23.06.2020 (úterý) 

Přírodopis

Prezentace - Vývin lidského jedince 


22.06.2020 (pondělí) 

Matematika

enlightenedřešení KPL 11


19.06.2020 (pátek)

Matematika

enlightenedřešení PL27
zadání KPL11 - pro letošní školní rok poslední KPL wink
info k začátku příštího školního roku


17.06.2020 (středa)

Matematika

enlightenedřešení PL26
zadání PL27

Dějepis

Konec 1. světové války (Prezentace, Zápis, Videa s výkladem opět nahraji na fb skupinu)


16.06.2020 (úterý) 

Přírodopis

Prezentace - ROZMNOŽOVACÍ soustava

Ruský jazyk

PL z 11. 6. vypracování


15.06.2020 (pondělí)

Anglický jazyk

enlightenedWorklist 15

Dějepis

Vznik ČSR (Video 1, Video 2)

Matematika

enlightenedřešení KPL10
enlightenedřešení PL25
zadání PL26 - vyzkoušíte další slovní úlohy na soustavy dvou rovnic o dvou neznámých


12. 6. 2020 (pátek)

Matematika

enlightenedřešeníPL24
zadání KPL10 - ještě tento a příští týden a potom už ode mě budete mít zase chvíli klid wink


11. 6. 2020 (čtvrtek)

Anglický jazyk

enlightened Rěšení pracovního listu z 9.6 (úterý) - countable and uncountable nouns

Chemie

enlightenedPracovní list č.19 - Neutralizace

Ruský jazyk

Omluva v ruštině


10. 6. 2020 (středa)

Dějepis

Češi a Velká válka - Domácí odboj a čs. legie (Prezentace, Zápis)

Matematika

enlightenedřešení PL23
zadání PL24 - soustava lineárních rovnic
zadání PL25 - slovní úlohy a soustavy lineárních rovnic - na tento PL se společně podíváme zítra ve škole
cool kdo se k nám chce z domácích přidat, bude možnost i online v čase 10.00 (plus mínus 5 minut než to nastavím) laugh


09.06.2020 (úterý) 

Zeměpis

Průmysl ČR

Anglický jazyk

enlightenedCountable and uncountable nouns - worklist

Přírodopis

Prezentace - ENDOKRINNÍ žlázy 2,   Pracovní list - ENDOKRINNÍ žlázy 2


08.06.2020 (pondělí)

Český jazyk

Fyzika

Matematika

enlightenedřešení KPL9
zadání PL23 - trochu upgradujeme soustavy LR wink pojďme do toho...

Dějepis

První světová válka - Ruské revoluce (Prezentace, Zápis, Video s výkladem)

Ruský jazyk

-

Matematika

enlightenedřešení PL22
zadání KPL9 - nezapomeňte mi KPL poslat ke kontrole, aŤ vím, jak vám jdou počítat soustavy LR wink


05.06.2020 (pátek)

Český jazyk


04.06.2020 (čtvrtek)

Anglický jazyk

Na stránkách máte opět další "Domácí úlohu"

coolhttps://www.umimeanglicky.cz/enlightened

Chemie 

enlightenedPracovní list č.19

Ruský jazyk


03.06.2020 (středa)

Anglický jazyk

enlightened Dnes probíhala on-line hodina- posílám tedy zápis (Zápis z on-line hodiny mail) jako vždy. coolProsím projděte si ješte jednou počitatelná a nepočitatelná podstatná jména. V zápisumail je i nová látka -enlightened SOME and ANY a jejich správné použití! Prosím projděte si zápis. Novou látku procvičíme pomocí cvičení, která Vám zašlu zítra 4.6.(čtvrtek)yes

Dějepis

Život v zázemí 1. sv. války (Prezentace), videa s výkladem jsem opět nahrál na fb skupinu.

Fyzika

Matematika

blush se zpožděním, ale přeci jen - ukázkový příklad na soustavu LR - video 1 (odstranění Y), video 2 (odstranění X)
zadání PL22 - procvičování výpočtu soustavy LR
cool v pondělí bude opět online hodina, tantokrát ale o něco dříve v 8.15!


02.06.2020 (úterý)  

Přírodopis

Prezentace - ENDOKRINNÍ žlázy 1,   Pracovní list - ENDOKRINNÍ žlázy 1


01.06.2020 (pondělí)

Důležité informace ohledně přítomnosti žáků 2. stupně ve škole od 8. 6. 2020

Český jazyk

Dějepis

Fronty 1. světové války (Prezentace, Zápis, Video o proměnách frontových linií)

Matematika

enlightenedřešení KPL8
dnes budete procvičovat porozumění sčítací metodě v online cvičeních - odkaz 1, odkaz 2
přehled, jak pracovat se sčítačí matedou zde

Ruský jazyk