31.3.2020

Fyzika - Pracovní list č.4 - Hustota látek

Angličtina - zadání úkolů pro domácí práci (popis vzhledu a povahy lidí)

Přírodopis - Prezentace - Hlísti, Pracovní list - Hlísti

Matematika - M PL č. 9 (Největší společný dělitel tří čísel)

30.3.2020

Matematika - M PL č. 8 (Největší společný dělitel), odkaz (Největší společný dělitel)
Český jazyk - Předmět (Zápis).

27.3.2020

Matematika - M PL č. 7 (Společný dělitel, čísla soudělná, nesoudělná)
Český jazyk - Cvičení na shodu přísudku s podmětem

26.3.2020

Angličtina - zadání úkolů pro domácí práci

Dějepis - Starověká Indie  (prezentace+úkoly), Odkaz

Fyzika - Řešení úloh - hustota

Matematika - M PL č. 6 (Rozklad čísla na součin prvočísel)
Český jazyk - Informace pro rodiče

25.3.2020

Český jazyk - Shoda přísudku s několikanásobným podmětem (Cvičení), Shoda přísudku s nevyjádřeným podmětem (Zápis), online hravá cvičení na internetu.

24.3. 2020

Fyzika - Výpočet příkladů a převod jednotek - Hustota - Pracovní list č.3
Matematika - PL č. 5 (Znaky dělitelnosti - opakování)

23. 3. 2020

Přírodopis - Př 1 ( Ploštěnci - prezentace ), Př 2 ( Ploštěnci - pracovní list )

Český jazyk - Shoda přísudku s několikanásobným podmětem - Zápis. Zadání pro žáky - Novou látku si vytiskněte a vlepte do sešitu / přepište. Na konci souboru se nachází cvičení, na kterém si ověřte, jestli jste látku správně pochopili. Řešení sem nahraji zítra. Informace pro rodiče - pro žáky jsem vytvořil facebookovou skupinu, na kterou jim také nahrávám materiály z českého jazyka, ale především tam mohu nahrávat také krátká videa s výkladem. Zmiňovanou facebookovou skupinu naleznete na tomto odkazu (klikněte na slovo odkaz).

Matematika - M PL č. 4 (Znaky dělitelnosti 3, 6, 9, 8)
Angličtina - zadání úkolů pro domácí práci - 1. část, DESCRIBING PEOPLE - WORKSHEET - 2. část

20.3. 2020

Angličtina - zadání úkolů pro domácí práci, zadání úkolů pro domácí práci - 2. část
Český jazyk - Shoda přísudku s podmětem (Cvičení), Info pro rodiče
Fyzika - Hustota - pracovní list č.2

19. 3. 2020

Matematika - M  PL č. 3 (Znaky dělitelnosti 100, 25, 4)

18. 3. 2020

Matematika - M  PL č. 2 (Znaky dělitelnosti 10, 5, 2)
Zeměpis 18.3. - Úvodní InfoAtmosféra (nová látka)Kvíz LitosféraKvíz Hydrosféra
Angličtina - zadání úkolů pro domácí práci
Český jazyk - Shoda přísudku s podmětem (Zápis)

17. 3. 2020

Matematika - M Výsledky PL č. 1 
Dějepis - Kvíz Mezopotámie2Kvíz EgyptKřížovky Starověk, Úvodní InfoKvíz Mezopotámie1
Fyzika - Úvodní informace, pracovní list č.1- Jednotky hmotnosti

16. 03. 2020

Matematika - M 16. 3. PL č. 1 (Dělitel, násobek)
Angličtina - zadání úkolů pro domácí práci
Český jazyk - Podmět a přísudek (Cvičení)