23.10. 2020 (PÁTEK)

Ruský jazyk

Důležitá informace - online hodina 3. 11. ! Nepřítomnost musí být omluvena!

Angličtina (skupina T.Bartošové)

příprava na 1.online hodinu - datum, čas, informace (povinnost pro všechny je přihlásit se! pokud nemůžete, OMLUVTE se mi (emailem nebo na FB) - můžeme se domluvit na náhradních úkolech). Učivo z online hodin budu považovat za probrané (kdo se nebude přihlašovat, může si dopsat od kamarádů, případně mě kontaktovat).

 

Matematika
- procvičování zápisu procent v lin. rovnicích ZDE 
- domácí úkol ZDE - vypracované úlohy č.1,2 z "opakování z minula" a úlohy č.2,3 z "vyzkoušej si" odevzdejte do neděle 25.10.2020 do 10.00 ke kontrole cool 

Anglický jazyk (skupina A. Frindtové)

enlightened Osnova 4. vyučovací on-line hodiny - 23.10. v 8:00 hod

 

22. 10. 2020 (ČTVRTEK)

Ruský jazyk

PL2 - vypracování ke kontrole

PL3 - práce s videem, vypracujte do 4. 11.

21. 10. 2020 (STŘEDA)

Globalizace

Anglický jazyk ( skupina A. Frindtové)

enlightened3.on-line hodina osnova + zápis

Matematika
- prezentace z dnešní online hodiny ZDE 
- úkol: vypracuj slovní úlohu č. 2 na konci minulé prezentace a slovní úlohy "opakování z minula" z dnešní prezentace - odešli ke kontrole do zítřejších 18.00 cool
- dále si udělej zápis z dnešní hodiny - slide č. 3

20.10.2020 (ÚTERÝ) 

Fyzika

Materiály

Přírodopis

Prezentace - Fyzikální a optické vlastnosti nerostů, Pracovní list - Fyzikální a optické vlastnosti nerostů 

19. 10. 2020 (PONDĚLÍ)

Matematika
- prezentace z dnešní online hodiny ZDE 
- do sešitu vypracuj slovní úlohy z prezentace z "opakování z minula", prostuduj si ukázkové éúlohy 7 a 8
- vypracuj pracovní list ZDE a odešli ke kontrole do zítřka do 15.00 

Zeměpis

Globální problémy

Anglický jazyk ( skupina A. Frindtové)

enlightenedOsnova 2. on-line hodiny 19.10 v 8:00 hod. - Pozn: Na konci zadání práce v hodině je překlad vět. Věty si zapište do sešitu a pošlete na mail!!! Překlad bude vyhodnocen.

Angličtina  (skupina T.Bartošové)

Přídavná jména - zadání

Přídavná jména - pracovní list

Chemie 9.A,B CH PL č. 1

16.10. 2020 (PÁTEK)

Matematika
- prezentace z dnešní online hodiny ZDE - na slidu 5 vypracuj do sešitu úlohu 2 a 3 a do neděle 12.00 mi odešli vypracované ke kontrole, zároveň si prostupduj na pondělí ukázkovou úlohu 5 a 6

Ruský jazyk

PL1 - vypracování ke kontrole - opravte si!

PL2 - tvoření vět

Angličtina (skupina T.Bartošové)

úkol Angelina Jolie (poslech) - zadání

úkol Angelina Jolie - worksheet (sem doplňujte, popřípadě na papír - viz. info v zadání)

Anglický jazyk (skupina A. Frindtové)

enlightenedosnova 1. on-line hodiny - on-line hodina začíná v 8:00hod.

Chemie - Zadání referátů Ropa, Zemní plyn

15.10. 2020 (ČTVRTEK) 

Matematika
- prezentace z dnešní online hodiny ZDE - vypracuj slovní úlohu č. 1 na posledním slidu a do sešitu si přepiš zásady řešení sl.úloh
- procvič si zápisy s neznámou ZDE

Přírodopis

Prezentace - Vnitřní stavba krystalu a Fyzikální vlastnosti nerostů I.

Angličtina

úvodní info (skupina na FB) - skupina T.Bartošové

14. 10. 2020 (STŘEDA)

Ruský jazyk

Časový údaj + číslovky

Matematika 
enlightenedvypracuj pracovní list s lineárními rovnicemi, který jste dostali ve škole (popřípadě k náhledu ZDE) - zítra se zeptám, jak to šlo wink