21.10.2020 (Pondělí)

Globalizace

20.10.2020 (Úterý) 

Fyzika

Materiály

Ruský jazyk

PL1 - vypracování ke kontrole

PL2 - tvoření vět, vypracujte do Čt 22. 10.

Přírodopis 

Prezentace - Fyzikální a optické vlastnosti nerostů,  Pracovní list - Fyzikální a optické vlastnosti nerostů 


Pondělí 19. 10. 2020

Angličtina 

Přídavná jména - zadání

Přídavná jména - pracovní list

Chemie 9.A,B CH PL č. 1


Pátek 16. 10. 2020

Angličtina

pracovní list - Angelina Jolie (zadání úkolu)

pracovní list - worksheet (s tímto pracujte)

Chemie - Zadání referátu Ropa, zemní plyn

Matematika M PL č. 3 - Úhly


Čtvrtek 15. 10. 2020 

Zeměpis

Globální problémy

Ruský jazyk

Časový údaj + číslovky

Přírodopis

Prezentace - Vnitřní stavba krystalu a Fyzikální vlastnosti nerostů I.

Angličtina

úvodní info - skupina na FB

Matematika M PL č. 2


Středa 14. 10. 2020

Matematika M PL č. 1