18. 12. 2020

ČJ - v pracovním sešitě Vyjmenovaná slova hravě vyplnit strany 2 a 3

M - Násobky čísla 10 - pracovní sešit strana 46

 

Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků a 4.ledna na viděnou...

Simona Dušková

 

 

17. 12. 2020

ČJ - pracovní sešit strana 28 cvičení 1, 2: Vyjmenovaná slova po B- Opakování

M - pracovní sešit strana 45 cvičení 1, 2, 3, 4

 

16. 12. 2020

ČJ - umět zpaměti vyjmenovaná slova po B

- pracovní sešit strana 27

M - umět zpaměti řady násobků čísel 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

- pracovní sešit strana 44

PRV - pracovní sešit strana 30

- do malého modrého sešitu napsat nadpis: Co si přeji? a nakreslit k tomuto tématu obrázek

 

15. 12. 2020

ČJ - pracovní sešit strana 27 (dokončování)

Písanka - strana 27

- pracovní sešit strana 43

 

14. 12. 2020

ČJ - pracovní sešit strana 27

M - pracovní sešit strana 42

PRV - pracovní sešit strana 29 cvičení 1, 2 a strana 30 cvičení 3

 

11. 12. 2020

ČJ - dnes jsme v pracovním sešitě doplnili stranu 26, cvičení 1, 2, 3 - vyjmenovaná slova "příbytek, nábytek, dobytek" a slova k nim příbuzná

M - v pracovním sešitě jsme vypočítali celou stranu 41 - Dělení číslem 9

 

10. 12. 2020

ČJ - pracovní sešit strana 25 cvičení 1, 2, 3 a strana 26 cvičení 4, 5

Písanka - strana 26

M - naučit se řadu násobků čísla 9

- pracovní sešit strana 40

 

9. 12. 2020

ČJ - procvičovat odříkávání řady vyjmenovaných slov po B

- pracovní sešit strana 25, cvičení 4, 5

M -  procvičovat zpaměti násobky čísel 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

- pracovní sešit strana 39

 

8. 12. 2020

ČJ - doplnit v pracovním sešitě celou stranu 24, která je věnovaná vyjmenovanému slovu BÝT a slovům příbuzným

Písanka - vypracovat celou stranu 25

- v pracovním sešitě na straně 38 vypracovat cvičení 1, 2 a 3

    - procvičovali jsme dnes také násobky čísel 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8

 

7. 12. 2020

ČJ - naučit se zpaměti vyjmenovaná slova po B

- v pracovním sešitě na straně 23 vypracovat vyjmenovaná slova po B cvičení 1 a 2

 

M - naučit se zpaměti násobky čísla 8

- do malého sešitu matematiky napsat 10 příkladů:

6 . 5 =   16 : 4 = 
7 . 8 =   18 : 3 =
9 . 4 =   63 : 7 =
8 . 3 =   36 : 6 =
6 . 9 =   48 : 6 =

 

PRV - v hodině jsme si četli vánoční příběh o Marii, Josefovi, pastýřích, andělech a narození spasitele Ježíše.

- do malého sešitu na prvouku napsat nadpis "Vánoční příběh" a nakreslit k tomuto tématu obrázek (Betlém s Marií, Josefem a Ježíškem nebo tři krále, jak se přicházejí Ježíškovi poklonit, také třeba anděla, jak probouzí pastýře, aby jim zvěstoval novinu o narození spasitele atd.)

 

 

4. 12. 2020

ČJ - dnes jsme se učili vyjmenovaná slova po B s tímto pracovním listem: PRACOVNÍ LIST

M - procvičovali jsme násobení a dělení s pracovním listem: PRACOVNÍ LIST

PRV - do malého modrého sešitu napsat nadpis: Mikuláš, čert a anděl a nakreslit obrázek k tomuto tématu.

 

3. 12. 2020

ČJ - dnes jsme se začali učit vyjmenovaná slova po B

- do malého sešitu na český jazyk napsat datum 3. 12. a vypsat všechna vyjmenovaná slova po B:

být - bydlit - obyvatel - byt - příbytek - nábytek - dobytek - obyčej - bystrý - bylina - kobyla - býk - Přibyslav

 

Písanka - vypracovat stranu 24

 

M - v pracovním sešitě na straně 37 doplnit dělení číslem 8

 

2. 12. 2020

ČJ - dnes jsme s pracovním listem procvičovali vyjmenovaná slova po Z. Vymýšleli jsme věty s danými vyjmenovanými slovy a určovali slova příbuzná.

M - seznámili jsme se s násobky čísel 8 - pracovní sešit strana 36

PRV - v terénu jsme s buzolou určovali světové strany (sever, jih, východ, západ)