28.4.-29.4.2020

Český jazyk

        Čítanka a písemné cvičení

Matematika

       Slovní úlohy

Anglický jazyk

        My friend and his/her clothes

23.4-27.4.2020

Český jazyk

          Podstatná jména

Matematika

          Násobení násobků 10,100

Prvouka

          Ovoce, zelenina, obiloviny

21.4.-22.4.2020

Český jazyk

          Vyjmenovaná slova po Z a slovní druhy

Matematika

          Geometrie a násobilka

16.4.-20.4.2020

Český jazyk

          Slovní druhy

Matematika

          Násobilka

Tělocvik

          Pohybová výchova

14.4.-15.4.2020

Český jazyk

         Školákov

Matematika

         Geometrie

Anglický jazyk

         Clothes-oblečení

7.4.-8.4.2020

Zadané úkoly jsou do 13.4.

Český jazyk

         Škola v obýváku

Matematika

         Sčítání a odčítání do 1000

Prvouka

        Jaro-Velikonoce

3.4. - 6.4.2020

Český jazyk

Můj den (sloh)

Matematika

Pracovní sešit

Prvouka

Videa

Pracovní činnosti

Velikonoce (výrobky)


1.4. - 2.4. 2020

Český jazyk

Vypravování (sloh)

Matematika

Slovní úlohy

Anglický jazyk

Clothes - online