29.05.2020 (pátek)

Český jazyk

Matematika

enlightenedřešení PL21
zadání KPL8 - nezapomeňte mi vyplnění KPL poslat wink

Dějepis

První světová válka (Dokumentární film o počátku 1. sv. v.), výkladová videa můžete i nadále sledovat na fb skupině.


28.5.2020 (čtvrtek)

Anglický jazyk

enlightened Zápis ze 4. on-line hodiny, Test yourself

enlightenedTest Yourself - nápověda

Ruský jazyk


27.5.2020 (středa)

Anglický jazyk

enlightened"Rozhodovačka" pro procvičení vazby GOING TO a pomocného slovesa WILL při tvoření budoucího času. Pozn: není povinné, je to jen pro Vás pro zábavuwink https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-future-tenses-will-going-to-2-uroven/4467

Chemie

enlightenedPracovní list č.17 - PL17

Zeměpis

ČR vodstvo - vodní plochy

Matematika

enlightenedřešení PL20
zadání PL21 - procvičte si metodu, která vám více vyhovuje wink
cool online hodina bude opět v pondělí v 8.45


26.5.2020 (úterý) 

Anglický jazyk

enlightenedPropozice pro 4. on-line hodinu, příloha - cvičení na 4. on-line hodinu

Přírodopis

Prezentace - MOZEK 2, Pracovní list - MOZEK 2

Fyzika


25.5.2020 (pondělí)

Český jazyk

Anglický jazyk

enlightened Worklist13 - Úvodní slovo k W13 -  translate sentences and questions - use form - GOING TO

Chemie

enlightenedPracovní list č.16 - PL16

Dějepis

První světová válka - Počátek konfliktu (Prezentace, Zápis, Dokumentární film o atentátu na Fr. F. d´Este)

Tělesná výchova

VÝLETÍME - tentokrát se podíváme opět do Krkonoš smiley zároveň se můžete namotivovat na příští školní rok a celoškolní výlet...wink

Matematika

enlightenedřešení KPL7
zadání PL20 - začínáme s novou látkou (ale stále počítáme lineární rovnice), zkuste vypočítat příklady na straně 6 wink
přilkádám i odkazy na ukázkové příklady - metoda dosazovací, metoda sčítací 1, metoda sčítací 2


22.5.2020 (pátek)

Český jazyk

Matematika

enlightenedřešení PL19
zadání KPL7 - poslední opakování jednoduchých lineárních rovnic, příští týden se vrhneme na soustavu dvou rovnic o dvou neznámých smiley
cool online hodina v pondělí v 8.45


21.5.2020 (čtvrtek)

Zeměpis

         ČR vodstvo - řeky

 slepá mapa - řeky

Fyzika

Anglický jazyk

enlighteneddodatek k zápisu z on-line hodiny - tvoření otázek - vazba GOING TO, nápověda ke cvičení z 19.5 (úterý)

Ruský jazyk


20.5.2020 (středa)

Matematika

enlightenedřešení PL18
zadání PL19 - vypočítej příklady na straně 2 a 5 (Kdo chce, může mi opět zaslat BONUS za plusové bodíky. Bonus musí být zaslán než zvěřejním vyýsledky na webuwink)

Dějepis

Jak se žilo za časů vlády Františka Josefa I. (Prezentace)


19.5.2020 (úterý) 

Chemie

enlightened Významné oxidy

Anglický jazyk

enlightenedPříprava na on-line hodinu 20.5 (středa), zápis z on-line hodiny 13.5, Sken-příloha cvičení- going to

Přírodopis

Prezantace - Mícha, Mozek 1,  Pracovní list - Mícha, Mozek 1

Fyzika


18.5.2020 (pondělí)

Český jazyk

NOVÁ VÝZVA!!! - pomozme Zemi, aby nebyla tak vyprahlá - koukni na video a třeba i ty najdeš způsob, jak pomoci wink

Tělesná výchova

VÝLETÍME - Kam je to tentokrát? A kam vyrazíme příště? surprise

Matematika

enlightenedřešení KPL6
zadání PL18 - kdo chce, tak mi může vypočítanou bonusovou úlohu vyfotit a poslat a já si budu psát PLUSOVÉ BODYwink

Anglický jazyk

enlightened https://www.umimeanglicky.cz/ enlightenedve vaši on-line třídě máte zadanou Domácí úlohu - Poslech - text s porozuměním. Prosím úlohu splňte do 20.5.

Dějepis

Správné řešení pracovního listu na téma "Občanská válka v USA" (Řešení)


15.5.2020 (pátek)

Český jazyk

Matematika

enlightenedřešení PL17
zadání KPL6 - nezapomeň vyplněné poslat na mail matematika.hatlova@seznam.cz wink


14.5.2020 (čtvrtek)

Anglický jazyk

enlightenedzápis z on-line hodiny 13.5 - vazba GOING TO a pomocné sloveso WILL

Fyzika

Ruský jazyk


13.5.2020 (středa)

Dějepis

Rakousko-Uhersko (Prezentace, Zápis)

Matematika

enlightenedřešení PL16
zadání PL17 - vypočítej úlohy na straně 2, 4 a 7


12.5. 2020 (úterý)

Chemie

enlightenedP.L. č.15

Anglický jazyk

enlightened Registrace on-line třída + DÚ,

enlightened Příprava na on-line hodinu, Sken - cvičení na on-line hodinu

11. 5. 2020 (pondělí)

 

Fyzika

Přírodopis - Prezentace - NERVOVÁ soustava, Pracovní list - NERVOVÁ soustava 1

 

Český jazyk

Dějepis

Pracovní list (Občanská válka v USA - Opakování). Odevzdání dobrovolné, za správně doplněný PL - 1 (s váhou 2).

Matematika

enlightenedřešení KPL5 bude zveřejněno v úterý
zadání PL16 - vypočítej příklady na straně 2,4 a 7 - na ukázkové úlohy se společně podíváme na online hodině wink

Ruský jazyk


08.05.2020 (pátek - svátek - Den vítězství 1945))

Český jazyk 


07.05.2020 (čtvrtek)

Chemie

enlightenedPL15 Kyslíkaté kyseliny

Důležité - VÝZVA pro všechny (kdo ještě neposlal) - Prosím o vyplnění formuláře s výběrem povinně volitelného předmětu pro příští školní rok 2020/2021 a zaslání na emailovou adresu pavel.gabris@zsjosefov.cz

Anglický jazyk

enlightened Zápis z on-line hodiny 6.5, zadání úlohy z on-line hodiny 6.5.Pozn: Vaši práci mi prosím zašlete na mail:k.alena21@seznam.cz wink

Ruský jazyk


06.05.2020 (středa)

Tělesná výchova

VÝLETÍME - tentokrát pro vás natočila video Tyčinka, zkusí to někdo také? Pojďte do toho wink
Vaše video nemusí být z hor, stačí klidně i nějaká zajímavá vycházka... smiley

Matematika

enlightenedřešení PL15 - zde je odkaz na slovní úlohu - video
zadání KPL5 - nezapomeňte mi vypracovaný kontrolní list poslat mail 
cool další online hodina v pondělí již klasicky od 8.45, nařiďte si budíky 

Český jazyk


05.05.2020 (úterý)

Dějepis

Řešení pracovního listu (Viktoriánská Anglie).

Zeměpis

Nížiny

Přírodopis

Prezentace - KOŽNÍ soustava, Pracovní list - KOŽNÍ soustava

Fyzika


04.05.2020 (pondělí)

Český jazyk

Matematika

enlightenedřešení PL14
zadání PL15 - opět se podíváte na slovní úlohy (k tomuto tématu se bude vztahovat i online hodina) - vpočítej příklady na straně 3, 5 a 8
cool online hodina dnes výjimečně v 15.30

Ruský jazyk


01.05.2020 (pátek - Svátek práce)

Český jazyk

Tělesná výchova

VÝLETÍME - Pokud nevíte kam se vydat, vydejte se kousek od vašich domovů. wink Máme spoustu krásných míst i v blízkém okolí. Tak neváhejte a navštivte je angel