AKTUALIZOVANÝ ROZVRH  online výuky pro 6.A, 6.B, 8.A zde

30. 11. 2020 (pondělí)

Matematika

Násobení desetinných čísel

Domácí úkol: Pracovní sešit z matematiky str. 102 cv. 4B

27. 11. 2020 (pátek)

Dějepis

Zeměpis

 

26. 11. 2020 (čtvrtek)

Český jazyk

Dobré ráno, posílám Vám materiály, s kterými jsme dnes v lekci pracovali. Cvičení, která jsme dnes nestihli, si necháme do příští hodiny. Děkuji za spolupráci a pod následujícím odkazem máte materiály z dnešní hodiny. 

Příprava na hodinu a Řešení

25. 11. 2020 (středa)

Matematika

Online hodina: Pracovní sešit z matematiky: str. 95 cv. 4; str. 95 cv. 6; str. 95 cv. 8

24.11. 2020 (úterý)   

Český jazyk

Milí žáci, posílám Vám materiály, s kterými jsme dnes v on line hodině pracovali. Jde o Přípravu na hodinu a Řešení. V příští hodině si zopakujeme pomnožná, hromadná a látková podstatná jména.

Příprava na hodinu a Řešení

Přírodopis 

Prezentace - BAKTERIE,  Pracovní list - BAKTERIE

23. 11. 2020 (pondělí)

Angličtina - zadání týdenní práce

Matematika

Prověrka č. 3

Online hodina: Pracovní sešit z matematiky: str. 87 cv. 5; str. 89 cv.18; str. 91 cv. 29

Po návratu do školy proběhne kontrola sešitů. Zápisy můžete mít ručně nebo vytištěné, nalepené a chronologicky seřazené.

Fyzika

enlightened  Stavba atomu, odkaz pro video - Co je to Atom?:https://www.youtube.com/watch?v=nLUspwYZI98&t=3s

20. 11. 2020 (pátek)

Matematika

Online hodina: Pracovní sešit z matematiky: str. 92 cv. 5, str. 93 cv. 5, str. 95 cv. 4 

19. 11. 2020 (čtvrtek)

Český jazyk

Dobré ráno, děkuji za dnešní spolupráci a posílám materiály, s kterými se dnes v on line výuce pracovalo. Půjde o 3 dokumenty - Přípravu na hodinu, Řešení a Termíny pro odevzdání čtenářského deníku.

Příprava na hodinu, Řešení, Termíny pro odevzdání čtenářských deníků

18. 11. 2020 (středa)

Dějepis

Matematika

Desetinná čísla - dělení 10, 100, 1 000

17. 11. 2020 (úterý)  

Angličtina - zadání týdenní práce

Přírodopis  

Prezentace - Nebuněčné organismy - VIRY,  Pracovní list - VIRY

16. 11. 2020 (pondělí)

Fyzika

enlightened zápis do sešitu - Atomy a molekuly cool video - Co je to atom? - https://www.youtube.com/watch?v=nLUspwYZI98Pusťte si prosím video jako výklad k látce

enlightenedPL - Atom - tento pracovní list si vypracujeme společně na on-line hodině. Prohlédněte si PL.

Matematika

Prověrka č. 2

Desetinná čísla - násobení 10, 100, 1 000

13. 11. 2020 (pátek)

Matematika

Pyramidy - čísla vedle sebe sečteš (odešteš) a výsledek napíšeš do políčka nad nimi; v horním políčku je celkový výsledek

Sčítací pyramidaodčítací pyramida

Zeměpis

  • Vesmír III. - Měsíc (prezentace+úkoly) (vypracovat do 20.11.)
  • dnešní online hodina v 09:00 se bude týkat Vesmíru yes  (discord kanál : Ostatní předměty - Zeměpis - Mráz)
  • Zeměpis - Vesmír : Kvíz (pro zábavu,dobrovolné) wink

12. 11. 2020 (čtvrtek)

Český jazyk

Milí žáci, děkuji za pozornost a spolupráci v hodině a posílám vám materiály, s kterými jsme dnes pracovali. Půjde o dva dokumenty - Přípravu na hodinu a Řešení. Pod těmito odkazy soubory naleznete.

Příprava na hodinu a Řešení

11. 11. 2020 (středa)

Angličtina - Hansel and Gretel vocabulary - zde

Milí šesťáci, zde posílám slovíčka z pohádky Jeníček a Mařenka, se kterou jsme pracovali. Jedná se i o slovíčka, která jste používali vy, ve vašich verzích konce příběhu. Projděte si je, prosím. Kdo chcete, můžete si ja začít postupně opisovat do slovníčků nebo si celý dokument vytiskněte a vložte do desek na AJ (případně nalepte do školního sešitu). 

Matematika

Desetinná čísla - sčítání a odčítání

Domácí úkol: učebnice  Pracovní sešit z matematiky strana 83 cvičení 2 celé vypracujte do sešitu 

Dějepis

  • Pravěk 4. - Doba Bronzová (prezentace+úkoly) (vypracovat do 18.11.)
  • dnešní online hodina v 11:00 se bude týkat ještě Pravěku - Doba Kamenná yes  (discord kanál : dějepis - Mráz)
  • Dějepis - Pravěk : Kvíz 1 a Kvíz 2 (pro zábavu,dobrovolné) wink

 

10. 11. 2020 (úterý)

Fyzika

coolhttps://www.youtube.com/watch?v=K-QiWYhU62Y - Změny skupenství - video

Přírodopis

Prezentace - Fotosyntéza a dýchání,  Pracovní list - Fotosyntéza a dýchání

Český jazyk

Dobrý den, milí žáci, dne 9. 11. 2020 vám sem dávám materiál, s kterým budeme zítra pracovat 10. 11. 2020 při on - line výuce. Jde o jediný soubor, v kterém je obsažena celá vyučovací hodina i se zápisem. Pokud máte možnost, vytiskněte si do zítra stránky 3, 4 a 5, doporučuji oboustranně. Pokud tuto možnost nemáte, soubor si pouze stáhněte. Nic do textu nevpisujte, budeme s ním pracovat až zítra v on line hodině. 

10. 11. 2020 - Příprava na hodinu

9.11.2020 (pondělí)

Matematika

Pracovní list

Angličtina - zadání úkolů na týden 9.11. - 13.11.2020

                  - online hodina  - dokončení Hansel and Gretel + activity sheet

Fyzika

enlightened Částicové složení pevných, kapalných a plynných látek

enlightenedDomácí pokus

6. 11. 2020 (pátek)

Matematika smiley

Desetinná čísla - zaokrouhlování

Domácí úkol: učebnice  Pracovní sešit z matematiky strana 81 cvičení 7 celé vypracujte do sešitu smiley

5. 11. 2020 (čtvrtek)

Milí žáci, dne 4. 11. 2020 uveřejňuji materiál, s kterým budeme zítra v českém jazyce pracovat. Jedná se opět o dva dokumenty, o Přípravu na hodinu a Zápis. Potřebuji, abyste si do zítra vytiskli Přípravu na hodinu (od 3. strany). Zápis nestahujte, zítra vám ho promítnu při on - line výuce. Zítra máme výuku od 9: 00 do 9. 45. Pod těmito odkazy naleznete potřebné dokumenty. 

Příprava na hodinu a Zápis

4.11. 2020 (středa)

Matematika

Desetinná čísla - porovnávání

Domácí úkol: učebnice  Pracovní sešit z matematiky strana 79 cvičení 8 celé vypracujte do sešitu smiley

Dějepis

Pravěk III. - Neolit (prezentace+úkoly)

3.11. 2020 (úterý)

Angličtina - Milí šesťáci, zasílám dobrovolný domácí úkol - bludiště (maze - školní potřeby), Back to Hogwarts (Zpátky do Bradavic - doplňovačka 1, doplňovačka 2). Maze = bludiště, to je vlastně křížovka, kam doplňuješ v angličtině názvy očíslovaných věcí. Poté napíšeš písmenka v červených políčkách dolů do řešení (č. 4). Ve druhém úkolu si v první doplňovačce vybereš v každém štítu libovolnou věc a v doplňovačce 2 tyto předměty doplňuješ do příběhu. Každému z vás tedy pravděpodobně vyjde úplně jiný příběh. Za dobrovolný domácí úkol bude malé, ale o to významnější + :-)

Přírodopis  

Prezentace - Třídění organismů,  Pracovní list - Třídění organismů

Matematika

POZOR

2. 11. 2020 (pondělí)

Angličtina - zadání domácí práce (vy, kteří se zúčastňujete online hodin přes Discord, budete úkoly vyplňovat společně se mnou při online hodinách), online hodina přes Discord proběhne 2.11., v 9 hod.

Fyzika

enlightenedDifuze + Brownův pohyb

enlightened PL - gravitační síla + Difuze a Brownův pohyb

Matematika

Písemná práce

Desetinná čísla - zápis, řády

3. 11. 2020 (Úterý)

Český jazyk

Milí žáci, od zítřka vám začíná on - line výuka českého jazyka. On - line hodiny českého jazyka budeme mít vždy v úterý od 9 : 00 do 9: 45 a ve čtvrtek od 9: 00 do 9: 45. Dne 2. 11. 2020 vám sem dávám materiály ke stažení, s kterými budeme zítra pracovat. Pokud máte možnost, materiály si stáhněte, ale prozatím do nich nic nevpisujte, budeme s nimi zítra pracovat. Pro přihlášení využijte stávající nastavení Discordu. Dávám sem dva následující soubory:

Příprava na hodinu a Stanovená pravidla pro on - line výuku.