16.11.

Ve středu 18. 11. se opět všichni sejdeme v naší třídě.

V Živé abecedě si zopakujte čtení písmen a čtení slabik.

Budeme psát do nové písanky, nezapomeňte si přinést ořezanou tužku.

V matematice si procvičte čtení číslic do 10 a porovnávání čísel do 10.

               S pozdravem

                              Hana Hejcmanová


 

Informace k nástupu žáků přípravné třídy, 1. a 2. ročníků do školy od 18. 11. 2020

  • Od 18. 11. je povolena osobní přítomnost žáků přípravného ročníku, žáků 1. a 2. tříd ve škole.
  • Žáci, kteří se nezúčastní výuky ve škole, musí pokračovat ve vzdělávání distančním způsobem. Po domluvě s učiteli jsou možné individuální konzultace s žákem ve škole.
  • Po celou dobu pobytu ve škole budou žáci nosit roušky.
  • Při vyučování nebude hudební výchova a tělesná výchova v tělocvičně.
  • Ve třídách bude zajištěno časté větrání, dezinfekční prostředky a budou dodržována hygienická a bezpečností pravidla.
  • Podle možnosti učitelé během dne zařadí pobyt žáků venku v areálu nebo okolí školy.
  • Pro přihlášené žáky bude v provozu školní družina.
  • Žáci, kteří budou od 18. 11. navštěvovat školu a budou mít přihlášené obědy (objednané 1 stravný den dopředu), můžou obědvat ve školní jídelně od 11:30 do 13:15.

 

 

9. 11.

Živá abeceda:  na stranách 28, 29, 30 a 31 se naučíme tento týden další písmeno

S, s.

Opakovat si ale budeme všechna písmena, která už umíme.

Návod k práci je opět dole na stránce.

Čtení slabik procvičujte co nejčastěji.


Písanka:  strana:  32, 33, 34, 35


Matematika:  pracovní sešit strana:  27,

                      písanka vzadu strana 3 – psaní číslice 3

                      pracovní matematika strana 28, 29

Dole na stránce je opět návod, jak pracovat.


 

                    Na všechny se těší

                                          Hana Hejcmanová


 

2. 11.

Živá abeceda:  na stranách 24, 25, 26 a 27 se naučíme písmeno E, e

Pracujte tak, jako před prázdnínami, opět podle návodu dole na stránce. Do mřížek nepište, jen ukazujte, kde bude nejen písmeno E, ale i ostatní písmena, která už známe.


Písanka:  strana:  30, 31


Matematika: písanka vzadu strana 1 – psaní číslice 1

                    pracovní sešit strana:  23, 24, 25

                    písanka vzadu strana 2 – psaní číslice 2

                    pracovní matematika strana 26

Dole na stránce je vždy návod, jak pracovat.


 

Přeji hodně úspěchů při práci.

Těším se, že se zase brzy sejdeme.

Rodičům děkuji za pomoc.

                  S pozdravem H. Hejcmanová