29.05.2020 (pátek)

Český jazyk

Vedlejší věta předmětná (Cvičení)


28.05.2020 (čtvrtek)

Angličtina (skupina N. Kuncové)

Present Simple (procvičování - článek)

Fyzika

enlightenedDoporučuji toto video pro Váš celkový přehled v úvodu do Elektrického proudu - coolVálka proudů, aneb Tesla vs. Edison (střídavý a stejnosměrný proud) https://www.youtube.com/watch?v=ejH5f8Sftqk&list=PLhIxVIOJFQE2j1z1C2A6swZdq-nRbMNPl&index=37&t=0s

Matematika

M PL č. 40


27.05.2020 (středa)

Český jazyk

Vedlejší věta podmětná (Cvičení)

Matematika

M PL č. 39


26.05.2020 (úterý)

Zeměpis

Pouště

Fyzika

enlightenedPracovní list č.13 - Elektrický obvod

Anglický jazyk (skupina A. Frindtové)

enlightenedWorklist18, sken příloha W18

Angličtina (skupina N. Kuncové)

cvičení present simple

Přírodopis

Prezentace - KORÝŠI 1,  Pracovní list - KORÝŠI 1

Matematika

M PL č. 38


25.05.2020 (pondělí)

Český jazyk

Základní druhy vedlejších vět (Zápis, Online cvičení - Určování věty hlavní)

Matematika

M PL č. 37, zítra další online hodina v 8:30 h


22.05.2020 (pátek)

Dějepis

Trojská Válka (video+audio)

Český jazyk

Práce s textem - Jak voní tymián (Text + Otázky k textu)


21.05.2020 (čtvrtek)

Zeměpis

Subtropy

Matematika

M PL č. 36, odkaz


20.05.2020 (středa)

Dějepis

Starověké Řecko - Mykény a Trója (prezentace+úkoly) + Učebnice + Báje a Pověsti

Matematika

M PL č. 35, odkaz

Český jazyk

Věta jednoduchá a souvětí (Cvičení + Řešení)


19.05.2020 (úterý)

Angličtina (skupina N. Kuncové)

Zadání práce na doma (pracovní list - slovíčka present simple) - platí i pro ty, kteří se dnes zúčastní online výuky v 10 hod.

Anglický jazyk

enlightenedWorklist17 - charakteristika postavy - vocabulary

Fyzika

enlightenedElektřina - úvodní videa

Přírodopis

Prezentace - Roztoči, Štíři  Pracovní list - Roztoči, Štíři

Matematika

M PL č. 34


18.05.2020 (pondělí)

NOVÁ VÝZVA!!! - pomozme Zemi, aby nebyla tak vyprachlá - koukni na video a třeba i ty najdeš způsob, jak pomoci wink

Český jazyk

Věta jednoduchá a souvětí (Cvičení + Řešení)

Matematika

M PL č. 33


15.05.2020 (pátek)

Český jazyk

Věta jednoduchá a souvětí (Cvičení + Řešení)


14.05.2020 (čtvrtek)

Angličtina (skupina N. Kuncové)

zpráva pro žáky

Matematika

M PL č. 32, odkaz


13.05.2020 (středa)

Český jazyk

Věta jednoduchá a souvětí (Cvičení + Řešení)

Matematika

M PL č. 31, odkaz


12.05.2020 (úterý)

Zeměpis

Stepi

Anglický jazyk

enlightenedWorklist16, Sken-Worklist16 -1. Sken-Worklist16 - 2

Přírodopis

Prezentace - Pavouci, Sekáči, Pracovní list - Pavouci, Sekáči

Matematika

M PL č. 30


11.05.2020 (pondělí)

Český jazyk

Věta jednoduchá a souvětí (Zápis, Psaní čárek ve větě jednoduché - Online cvičení)

Matematika

M PL č. 29, odkaz


07.05.2020 (čtvrtek)

Angličtina (N. Kuncová)

zadání domácí práce (present simple)

Anglický jazyk

enlightenedWorklist15, Sken-příloha k W15, Sken-opravaW14

Český jazyk

Práce s textem (Text, Otázky k textu, Řešení).

Matematika

M PL č. 28, POZOR - změna začátku online výuky na 8:30 h, den je stejný 12. 5.


06.05.2020 (středa)

Český jazyk

Pravopisné cvičení (Cara cara ItaliaCvičení online - zaměřte se hlavně na vyjmenovaná slova).

Matematika

M PL č. 27 (Těžnice), odkaz 1, odkaz 2  !!!Online výuka matematiky!!!


05.05.2020 (úterý)

Zeměpis

Lesy mírného pásu

Angličtina (skupina N. Kuncové)

present simple (3. os, koncovky, pravidla)

Přírodopis

Prezentace - ČLENOVCI - Pavoukovci 1, Pracovní list - Pavoukovci 1

Fyzika

 enlightened Vpracovním listu č.13 je uvedena další fyzikální veličina TEPLOTA. coolSoučástí pracovního listu je teorie a samozřejmě i otázky, které si prosím vypracujte a vložte do sešitu nebo pracovních desek. Výklad teorie vám pomůže k vypracování otázek.wink

Anglický jazyk (skupina A. Frindtové)

 enlightenedÚvodní slovo, Worklist14

Matematika

M PL č. 26 (Střední příčky), odkaz


04.05.2020 (pondělí)

Český jazyk

Správná řešení čtvrtečních cvičení (Otázky k textu, Pravopisné cvičení)

Určování větných členů (Cvičení + Řešení)

Dějepis

Starověká Kréta (úkoly + učebnice + báje a pověsti)

Matematika

MPL č. 25 (Konstrukce), odkaz 1, odkaz 2, odkaz 3