Informace pro třídu 8.B.

Informace o třídě

Třídní učitel:  Mgr. Pavel Gabriš

                        pavel.gabris@zsjosefov.cz
 

Důležité odkazy                                                         

Učivo pro Červen 2020

Učivo pro Květen 2020

Učivo pro Duben 2020

Učivo pro Březen 2020

Kontakty                                                                     

 

Seznam učitelů podle předmětů

Český jazyk - Mgr. Michaela Langová
Anglický jazyk - Ing. Alena Frindtová
Ruský jazyk - Mgr. Pavlína Barešová
Matematika - Mgr. Kateřina Hátlová
Dějepis - Mgr. Miroslav Beneš
Občanská výchova - Ing. Tereza Bartošová
Fyzika - Mgr. Radka Hejnová
Chemie - Ing.  Alena Frindtová
Přírodopis - Mgr. Pavel Gabriš
Zeměpis - Mgr. Michal Soukup
Hudební výchova - Ing. Tereza Bartošová
Výtvarná výchova - Ing. Tereza Bartošová
Tělesná výchova - Mgr. Pavel Gabriš, Mgr. Michaela Langová
Pracovní činnosti - Mgr. Michal Soukup, Mgr. Pavlína Barešová