23.06.2020 (úterý) 

Přírodopis

Prezentace - Vývin lidského jedince 


17.06.2020 (středa)

Dějepis

Konec 1. světové války (Prezentace, Zápis, Videa s výkladem opět nahraji na fb skupinu)


16.06.2020 (úterý) 

Přírodopis

Prezentace - ROZMNOŽOVACÍ soustava

Matematika

M PL č. 47 - poslední

Ruský jazyk

PL z 11. 6. vypracování


15.06.2020 (pondělí)

Dějepis

Vznik ČSR (Video 1, Video 2)


12.06.2020 (pátek)

Matematika

M PL č. 46


11.06.2020 (čtvrtek)

Matematika

M PL č. 45

Ruský jazyk

Omluva v ruštině


10.06.2020 (středa)

Angličtina (N. Kuncová) - zadání

                                          - Reading: Mummy on the Orient Express

Dějepis

Češi a Velká válka - Domácí odboj a čs. legie (Prezentace, Zápis)


09.06.2020 (úterý) 

Zeměpis

Průmysl ČR

Přírodopis

Prezentace - ENDOKRINNÍ žlázy 2,  Pracovní list - ENDOKRINNÍ žlázy 2

Matematika

M PL č. 44

Chemie

CH PL č. 21


08.06.2020 (pondělí)

Český jazyk

Fyzika

Dějepis

První světová válka - Ruské revoluce (Prezentace, Zápis, Video s výkladem)

Matematika

M PL č. 43

Ruský jazyk


05.06.2020 (pátek)

Český jazyk

Zeměpis

ČR města


04.06.2020 (čtvrtek)

Matematika

M PL č. 42

Ruský jazyk


03.06.2020 (středa)

Dějepis

Život v zázemí 1. sv. války (Prezentace), videa s výkladem jsem opět nahrál na fb skupinu.

Angličtina

Fyzika

Testík


02.06.2020 (úterý) 

Angličtina (N. Kuncová)

future with will

Přírodopis

Prezentace - ENDOKRINNÍ žlázy 1,  Pracovní list - ENDOKRINNÍ žlázy 1

Matematika

M PL č. 41


01.06.2020 (pondělí)

Důležité informace ohledně přítomnosti žáků 2. stupně ve škole od 8. 6. 2020

Český jazyk

Angličtina (skupina N. Kuncové)

video procvičování

Dějepis

Fronty 1. světové války (Prezentace, Zápis, Video o proměnách frontových linií)

Matematika

M PL č. 40, v úterý v 8:30 h další online hodina (soustavy rovnic)

Chemie

CH PL č. 20

Ruský jazyk