovo, které se nachází před nebo za daným vyjmenovaným slovem.

- Pod obrázky jsme napsali vyjmenované slovo, které obrázek představuje.

V této PŘÍLOZE si můžeš celou stránku zkontrolovat a opravit.

 

ČTENÍ - každý den alespoň chvilku čti svoji oblíbenou knihu. Pokud budeš mít knihu přečtenou, tak vyplň tento ČTENÁŘSKÝ LIST.

 

M – dnes jsme se na on-line hodině začali učit sčítání a odčítání do 1000 bez přechodu

V pracovním sešitě 3. díl na straně 3:

- Ve žlutém rámečku jsme řešili slovní úlohu.

- Ve cvičení 1 jsme vyřešili příklady na sčítání a odčítání.

Vypracovaná strana 3 ke kontrole ZDE.

 

PRV – opakovali jsme učivo s tímto PRACOVNÍM LISTEM

- Vypracovali jsme jej podle zadání.

Pracovní list si můžeš zkontrolovat ZDE.

 

ANGLIČTINA – paní učitelka Břeská vám připravila PRACOVNÍ LISTY k procvičování anglických slovíček.

 

Vážení rodiče,

v úterý 30. 3. přineste během dopoledne od 8-11.30 hodin vypracované pracovní listy ČJ a PRV ke kontrole. Pracovní sešit M 3.díl nebudu vybírat, kontrolu provedu později. Vrátím vám zkontrolované pracovní sešity.

V tento den nebude probíhat on-line výuka, ale žáci vyplní připravené on-line testy z ČJ, M a PRV.

 

 

 

24. 3. 2021

Vážení rodiče,

Dnes, 24. března 2021, přineste do školy během dopoledne od 8 – 11.30 hodin vypracované úkoly ke kontrole. Prosím o dodržení termínu.

Co vyžaduji k odevzdání:

- Český jazyk 2. díl (1. díl, kdo ještě neodevzdal)

- Matematika 2. díl (1. díl, kdo ještě neodevzdal)

- Prvouka

- Hravá vyjmenovaná slova

- Písanka 2. díl (1. díl, kdo ještě neodevzdal)

- malý modrý sešit PRV

- malý sešit na ČJ

 

Odkazy na on-line procvičování z českého jazyka:

- Význam vyjmenovaných slov po V:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/vyznam-vyjmenovanych-slov/prirazovani.html

- Řazení vyjmenovaných slov po V:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/rada/cviceniV1.htm

- Hádání vyjmenovaných slov – Šibenice:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/sibenice/hraV.html

- Doplň do textu vhodná vyjmenovaná slova po V:

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/v6.htm

- Křížovka:

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/v7.htm

 

Odkazy na on-line procvičování z matematiky:

- Chybějící čísla:

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/tisic2.htm

- Řady čísel:

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/tisic3.htm

- Stovky, desítky a jednotky čísla:

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/tisic4.htm

- Zapiš čísla:

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/tisic5.htm

- Porovnávání čísel:

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/cisla-do-1000/byci-zapasy/porovnavame.html

 

 

23. 3. 2021

ČJ – dnes jsme se učili vyjmenovaná slova po V – VY, VYSOKÝ, VÝT a hledali jsme k nim slova příbuzná

POZOR NA TATO SLOVA!

VÝŠKA (vysoko)

VÍŽKA (malá věž)

VYJE (vlk, pes)

VIJE (plete věnečky)

VYLA (vlčice)

VILA (rodinný dům)

VÝT (skučet)

VÍT (plést věnečky, jméno Vít)

VÝŠ (do větší výšky)

VÍŠ (znáš)

 

V pracovním sešitě na straně 24:

- Ve cvičení 1 jsme vyjmenované slovo a slova s ním příbuzná vybarvili stejnou pastelkou.

- Ve cvičení 2 jsme doplnili vynechaná písmena a napsali věty s protikladnými slovy.

- Ve cvičení 3 jsme ze závorek vybrali do vět vhodná slova.

Vypracovaná strana 24 ke kontrole ZDE.

V sešitě Hravá vyjmenovaná slova na straně 46:

- Seřadili a napsali jsme správně řadu vyjmenovaných slov po V .

Vypracovaná strana 46 ke kontrole ZDE.

 

M – dnes jsme procvičovali čísla 0 - 1000

V pracovním sešitě na straně 53:

- Ve cvičení 1 jsme zapisovali čísla do číselných řad.

- Ve cvičení 2 a 3 jsme pracovali se slovními úlohami.

V pracovním sešitě na straně 54:

- Ve cvičení 1 jsme porovnáváním vyřešili slovní úlohu.

- Ve cvičení 2 jsme porovnávali čísla.

- Ve cvičení 3 jsme zapisovali čísla pomocí číslic.

- Ve cvičení 4 jsme zapisovali 3 vyhovující čísla.

Vypracovaná strana 53 a 54 ke kontrole ZDE.

 

PRV – v dnešní hodině jsme si povídali o částech kvetoucích rostlin

Pracovali jsme s touto PŘÍLOHOU, kde je podrobně učivo vysvětlené.

V pracovním sešitě na straně 49:

- Ve velkém žlutém rámečku jsme přiřadili názvy k obrázkům.

- V malém žlutém rámečku jsme popsali části kvetoucí rostliny.

- Vybrali jsme jednu možnost z nabídky v textu a označili ji.

- V zeleném rámečku jsme nakreslili, jak roste kořenová zelenina.

- Doplnili jsme do textu chybějící slova.

Vypracovaná strana 49 ke kontrole ZDE.

Prezentace Části kvetoucích rostlin

 

Vážení rodiče,

Ve středu (zítra) 24. března 2021 přineste do školy během dopoledne od 8 – 11.30 hodin vypracované úkoly ke kontrole. Prosím o dodržení termínu.

V tento den nebude probíhat on-line výuka, na výukový server školy budou vložené odkazy k procvičování učiva.

Co vyžaduji k odevzdání:

- Český jazyk 2. díl (1. díl, kdo ještě neodevzdal)

- Matematika 2. díl (1. díl, kdo ještě neodevzdal)

- Prvouka

- Hravá vyjmenovaná slova

- Písanka 2. díl (1. díl, kdo ještě neodevzdal)

- malý modrý sešit PRV

- malý sešit na ČJ

 

 

22. 3. 2021

ČJ – při dnešní hodině jsme se začali učit nová vyjmenovaná slova po V a vysvětlovali jsme si jejich význam

Úkol pro dnešní den:

- Do školního sešitu na český jazyk jsme napsali na volnou linku dnešní datum a vypsali všechna vyjmenovaná slova po V

- Začali jsme se učit řadu zpaměti. Už ji umíš?

VY – VYSOKÝ – VÝT – VÝSKAT – ZVYKAT – ŽVÝKAT – VYDRA – VÝR – VYŽLE – POVYK – VÝHEŇ – a slova s předponami VY-, VÝ-

V pracovním sešitě na straně 24:

- Ve cvičení 1 jsme doplnili chybějící řadu vyjmenovaných slov po V.

- Ve cvičení 2 jsme doplnili vyjmenované slovo následující a předchozí.

Vypracovaná strana 24 ke kontrole ZDE.

V sešitě Hravá vyjmenovaná slova na straně 45:

- Doplnili jsme k obrázkům vhodná vyjmenovaná slova po V.

Vypracovaná strana 45 ke kontrole ZDE.

 

Písanka – vypracuj stranu 19

 

M – dnes jsme si vysvětlovali jednotky délky a pracovali jsme s čísly do 1000

V pracovním sešitě na straně 51:

- Ve cvičení 1 jsme doplnili tabulku.

- Ve cvičení 2 a 3 jsme pracovali se slovními úlohami.

V pracovním sešitě na straně 52:

- Ve cvičení 1 jsme škrtli čísla, která do řad nepatří.

- Ve cvičení 2 jsme vyznačili daná čísla na řádových počítadlech.

- Ve cvičení 3 jsme doplnili správně tabulky.

Vypracovaná strana 51 a 52 ke kontrole ZDE.

 

Vážení rodiče,

Ve středu 24. března 2021 přineste do školy během dopoledne od 8 – 11.30 hodin vypracované úkoly ke kontrole. Prosím o dodržení termínu.

V tento den nebude probíhat on-line výuka, na výukový server školy budou vložené odkazy k procvičování učiva.

Co vyžaduji k odevzdání:

- Český jazyk 2. díl (1. díl, kdo ještě neodevzdal)

- Matematika 2. díl (1. díl, kdo ještě neodevzdal)

- Prvouka

- Hravá vyjmenovaná slova

- Písanka 2. díl (1. díl, kdo ještě neodevzdal)

- malý modrý sešit PRV

- malý sešit na ČJ

 

 

19. 3. 2021

ČJ – dnes jsme procvičovali vyjmenovaná po Z, B, L, M, P, S

V sešitě Hravá vyjmenovaná slova na straně 43, 44:

- Ve cvičení 4 jsme vyluštili křížovku a nakreslili obrázek z tajenky.

- Ve cvičení 5 jsme doplnili i/y

- Ve cvičení 6 jsme věty rozdělili čarami na slova.

- Na straně 44 děti samostatně vypracují cvičení 9 podle návodu.

Vypracovaná strana 43, 44 ke kontrole ZDE.

V sešitě Hravá vyjmenovaná slova na straně 41:

- Na straně 41 jsme samostatně vypracovali cvičení 1 e).

Vypracovaná strana 41 ke kontrole ZDE.

 

 Písanka – vypracuj celou stranu 18

 

M – dnes jsme násobili, vyznačili číselnou řadu a porovnávali jsme čísla do 1000

V pracovním sešitě na straně 49:

- Ve cvičení 1 jsme barevně vyznačili čísla na řádových počítadlech a také zapsali čísla podle znázornění.

- Ve cvičení 2 jsme znázornili čísla na číselné ose.

- Ve cvičení 3 jsme pracovali se slovní úlohou a zapisovali číslem počet kusů.

V pracovním sešitě na straně 50:

- Ve cvičení 1 jsme zapsali čísla pomocí číslic.

- Ve cvičení 2 jsme napsali 3 vyhovující čísla.

- Ve cvičení 3 jsme vyřešili slovní úlohu.

Vypracovaná strana 49, 50 ke kontrole ZDE.

 

Vážení rodiče,

Ve středu 24. března 2021 přineste do školy během dopoledne od 8 – 11.30 hodin vypracované úkoly ke kontrole. Prosím o dodržení termínu.

V tento den nebude probíhat on-line výuka, na výukový server školy budou vložené odkazy k procvičování učiva.

Co vyžaduji k odevzdání:

- Český jazyk 2. díl (1. díl, kdo ještě neodevzdal)

- Matematika 2. díl (1. díl, kdo ještě neodevzdal)

- Prvouka

- Hravá vyjmenovaná slova

- Písanka 2. díl (1. díl, kdo ještě neodevzdal)

- malý modrý sešit PRV

- malý sešit na ČJ

 

Děkuji za spolupráci

 

 

18. 3. 2021

ČJ – dnes jsme procvičovali vyjmenovaná po Z, B, L, M, P, S

V sešitě Hravá vyjmenovaná slova na straně 42:

- Ve cvičení 2 jsme podle obrázků dopsali do vět vhodná slova.

- Ve cvičení 3 jsme doplnili i/y, z nabízených slabik jsme sestavili slova a napsali k nim slovo nadřazené.

Vypracovaná strana 42 ke kontrole ZDE.

V sešitě Hravá vyjmenovaná slova na straně 41:

- Na straně 41 jsme samostatně vypracovali cvičení 1 c), d).

Vypracovaná strana 41 ke kontrole ZDE.

 

M – dnes jsme násobili, vyznačili číselnou řadu a porovnávali jsme čísla do 1000

V pracovním sešitě na straně 48:

- Ve cvičení 1 jsme vypočítali příklady.

- Ve cvičení 2 jsme spojili čísla do číselné řady od nejmenšího k největšímu.

- Ve cvičení 3 jsme dopisovali čísla do číselných řad.

- Ve cvičení 4 jsme porovnávali daná čísla.

Vypracovaná strana 48 ke kontrole ZDE.

 

PRV – v dnešní hodině jsme si povídali o polních plodinách

Pracovali jsme s touto PŘÍLOHOU, kde je podrobně učivo vysvětlené.

 

Prezentace POLNÍ PLODINY

 

Odkaz na on-line procvičování POLNÍ PLODINY:

https://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_4.roc/pr4_pole_rostliny1.htm

 

Odkaz na pohádku Jak krtek ke kalhotkám přišel:

https://www.youtube.com/watch?v=__VW8vuPu_c

 

 

17. 3. 2021

ČJ – dnes jsme procvičovali vyjmenovaná slova SYČET, SYPAT a hledali jsme k nim slova příbuzná

V sešitě Hravá vyjmenovaná slova na straně 40:

- Ve cvičení 1 jsme ve čtyřsměrce hledali slova příbuzná s vyjmenovanými slovy syčet, sypat a zapsali je na linky.

- Ve cvičení 2 jsme vybrali ze závorky správné slovo.

- Ve cvičení 3 jsme doplnili do slov i/y a správně sestavili z daných slov věty.

Vypracovaná strana 40 ke kontrole ZDE.

V sešitě Hravá vyjmenovaná slova na straně 41:

- Na straně 41 jsme samostatně vypracovali cvičení 1 a), b).

Vypracovaná strana 41 ke kontrole ZDE.

 

Písanka – vypracuj celou stranu 17

 

– dnes jsme se společně začali učit čísla 0 – 1000, vysvětlovali jsme si čísla pomocí řádového počítadla, zopakovali jsme si pojmy: jednotka, desítka, stovka a tisíc

V pracovním sešitě na straně 46:

- S řádovým počítadlem jsme znázorňovali čísla.

- Ve cvičení 1 jsme slovně pracovali s obrázky.

- Ve cvičení 2 jsme rozměňovali a zapisovali dané mince.

V pracovním sešitě na straně 47:

- Ve cvičení 1 jsme pomocí sčítání, násobení a odpovědi vyřešili slovní úlohu.

- Ve cvičení 2 jsme doplnili tabulku.

- Ve cvičení 3 jsme barevně vyznačili daná čísla na řádových počítadlech.

- Ve cvičení 4 jsme znázornili daná čísla na číselné ose.

Vypracovaná strana 46, 47 ke kontrole ZDE.

 

 

16. 3. 2021

ČJ – dnes jsme se učili vyjmenovaná slova po S – SYČET, SYPAT a hledali jsme k nim slova příbuzná

POZOR NA TATO SLOVA!

  SYPAT (nechat padat, například mouku, cukr)  

  SÍPAT (mít chrapot)

 

V pracovním sešitě na straně 23:

- Ve cvičení 1 jsme ke slovu sypat přidávali různé předpony a tvořili nová slova, která jsme napsali na linky. Se dvěma slovy jsme napsali krátké věty.

- Ve cvičení 2 jsme doplnili i/y.

- Ve cvičení 3 jsme ze třech daných slov vytvořili větu.

- Také si zopakuj psaní i/y ve cvičení 1 dole na stránce.

Vypracovaná strana 23 ke kontrole ZDE.

 

– dnes jsme při online hodině procvičovali malou násobilku, sčítání, odčítání a zaokrouhlování

V pracovním sešitě na straně 36:

- Ve cvičení 1 jsme doplnili výsledky příkladů do květin.

- Ve cvičení 2 jsme sčítali, odčítali a zaokrouhlovali.

Vypracovaná strana 36 ke kontrole ZDE.

 

PRV – v dnešní hodině jsme si povídali o užitkových rostlinách

Pracovali jsme s touto PŘÍLOHOU, kde je podrobně učivo vysvětlené.

V pracovním sešitě na straně 48:

- Vybarvili jsme část zeleniny, kterou jíme a pojmenovali jsme ji.

- Spojili jsme čarou obrázek s popisem.

- Doplnili jsme do textu chybějící slova.

Vypracovaná strana 48 ke kontrole ZDE.

Prezentace UŽITKOVÉ ROSTLINY

 

Angličtina - zde zasílám přehled slovíček oblečení (clothes) i s překladem, dále pracovní list, kde vybarvujete oblečení podle čísel a zde pracovní list, u kterého ukazuješ obečení a volíš buď THIS IS (TOHLE JE) nebo THESE ARE (TOHLE JSOU)

 

 

 

15. 3. 2021

ČJ – dnes jsme si procvičovali vyjmenovaná slova po S – SÝKORA, SÝČEK, SYSEL a hledali jsme k nim slova příbuzná

V sešitě Hravá vyjmenovaná slova na straně 39:

- Ve cvičení 1 jsme k uvedeným obrázkům zapsali název a vytvořili větu.

- Ve cvičení 2 jsme luštili hádanky a dopisovali chybějící písmena.

- Ve cvičení 3 jsme doplnili vynechaná písmena.

Vypracovaná strana 39 ke kontrole ZDE.

Odkazy na procvičování z českého jazyka:

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-s-2-uroven/343

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/slovni-spojeni/cviceni3A.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/pravopisny-trenazer/cviceni3.html

 

Písanka – vypracuj celou stranu 16

 

– dnes jsme při online hodině procvičovali písemné sčítání a odčítání

V pracovním sešitě na straně 35:

- Ve cvičení 1 jsme si povídali o naší měně, jednotkách hmotnosti a teplotě.

- Ve cvičení 2 jsme písemně sčítali a odčítali.

- Ve cvičení 3 a 4 jsme pomocí písemného odčítání a odpovědí vyřešili slovní úlohy.

Vypracovaná strana 35 ke kontrole ZDE.

Odkazy na procvičování z matematiky:

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-mala-nasobilka-1-uroven/208

https://www.umimematiku.cz/strilecka-mala-nasobilka?source=explicitMapGlobal

https://www.umimematiku.cz/pexeso-mala-nasobilka-1-uroven/235

 

 

12. 3. 2021

ČJ – dnes jsme se učili vyjmenovaná slova po S – SÝKORA, SÝČEK, SYSEL a hledali jsme k nim slova příbuzná

V pracovním sešitě na straně 22:

- Ve cvičení 1 jsme doplnili i/y a vymysleli jsme odpovědi na tři otázky.

- Ve cvičení 2 jsme doplnili i/y a slovo vyjmenované jsme spojili se slovem příbuzným.

- Ve cvičení 3 jsme ze slabik sestavovali vyjmenovaná slova, vypsali jsme je na linky a také jsme napsali chybějící vyjmenovaná slova.

Vypracovaná strana 22 ke kontrole ZDE.

 

Písanka – vypracuj celou stranu 15

 

– dnes jsme při online hodině procvičovali všechny početní operace

V pracovním sešitě na straně 34:

- Ve cvičení 1 jsme doplňovali tabulky.

- Ve cvičení 2 a 3 jsme vyřešili slovní úlohy.

- Také jsme vypočítali všechny příklady na násobení a dělení v béžovém sloupečku na okraji stránky.

Vypracovaná strana 34 ke kontrole ZDE.

 

 

11. 3. 2021

ČJ – dnes jsme se učili vyjmenovaná slova po S – SYROVÝ, SYCHRAVÝ, USYCHAT a hledali jsme k nim slova příbuzná

V sešitě Hravá vyjmenovaná slova na straně 38:

- Ve cvičení 1 jsme k uvedeným slovům vymysleli a napsali slova souznačná, která obsahují slabiky si/sy.

- Ve cvičení 2 jsme doplnili i/y a na řádek vypsali podstatná jména.

- Ve cvičení 3 jsme doplnili i/y.

Vypracovaná strana 38 ke kontrole ZDE.

 

– dnes jsme při online hodině procvičovali písemné odčítání s přechodem přes základ

V pracovním sešitě na straně 33:

- Ve cvičení 1 jsme písemně odčítali a prováděli kontrolu sčítáním.

- Ve cvičení 2 jsme pomocí odčítání a odpovědi vyřešili slovní úlohu.

Vypracovaná strana 33 ke kontrole ZDE.

 

PRV – v dnešní hodině jsme si povídali o okrasných rostlinách

Pracovali jsme s touto PŘÍLOHOU, kde je podrobně učivo vysvětlené.

Úkol pro dnešní den:

- Do malého modrého sešitu na prvouku napiš nadpis OKRASNÉ ROSTLINY a na stránku nakresli nebo vystřihni a nalep z časopisů, letáků a podobně 3 okrasné rostliny. Pod obrázek napiš název rostliny.

Prezentace ROSTLINY

 

 

10. 3. 2021

ČJ – dnes jsme se učili vyjmenovaná slova po S – SYROVÝ, SYCHRAVÝ, USYCHAT a hledali jsme k nim slova příbuzná

V pracovním sešitě na straně 21 dole:

- Ve cvičení 1 jsme doplnili i/y.

- Ve cvičení 2 jsme doplnili i/y a napsali jsme k daným slovům věty.

Vypracovaná strana 21 ke kontrole ZDE.

 

Písanka – vypracuj celou stranu 14

 

– dnes jsme se při online hodině učili písemné odčítání s přechodem přes základ

V pracovním sešitě na straně 32:

- Vyřešili jsme slovní úlohu ve žlutém rámečku.

- Ve cvičení 1 jsme písemně odčítali a prováděli kontrolu sčítáním.

- Ve cvičení 2 jsme pomocí písemného odčítání a odpovědi vyřešili slovní úlohu.

Vypracovaná strana 32 ke kontrole ZDE.

Odkaz na vysvětlení učiva „Písemné odčítání přes základ“:

https://www.youtube.com/watch?v=1wkIDETSGss

 

 

9. 3. 2021

ČJ – dnes jsme se učili vyjmenovaná slova po S – SYN, SYTÝ, SÝR a hledali jsme k nim slova příbuzná

POZOR NA TATO SLOVA!

SÝRA (mléčný výrobek)

SÍRA (chemický prvek žluté barvy)

SYTÝ (najezený)

SÍTI (v houpací síti, síti obilí)

SYT (jsem syt)

SÍT (sít obilí)

U SYNA (být na návštěvě u syna)

USÍNÁ (spát)

 

V pracovním sešitě na straně 21:

- Ve cvičení 1 jsme doplnili z nabídky vhodná slova do vět.

- Ve cvičení 2 jsme v závorce označili vhodné slovo.

- Ve cvičení 3 jsme z nabízených slov vybrali 3 a použili je ve větách.

Vypracovaná strana 21 ke kontrole ZDE.

V sešitě Hravá vyjmenovaná slova na straně 37:

- Ve cvičení 1 jsme k uvedeným vyjmenovaným slovům přiřadili slova příbuzná.

- Ve cvičení 2 jsme vymysleli a napsali krátké věty s danými slovy.

- Ve cvičení 3 jsme doplnili i/y.

Vypracovaná strana 37 ke kontrole ZDE.

 

M – dnes jsme při online hodině procvičovali sčítání a odčítání, násobení a dělení

V pracovním sešitě na straně 31:

- Ve cvičení 1 a 2 jsme doplnili správná znaménka.

- Ve cvičení 3 jsme doplnili řadu čísel podle vzoru.

- Ve cvičení 4 jsme zapsali všechny dvojice dvojciferných čísel, aby jejich součet byl 25, 30, 41 a 36.

Vypracovaná strana 31 ke kontrole ZDE.

 

PRV – v dnešní hodině jsme se učili o léčivých, jedovatých a zvláště chráněných rostlinách

Pracovali jsme s touto PŘÍLOHOU, kde je podrobně učivo vysvětlené.

V pracovním sešitě na straně 47:

- Do zeleného rámečku jsme napsali jména rostlin, které jsme viděli růst na zahradě, v parku, na louce nebo na poli.

- Z pravého okraje stránky jsme vystřihli a nalepili části těl rostlin, které jsou léčivé.

- Povídali jsme si také o jedovatých rostlinách a ukazovali jsme si je na obrázcích.

- Ve žlutém rámečku jsme poznávali chráněné rostliny, vybarvili jsme stejnou barvou obrázek s názvem rostliny.

- Do textu na spodní stránce jsme doplnili chybějící slova (léčivé, jedovaté, chráněné).

Vypracovaná strana 47 ke kontrole ZDE.

 

 

8. 3. 2021

Angličtina - Clothes (oblečení) - možné si vytisknout, projít slovíčka, vyplnit - slovíčka kartičky, worksheet 2

ČJ – při dnešní hodině jsme se začali učit nová vyjmenovaná slova po S a vysvětlovali jsme si jejich význam

Úkol pro dnešní den:

- Do školního sešitu na český jazyk jsme napsali na volnou linku dnešní datum a vypsali všechna vyjmenovaná slova po S

Začali jsme se učit řadu zpaměti. Už ji umíš?

SYN – SYTÝ – SÝR – SYROVÝ – SYCHRAVÝ – USYCHAT – SÝKORA – SÝČEK – SYSEL – SYČET - SYPAT

V sešitě Hravá vyjmenovaná slova na straně 36:

- Doplnili jsme k obrázkům vhodná vyjmenovaná slova po S.

Vypracovaná strana 36 ke kontrole ZDE.

V pracovním sešitě na straně 20:

- Doplnili jsme na spodní stránce chybějící řadu vyjmenovaných slov po S.

Vypracovaná strana 20 ke kontrole ZDE.

 

Písanka – vypracuj stranu 13

 

– dnes jsme při online hodině procvičovali písemné odčítání bez přechodu přes základ

V pracovním sešitě na straně 30:

- Ve cvičení 1 jsme doplnili číslice, které zmizely pod inkoustem, a vypočítali jsme příklady na písemné odčítání.

- Ve cvičení 2 a 3 jsme pomocí příkladů a odpovědí vyřešili slovní úlohy.

- Také jsme vypočítali příklady na sčítání a odčítání v béžovém sloupečku na okraji stránky.

Vypracovaná strana 30 ke kontrole ZDE.

 

 

5. 3. 2021

ČJ – dnes jsme procvičovali vyjmenovaná slova po B, L, M

V sešitě Hravá vyjmenovaná slova na straně 33, 34 a 35:

- Ve cvičení 4 a), b), c), d) jsme doplnili i/y.

- Ve cvičení 5 jsme k daným slovům zapisovali slova příbuzná.

- Ve cvičení 7 jsme doplnili chybějící i/y a spojili k sobě čarou slova protikladná.

- Ve cvičení 8 jsme doplnili i/y a obrázek vybarvili podle zadání.

Vypracovaná strana 33, 34 a 35ke kontrole ZDE.

 

Písanka – vypracuj stranu 12

 

– dnes jsme při online hodině procvičovali písemné odčítání bez přechodu přes základ

V pracovním sešitě na straně 29:

- Ve cvičení 1 jsme písemně odčítali a prováděli kontrolu sčítáním.

- Ve cvičení 2 jsme zapisovali čísla z nabídky tak, aby se dala písemně odečíst.

- Ve cvičení 3 jsme pomocí tří čísel sestavili příklady na písemné odčítání a provedli kontrolu písemným sčítáním.

Vypracovaná strana 29 ke kontrole ZDE.

 

 

4. 3. 2021

ČJ – dnes jsme procvičovali vyjmenovaná slova po B, L, M

V sešitě Hravá vyjmenovaná slova na straně 32:

- Ve cvičení 1 jsme doplnili i/y.

- Ve cvičení 2 jsme doplnili i/y do vlastních jmen. Seřadili jsme jména podle abecedy.

- Ve cvičení 3 jsme doplnili i/y a škrtli slovo, které do řady nepatří.

Vypracovaná strana 32 ke kontrole ZDE.

 

– dnes jsme se při online hodině učili písemně odčítat bez přechodu přes základ

V pracovním sešitě na straně 28:

- Vyřešili jsme slovní úlohu ve žlutém rámečku.

- Ve cvičení 1 jsme písemně odčítali a prováděli kontrolu sčítáním.

- Ve cvičení 2 jsme pomocí písemného odčítání a odpovědi vyřešili slovní úlohu.

Vypracovaná strana 28 ke kontrole ZDE.

 

PRV – v dnešní hodině jsme se učili o kvetoucích a nekvetoucích rostlinách

Pracovali jsme s touto PŘÍLOHOU, kde je podrobně učivo vysvětlené.

V pracovním sešitě na straně 46:

- Vybarvili jsme květy, pojmenovali jsme a napsali jsme názvy vyobrazených rostlin. Pod každý obrázek jsme také napsali, kde jsme je viděli kvést.

- Dole na stránce jsme vybarvili vlastnosti kvetoucích rostlin ŽLUTĚ a nekvetoucích ZELENĚ.

- Také jsme na stránce doplnili chybějící slova do textu.

Vypracovaná strana 46 ke kontrole ZDE.

 

Prezentace ROSTLINY

 

 

3. 3. 2021

ČJ – dnes jsme procvičovali vyjmenovaná slova po P – PYKAT, PÝR, PÝŘIT SE, ČEPÝŘIT SE a hledali jsme k nim slova příbuzná

POZOR NA TATO SLOVA!

PYKAT (nést trest za chybu)

PIKAT (zapikávat ve hře)

 

V pracovním sešitě na straně 20:

- Ve cvičení 1 jsme doplnili slova z nabídky do vět.

- Ve cvičení 2 jsme doplnili i/y a vybarvili autíčka, ve kterých byla slova příbuzná se slovy pykat, pýr, pýřit se, čepýřit se.

- Ve cvičení 1 u třech balónků jsme doplnili i/y.

Vypracovaná strana 20 ke kontrole ZDE.

V sešitě Hravá vyjmenovaná slova na straně 31:

- Cvičení 1 jsme zadali za domácí úkol – najít cestu bludištěm a vypsat slova, která NEJSOU vyjmenovaná, ale ani s vyjmenovanými slovy příbuzná.

- Ve cvičení 2 jsme doplňovali do vět vhodná slova, využívali jsme taková, která obsahují slabiky pi/py.

- Ve cvičení 3 jsme doplnili i/y a barevně vyznačili slova patřící k i nebo y.

Vypracovaná strana 31 ke kontrole ZDE.

 

Písanka – vypracuj stranu 11

 

M – dnes jsme při online hodině procvičovali písemné sčítání s přechodem přes základ

V pracovním sešitě na straně 27:

- Ve cvičení 1 jsme písemně sčítali a prováděli kontrolu záměnou sčítanců.

- Ve cvičení 2 jsme vypočítali příklady a vybarvili obrázek podle zadání.

- Také jsme vypočítali příklady v béžovém sloupečku na násobení a dělení.

Vypracovaná strana 27 ke kontrole ZDE.

 

 

2. 3. 2021

ČJ – dnes jsme procvičovali vyjmenovaná slova po P – KOPYTO, KLOPÝTAT, TŘPYTIT SE, ZPYTOVAT a hledali jsme k nim slova příbuzná

V sešitě Hravá vyjmenovaná slova na straně 30:

- Ve cvičení 1 jsme do textu doplnili i/y a barevně podtrhli všechna podstatná jména.

- Ve cvičení 2 jsme vyluštili křížovku a nakreslili do připraveného rámečku tajenku.

Vypracovaná strana 30 ke kontrole ZDE.

 

– dnes jsme se při online hodině učili písemně sčítat s přechodem přes základ

V pracovním sešitě na straně 26:

- Vyřešili jsme slovní úlohu ve žlutém rámečku.

- Ve cvičení 1 jsme písemně sčítali a prováděli kontrolu záměnou sčítanců.

- Ve cvičení 2 jsme pomocí písemného sčítání a odpovědi vyřešili slovní úlohu.

Vypracovaná strana 26 ke kontrole ZDE.

 

PRV – v dnešní hodině jsme se učili o rostlinách a o jejich společných znacích

Pracovali jsme s touto PŘÍLOHOU, kde je podrobně učivo vysvětlené.

Úkol pro dnešní den:

Do malého modrého sešitu na prvouku napiš nadpis JARNÍ ROSTLINY a na stránku nakresli a pojmenuj alespoň 3 jarní rostliny.

Prezentace SPOLEČNÉ ZNAKY ROSTLIN

 

 

1. 3. 2021

ČJ – dnes jsme se učili vyjmenovaná slova po P – KOPYTO, KLOPÝTAT, TŘPYTIT SE, ZPYTOVAT a hledali jsme k nim slova příbuzná

V pracovním sešitě ČJ 2 na straně 19:

- Ve cvičení 1 jsme doplnili vhodné tvary vyjmenovaných slov nebo slov s nimi příbuzných.

- Ve cvičení 2 jsme doplnili i/y a dokončili jsme přirovnání.

- Ve cvičení 3 jsme v osmisměrce vyškrtali uvedená slova, ze zbylých písmen jsme složili tajenku a slovo z tajenky jsme nakreslili do připraveného rámečku.

- Ve cvičení 4 jsme pouze doplnili i/y. Tvary podle zadaného čísla a pádu se společně teprve budeme učit.

- Ve cvičení 5 jsme vyluštili a napsali slova z rébusů.

Vypracovaná strana 19 ke kontrole ZDE.

 

Písanka – vypracuj stranu 10

 

– dnes jsme při online hodině procvičovali písemné sčítání se součtem jednotek 10

V pracovním sešitě na straně 25:

- Ve cvičení 1 jsme písemně sčítali. Kontrolu záměnou sčítanců jsme prováděli ústně.

- Ve cvičení 2 jsme pomocí sčítání a odčítání doplnili výsledky do žlutých květin.

- Ve cvičení 3 jsme pomocí písemného sčítání, odčítáním pomocí rozkladu a odpovědí vyřešili slovní úlohu.

- Také jsme vypočítali všechny příklady na násobení a dělení v béžovém sloupečku na okraji stránky.

Vypracovaná strana 25 ke kontrole ZDE.