!!! Vysvědčení třídy 3.B bude vydáváno ve středu dne 24.6.2020 od 8:00 do 9:00hod. v hale školy.!!!

16.6-19.6.2020

Sledujte naše webové školní stránky www.zsjosefov.cz ohledně předávání vysvědčení.

Tento týden vybírám učebnice, předávám výkresy a pomůcky žáků (VV,PČ) a je potřeba si vyklidit šatní skříňky (nezapomeňte si klíček od zámku).

Český jazyk

          Pracovní sešit- souhrnné opakování

Matematika

         Pracovní sešit- souhrnné opakování

Prvouka

         Poučení před prázdninami

10.6-15.6.2020

Český jazyk

       Hravá čeština

Matematika

       Počítání pro volnou chvíli

Anglický jazyk

        Představování se

4.6-9.6.2020

Český jazyk

          Příslovce, předložky, spojky, částice

Matematika

          Dělení se zbytkem

Prvouka

          Smyslové orgány

Pracovní činnosti

          Ptáček z papíru

2.6.-3.6.2020

Český jazyk

         Slovesa

Matematika

        Dělení se zbytkem

Anglický jazyk

        Angličtina s rouškou

28.5.-1.6.2020

Český jazyk

           Slovesa

Matematika

           Násobení a dělení 10 a 100

Prvouka

          Lidské tělo