28.5.-1.6.2020

Český jazyk

           Slovesa

Matematika

           Násobení a dělení 10 a 100

Prvouka

          Lidské tělo

27.5.-28.5. 2020

Český jazyk

          Zájmena, číslovky

Matematika

          Násobení a dělení 10, 100

Anglický jazyk

           1.lekce

22.5-26.5.2020

Český jazky

          Přídavná jména

Matematika

         Počítáme do 1000

Prvouka

         Stavba těla živočichů

19.5.-21.5.2020

Český jazyk

          Mluvnické kategorie podstatných jmen

Matematika

         Zaokrouhlování na desítky a stovky

Anglický jazyk

          My body

Tělocvik

        Zacvič si s námi

14.5.-18.5.2020

Český jazyk

           Podstatná jména- dokončení

Matematika

           Numerace do 1000 a násobilka

Anglický jazyk

          Nákupní košík

12.5-13.5.2020

Český jazyk

          Čítanka

Matematika

          Geometrie

Prvouka

           Živočichové

7.5.-11.5.2020

Český jazyk

        Podstatná jména

Matematika

        Násobilka

Pracovní činnosti

        Den matek

5.5-6.5.2020

Český jazyk

          Popis kamaráda

Matematika

          Pracovní sešit

Anglický jazyk

          Dinner-plate

01.05.2020

Český jazyk

         Diktát a vyjmenovaná slova

Prvouka

         Živočichové

Pracovní činnosti

         Zvířátka