25. 1. 2021 (PONDĚLÍ)

Zeměpis - ARKTIDA (prezentace+úkoly) - poslední téma přes tuto stránku, zadaný úkol vypracujte přes MS Teams do 11.2.

Matematika - 7.A,B M PL č. 47; M PL č. 48

19. 1. 2021 (úterý)

Český jazyk

Dobré ráno, uveřejňuji materiály, s kterými jsme pracovali dnes o Slohu. Zápis, který je na straně č. 7, bychom měli už mít z minulé hodiny. Kdo zápis v sešitě nemá, buď si ho opíše nebo vyystřihne a nalepí do sešitu.

19. 1. 2021 - Příprava na hodinu

Anglický jazyk (skupina A.F.)

enlightened Osnova hodin pro týden 18. 1. - 22. 1. 2021 -Home Sweet Home Unit4

18. 1. 2021 (PONDĚLÍ)

Matematika - přípravy na celý týden + domácí úkol na středu: 7.A,B M DÚ č. 6

Český jazyk

Posílám přípravu, s kterou jsme dnes pracovali. Součástí této přípravy je i zadání domácího úkolu, který bude ve čtvrtek 21. 1. 2021 zkontrolován. Termín pro dodání domácího úkolu je 20. 1. 2021 do půlnoci. Zde jsou potřebné soubory.

18. 1. 2020 - Příprava na hodinu

7.A,B M PL. č. 42; M PL č. 43; M PL č. 44; M PL č. 45; M PL č. 46

12. 1. 2021 (úterý)

Český jazyk

Milí žáci, posílám materiály, s kterými jsme pracovali 12. 1. 2021. Jde o 2 soubory - Přípravu na hodinu a Řešení.

12. 1. 2021 - Příprava na hodinu a Řešení

14. 1. 2021 - Příprava na hodinu a Řešení

15. 1. 2021 - Příprava na hodinu a Řešení

Anglický jazyk ( skupina A.F.)

enlightened Unit 4 - Home my sweet home

11. 1. 2021 (PONDĚLÍ)

Zeměpis - Antarktida (prezentace+úkoly) - změna, pošlete odpovědi (zadaný úkol) přes MS Teams do 24.1.

Český jazyk

Milí žáci, posílám Vám materiály s kterými jsme pracovali dnes v on - line výuce. Cvičení, která jsme dnes neudělali, přesouvám do zítřejší hodiny.

11. 1. 2021 - Příprava na hodinu a Řešení

Fyzika

enlightened/Portals/0/userfiles/12/7AB-F-11_1_.pdf?ver=2021-01-10-195107-967 - Posuvné účinky síly, Setrvačnost tělesa, Pracovní list - setrvačnost  - teorie - zapsat do sešitu, PL vypracovat a odevzdat do konce týdne 15.1. 2021

Matematika - přípravy na celý týden + domácí úkol na středu: 7.A,B DÚ č.5

M PL. č. 37; M PL č. 38; M PL č. 39; M PL č. 40; M PL č. 41

6.1.2020 (středa)

Dějepis

Zde je shrnutí látky za prosinec a úkoly, které vypracujte do sešitu do 13.ledna.

5. 1. 2020 (úterý)

Český jazyk

Dobré ráno, posílám materiály s kterými jsme pracovali včera a dnes. Příprava je stejná pro 7. A i 7. B

4. 1. 2021 - Příprava na hodinu a Řešení

5. 1. 2021 - Příprava na hodinu a Řešení

7. 1. 2021 - Příprava na hodinu a Řešení

8. 1. 2021 - Příprava na hodinu a Řešení

4.1.2021 (PONDĚLÍ)

Občanská výchova - informace k hodnocení 1.pololetí (aktualita - odevzdat do 10.ledna) yes

Anglický jazyk (skupina A. Frindtové)

enlightenedHome sweet home - UNIT 4

Fyzika 

enlightenedRovnováha sil, Těžiště tělesa, Těžiště tělesa - PL

Matematika - materiály na celý týden 7.A,B M PL č. 32M PL č. 33, M PL č. 34M PL č. 35M PL č. 36

                   - online hodiny budou odpovídat rozvrhu hodin, vyučovat budu přes teamssmiley