23.10.2020

Zábavné procvičování na podzimní prázdniny:

http://www.rysava.websnadno.cz/

Po otevření vyberte učivo pro 2.roč. a z něho právě probírané úlohy z M, ČJ a P.

Přeji hodně zábavy.

14. 10. 2020

Vážení rodiče,

od středy 14.10.2020 přechází naše škola na distanční výuku. Upozorňuji, že distanční výuka je ze zákona povinná - musí se jí účastnit všechny děti.

Doufám, že se v pondělí 2. 11. po podzimních prázdninách všichni opět sejdeme ve škole a učivo zkontrolujeme.

Splněné učivo lze odeslat i prostřednictvím e-mailu.

Všechny děti obdržely výukové materiály přímo ve škole nebo jim byly doručeny p.Gorolovou, či jejich kamarády nebo sourozenci.

V matematice procvičujeme sčítání do 20 s přechodem desítky  až do strany 32 v pracovním sešitě.

V pracovním sešitě z ČJ procvičujeme tvoření a správné psaní vět až do strany 22.

V písance si připomeneme psací tvary písmen: V, U, wW, yY.

V prvouce se dvoustrana 14 - 15 věnuje podzimu.

Nezapomeňte, prosím, na každodenní čtení vlastní knížky nebo časopisu.

Úkoly plňte průběžně, nenechávejte nic na poslední chvíli.

Vaše M.Hofmanová