19. 6. 2020 mail

Informace k předávání vysvědčení:

Žáci 5. ročníku, kteří nadále pokračují v domácí výuce, si vyzvednou vysvědčení ve čtvrtek 25. 6. 2020 od 9:00 do 10:00 hod.. Vysvědčení jim předá třídní učitelka v hale školy.

Pokud se nemůžete v tomto termínu do školy dostavit, bude vysvědčení v kanceláři školy, kde si ho po domluvě můžete osobně vyzvednout.

_____________________________________________________________________________________________________
16. 6. 2020 enlightened

Kontrolu k přípravám z 16. 6. 2020 nalezneš zde. smiley

Český jazyk 1

Český jazyk 2

Český jazyk 3

Matematika 1

Matematika 2

Matematika 3

Matematika 4

Matematika 5

Přírodověda 1

Přírodověda 2

Vlastivěda 1

Vlastivěda 2

Vlastivěda 3

_________________________________________________________________________________
16. 6. 2020 smiley

Český jazyk - pracovní list

Matematika - pracovní list

Přírodověda - pracvoní list

Vlastivěda - pracovní list

__________________________________________________________________________________
12. 6. 2020 enlightened

Výsledky úloh ze 11. 6. si můžeš zkontrolovat zde: yes

Český jazyk 1

Matematika 1

Matematika 2

Přírodověda - finanční gramotnost

_____________________________________________________________________________________________
11. 6. 2020  mail

11. informační dopis

________________________________________________________________________________________________
11. 6. 2020 smiley

Kontrolní práce VIII.

Český jazyk - pracovní list

Matematika - pracovní list

Přírodověda - pracovní list

_______________________________________________________________________________________________
10. 6. 2020 smiley

Angličtina  - Angličtina - zadání

                  - Reading: Flying Home

_______________________________________________________________________________________________
10. 6. 2020 enlightened

Výsledky úloh ze 9. 6. si můžeš zkontrolovat zde: yes

Český jazyk 1

Český jazyk 2

Matematika 1

Matematika 2

Matematika 3

Přírodověda 1

Přírodověda 2

Přírodověda 3

Vlastivěda 1

__________________________________________________________________________________________
9. 6. 2020
smiley

Český jazyk - pracovní list

Matematika - pracovní list

Přírodověda - pracovní list

Vlastivěda - pracovní list

_______________________________________________________________________________________________
5. 6. 2020 enlightened

Výsledky úloh ze 4. 6. si můžeš zkontrolovat zde: yes

Český jazyk 1

Český jazyk 2

Český jazyk 3

Matematika 1

Matematika 2

Matematika 3

_____________________________________________________________________________________________
4. 6. 2020  smiley

Kontrolní práce VII. - pracovní list

Český jazyk - pracovní list

Matematika - pracovní list
___________________________________________________________________________________________________
3. 6. 2020  enlightened

Výsledky k domácí přípravě z 2. 6. 2020 nalezneš zde...smiley

Český jazyk 1

Český jazyk 2

Český jazyk 3

Český jazyk 4

Matematika 1

Matematika 2

Matematika 3

Přírodověda 1

Přírodověda 2

Přirodověda 3

Vlastivěda


___________________________________________________________________________________________________
2. 6. 2020  mail

Dopis pro žáky - Informace k hodnocení na konci školního roku
(Tento dopis je převážně určen žákům, kteří na jakékoliv mé zprávy nereagují.)
___________________________________________________________________________________________________
2. 6. 2020  smiley

Anglický jazyk - zadání práce na doma (present simple)

                         - učitelův den - text k přečtení

Český jazyk - pracovní  list

Matematika - pracovní  list

Přírodověda - pracovní  list

Vlastivěda - pracovní  list