31.3.2020

Přírodopis - Prezentace - Hořlavé sedimenty, Pracovní list - Hořlavé sedimenty

Chemie - CH PL č. 6 (Estery, esterifikace)

Ruský jazyk - Doplň. cvičení a překlad

30.3.2020

Matematika - řešení KPL2, zadání PL5 formou PDF (vypracuj stránku 2 a 6), video je na světě

Dějepis - Rozpad Versailleského systému ve 30. letech 20. století
               Dnes je výročí 100 let české státní vlajky.

Fyzika - optické přístroje

Český jazyk - Věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent (Zápis).

27.3.2020

Matematika - řešení PL4; zadání kontrolní PL 2 (nezapomeň kontrolní PL odeslat ke kontrole na email uvnitř listu)

Zeměpis - Kulturní rozmanitost lidstva - Úkoly + Kvíz1 + Kvíz2 + Odkaz

Český jazyk - Cvičení na shodu přísudku s podmětem

26.3.2020

Dějepis - Od Mnichova k okupaci - 2. republika , Poslech č.1, č.2, č.3, č.4

Chemie - CH PL č. 5 (Karboxylové kyseliny)

Český jazyk - Informace pro rodiče

Fyzika - Optické čočky

25.3.2020

Matematika - řešení PDF 3 (výpočty příkladů); zadání PL4 - pomocné vzorečky zde

Český jazyk - Shoda přísudku s několikanásobným podmětem (Cvičení II.), Shoda přísudku s nevyjádřeným podmětem (Zápis), online hravá cvičení na shodu přísudku s podmětem.

Zeměpis - Kvízy pro zábavu : Politický Zeměpis, Migrace

Angličtina - procvičování přímé a nepřímé otázky

24. 3. 2020

Dějepis - ČSR 1938 (doplněné), poslech č.1 - Jan Syrový - po Mnichovu, poslech č.2 - Naše armáda zůstala neporažená

Chemie - CH č. 4 (Karbonylové sloučeniny)odkaz (Příprava a důkaz acetaldehydu)

Ruský jazyk - 7. lekce

23. 3. 2020

Matematika - výsledky - pracovní list č.2; kontrolní list č.1
                    
- zadání - soubor PDF 3 si vytiskni/přepiš a vypracuj stránku 6 a 8
                     - pomocná videa najdeš v souboru nebo na následujících odkazech (odkaz 1, odkaz 2, odkaz 3)

Přírodopis - Př 1  ( Prezentace - Organogenní usazeniny )

                     Př 2 Pracovní list

Český jazyk - Shoda přísudku s podmětem - Zápis, Shoda přísudku s podmětem - Řešení, Shoda přísudku s několikanásobným podmětem - Zápis, Shoda přísudku s několikanásobným podmětem - Cvičení

Na facebooku jsem pro žáky 9.B vytvořil skupinu, do které nahrávám jednotlivá cvičení + krátká vide s výkladem. Tuto facebookovou skupinu naleznete na tomto odkazu (klikněte na slovo odkaz).

Zadání pro žáky - Novou látku (pro Vás již spíše opakování) si vytiskněte a vlepte do sešitu / přepište. Vypracujte jednotlivá cvičení.

Fyzika - lom světla

22. 3. 2020

Zeměpis - Úvodní Info + Úkoly

20. 3. 2020

Český jazyk - Informace pro rodiče, Zadání domácí práce, Grafický rozbor věty (Zápis)
Ruský jazyk - Časování sloves

Matematika - kontrolní pracovní list č.1 - vypracuj a pošli na email napsaný v souboru

Chemie - CH PL č. 2, CH PL č. 3 (Vícesytné alkoholy - Prezentace)

Fyzika - lom světla

20.3. 2020

Angličtina - zadání úkolů pro domácí práci

Angličtina - prezentace přímé a nepřímé otázky

18. 3. 2020

Český jazyk - Čs. literatura v letech 1945-1948 (Zápis)

Matematika - výsledky k pracovnímu listu č. 1 (část 1, část 2) - zkontroluj si a v případě dotazů napiš na messenger
                      - vypracuj pracovní list č.2 

18.3. 2020

Angličtina - zadání úkolů pro domácí práci

17. 3. 2020

Chemie - CH PL č. 1

Ruský jazyk - 7. lekce

16. 3. 2020

Český jazyk - Cvičení (Předmět), Zadání úkolu.
Matematika - vypracuj pracovní list č.1(výsledky dodám vždy s dalším pracovním listem) - pomocné video

Fyzika - prezentace

16.3. 2020

Angličtina - zadání úkolů pro domácí práci