23.06.2020 (úterý)  

Přírodopis

Prezentace - Hmyz s proměnou DOKONALOU 


19.06.2020 (pátek)

Zeměpis

Český jazyk

Pravopisné cvičení (Cvičení + Řešení)

Pravopis - Opakování (Cvičení)


18.06.2020 (čtvrtek)

Důležitá informace pro rodiče a žáky 6.A - Vysvědčení + učebnice - 26.6. oficiálníální konec školního roku 2019-2020


17.06.2020 (středa)

Český jazyk

Pravopisné cvičení (Cvičení + Řešení)
Materiály z úterní výuky (Větný rozbor, Video s vysvětlením)


16.06.2020 (úterý)

Přírodopis

Prezentace - Hmyz s proměnou NEDOKONALOU 


15.06.2020 (pondělí)

Český jazyk

Pravopisné cvičení (Cvičení + Řešení)


12.06.2020 (pátek)

Zeměpis

Český jazyk

Pravopisné cvičení (Cvičení + Řešení)


11.06.2020 (čtvrtek)

Fyzika

enlightened Zapojení jednoduchého elektrického obvodu. Zapište si prezentaci do sešitu s nadpisem - Jednoduchý el. obvod


10.06.2020 (středa)

Angličtina - zadání

                 - Reading: The Troy Stone

Český jazyk

Pravopisné cvičení (Cvičení + Řešení)


09.06.2020 (úterý)

Přírodopis

Prezentace - HMYZ - Včela medonosná,  Pracovní list - Včela medonosná


08.06.2020 (pondělí)

Český jazyk

Pravopisné cvičení (Cvičení + Řešení)


05.06.2020 (pátek)

Český jazyk

Práce s textem - Bylo nás pět (Text, Otázky k textu, Řešení)


04.06.2020 (čtvrtek)

Dějepis

Matematika

M PL č. 43


03.06.2020 (středa)

Angličtina

present simple

Český jazyk

Druhy vět vedlejších (Cvičení + Řešení)


02.06.2020 (úterý)

Fyzika

enlightenedElektrický proud, příloha1, příloha2

Zeměpis

Pouště a Polopouště 

Přírodopis

Prezentace - KORÝŠI 2, Pracovní list - KORÝŠI 2

Matematika

M PL č. 42


01.06.2020 (pondělí)

Důležité informace ohledně přítomnosti žáků 2. stupně ve škole od 8. 6. 2020

Český jazyk

Druhy vět vedlejších (Cvičení + Řešení)

Matematika

M PL č. 41, v úterý v 8:30 h další online hodina