V ÚTERÝ SE BUDE ŽÁKŮM 7.B VYDÁVAT VYSVĚDČENÍ V BUDOVĚ ŠKOLY OD 8:00 - 12:00 h.

25. 1. 2021 (PONDĚLÍ)

Zeměpis - ARKTIDA (prezentace+úkoly) - poslední téma přes tuto stránku, zadaný úkol vypracujte přes MS Teams do 11.2.

Matematika - 7.A,B M PL č. 47; M PL č. 48

19. 1. 2021 (úterý)

Český jazyk

Dobré ráno, uveřejňuji materiály, s kterými jsme pracovali dnes o Slohu. Zápis, který je na straně č. 7, bychom měli už mít z minulé hodiny. Kdo zápis v sešitě nemá, buď si ho opíše nebo vyystřihne a nalepí do sešitu.

19. 1. 2021 - Příprava na hodinu

Fyzika

enlightenedZákon akce a reakce - zápis do sešitu

 

18. 1. 2021 (PONDĚLÍ)

Angličtina (N. Kuncová) - příslovečné určení času 

Matematika - přípravy na celý týden + domácí úkol na středu: 7.A,B M DÚ č. 6

 7.A,B M PL. č. 42M PL č. 43; M PL č. 44; ; M PL č. 45M PL č. 46

Český jazyk

Posílám přípravu, s kterou jsme dnes pracovali. Součástí této přípravy je i zadání domácího úkolu, který bude ve čtvrtek 21. 1. 2021 zkontrolován. Termín pro dodání domácího úkolu je 20. 1. 2021 do půlnoci. Zde jsou potřebné soubory.

18. 1. 2020 - Příprava na hodinu

12.1. 2021 (ÚTERÝ)

Český jazyk

Milí žáci, posílám materiály, s kterými jsme pracovali od 12. 1. do 15. 1. 2021. Cvičení, která jsme dneska nestihli, dáme do příštíh hodiny.

12. 1. 2021 - Příprava na hodinu a Řešení

14. 1. 2021 - Příprava na hodinu a Řešení

15. 1. 2021 - Příprava na hodinu a Řešení

Angličtina - skupina N. Kuncové - zápis SLOVESO CAN

11. 1. 2021 (PONDĚLÍ)

Zeměpis - Antarktida (prezentace+úkoly) - změna, pošlete odpovědi (zadaný úkol) přes MS Teams do 24.1.

Český jazyk

Milí žáci, posílám Vám materiály s kterými jsme pracovali dnes v on - line výuce. Cvičení, která jsme dnes neudělali, přesouvám do zítřejší hodiny.

11. 1. 2021 - Příprava na hodinu a Řešení

Fyzika

enlightenedPortals/0/userfiles/12/7AB-F-11_1_.pdf?ver=2021-01-10-195107-967 - Posuvné účinky síly, Setrvačnost tělesa, Pracovní list - setrvačnost  - Teorie - zapsat do sešitu, PL - vypracovat a odevzdat do konce týdne 15.1. 2021 

Matematika - přípravy na celý týden + domácí úkol na středu: 7.A,B DÚ č.5

M PL. č. 37M PL č. 38M PL č. 39M PL č. 40M PL č. 41

6.1.2020 (středa)

Dějepis

Zde je shrnutí látky za prosinec a úkoly, které vypracujte do sešitu do 13.ledna.

Angličtina - zadání týdenní práce (skupina N. Kuncové)

5. 1. 2020 (úterý)

Český jazyk

Dobré ráno, posílám materiály s kterými jsme pracovali včera a dnes. Příprava je stejná pro 7. A i 7. B

4. 1. 2021 - Příprava na hodinu a Řešení

5. 1. 2021 - Příprava na hodinu a Řešení

7. 1. 2021 - Příprava na hodinu a Řešení

8. 1. 2021 - Příprava na hodinu a Řešení

4.1.2021 (PONDĚLÍ)

Občanská výchova - informace k hodnocení 1.pololetí (aktualita - odevzdat do 10.ledna) yes

Fyzika

enlightenedRovnováha sil, Těžiště tělesa, Těžiště tělesa - PL

Matematika - materiály na celý týden 7.A,B M PL 32, M PL č. 33, M PL č. 34, M PL č. 35, M PL č. 36

                   - online hodiny budou odpovídat rozvrhu hodin, vyučovat budu přes teamssmiley