Informace pro třídu 8.A.

Informace o třídě
Třídní učitel Mgr. Michal Soukup
 

Důležité odkazy                                                        

Učivo pro Červen 2020

Učivo pro Květen 2020

Učivo pro Duben 2020

Učivo pro Březen 2020 

Kontakty                             

                                            

Seznam učitelů podle předmětů

Český jazyk - Mgr. Michaela Langová
Anlický jazyk - Mgr. Natálie Kuncová, Ing. Tereza Bartošová
Matematika - Mgr. Pavlína Krámová
Dějepis - Mgr. Miroslav Beneš
Občanská výchova - Mgr. Michal Soukup
Fyzika  - Mgr. Radka Hejnová   
Chemie - Mgr. Pavlína Krámová
Přírodopis - Mgr. Pavel Gabriš
Zeměpis - Mgr. Michal Soukup
Hudební výchova - Ing. Tereza Bartošová
Výtvarná výchova - Ing. Tereza Bartošová
Tělesná výchova - Mgr. Pavel Gabriš, Mgr. Michaela Langová
Pracovní činnosti - Mgr. Michal Soukup, Mgr. Pavlína Barešová