29.05.2020 (pátek)

Český jazyk

Dějepis

První světová válka (Dokumentární film o počátku 1. sv. v.), výkladová videa můžete i nadále sledovat na fb skupině.

Matematika

M PL č. 39


28.05.2020 (čtvrtek)

Fyzika

Matematika

M PL č. 38

Ruský jazyk


27.05.2020 (středa)

Zeměpis

ČR vodstvo - vodní plochy

Matematika

M PL č. 37


26.05.2020 (úterý)

Angličtina (skupina N. Kuncové)

going to + will procvičování

Angličtina

Poslech, porozumění Olympijské hry - pracovní list (skupina TB)

Přírodopis

Prezentace - MOZEK 2,  Pracovní list - MOZEK 2

Fyzika

Matematika

M PL č. 36


25.05.2020 (pondělí)

Český jazyk

Dějepis

První světová válka - Počátek konfliktu (Prezentace, Zápis, Dokumentární film o atentátu na Fr. F. d´Este)

Matematika 

M PL č. 35, zítra v 10:00 h další online hodina

Chemie

CH PL č. 19, odkaz

Ruský jazyk

Slovesa - záporný tvar


22.05.2020 (pátek) 

Český jazyk


21.05.2020 (čtvrtek)

Zeměpis

ČR vodstvo - řeky,

slepá mapa - řeky

Chemie

CH PL č. 18

Matematika

M PL č. 34

Ruský jazyk


20.5.2020 (středa)

Dějepis

Jak se žilo za časů vlády Františka Josefa I. (Prezentace)


19.5.2020 (úterý)

Angličtina (skupina N. Kuncové)

zadání domácí práce 

Přírodopis

Prezentace - Mícha, Mozek 1,  Pracovní list - Mícha, Mozek 1

Matematika

M PL č. 33

Fyzika

Ruský jazyk


18.05.2020 (pondělí)

Český jazyk

NOVÁ VÝZVA!!! - pomozme Zemi, aby nebyla tak vyprahlá - koukni na video a třeba i ty najdeš způsob, jak pomoci wink

Dějepis

Správné řešení pracovního listu na téma "Občanská válka v USA" (Řešení)

Matematika

M PL č. 32

Chemie

CH PL č. 17 (pH), odkaz, odkaz


15.05.2020 (pátek)

Český jazyk


14.05.2020 (čtvrtek)

Angličtina (skupina N. Kuncové)

zpráva pro žáky

Fyzika

Angličtina 

 Pracovní list Harry Potter - interaktivní cvičení (skupina TB)

Chemie

CH PL č. 16

Matematika

M PL č. 31

Ruský jazyk


13.05.2020 (středa)

Dějepis

Rakousko-Uhersko (Prezentace, Zápis)


12.05.2020 (úterý)

Angličtina (N. Kuncová)

zadání domácí práce (future)

Fyzika

Přírodopis

Prezentace - NERVOVÁ soustava, Pracovní list - NERVOVÁ soustava 1

Matematika

M PL č. 30


11.05.2020 (pondělí)

Český jazyk

Dějepis

Pracovní list (Občanská válka v USA - Opakování). Odevzdání dobrovolné, za správně doplněný PL - 1 (s váhou 2).

Chemie

CH PL č. 15 (Zásady), odkaz

Matematika

M PL č. 29

Ruský jazyk


08.05.2020 (pátek - svátek - Den vítězství 1945))

Český jazyk 


07.05.2020 (čtvrtek)

Angličtina (skupina N. Kuncové)

zadání domácí práce (trénink časů)

Angličtina 

Důležité - VÝZVA pro všechny (kdo ještě neposlal) - Prosím o vyplnění formuláře s výběrem povinně volitelného předmětu pro příští školní rok 2020/2021 a zaslání na emailovou adresu michal.soukup@zsjosefov.cz

Matematika

M PL č. 28, online výuka - všichni přečíst

Ruský jazyk


06.05.2020 (středa)

Český jazyk

Matematika

M PL č. 27


05.05.2020 (úterý)

Angličtina (skupina N. Kuncové)

Past Simple, Nepravidelná slovesa

Dějepis

Řešení pracovního listu (Viktoriánská Anglie).

Zeměpis

Nížiny

Přírodopis

Prezentace - KOŽNÍ soustava, Pracovní list - KOŽNÍ soustava

Fyzika

Matematika

M PL č. 26 (Postupy výpočtů M PL 26 budou vysvětleny také v online výuce v úterý v 9 h)


04.05.2020 (pondělí)

Český jazyk

Matematika

M PL č. 25 (Slovní úlohy)

Chemie

CH PL č. 14 (Kyslikaté kyseliny), odkaz

Ruský jazyk

 


01.05.2020 (pátek - Svátek práce)

Český jazyk