29. 1. 2021 (PÁTEK)

Matematika Test č. 5, Test č. 6

25. 1. 2021 (PONDĚLÍ)

Chemie - 9.A,B CH PL č. 12, odkaz 1; odkaz 2

Matematika - 9.A M PL č. 32

22. 1. 2021 (pátek)

Český jazyk

Přehled učiva 18. 1. - 22. 1. 2021

Byl zadán DÚ – u zadaných vět udělat větný rozbor (věty jsou v přehledu učiva úplně na konci). Foto úkolu poslat do pátku 22. 1. 2021 do 20.00.

20. 1. 2020 (STŘEDA)

Matematika - 9.A M PL č. 30 - ŘEŠENÍ, Test č. 4

18. 1. 2021 (PONDĚLÍ)

Matematika - zadání úloh na celý týden, řešení úloh bude vloženo v pátek.

9.A M PL č. 29; M PL č. 31

Chemie - 9.A,B CH PL č. 11odkaz

15. 1. 2021 (PÁTEK)

Český jazyk

Přehled učiva 11. 1. - 15. 1. 2021

Byl zadán DÚ – opsat a doplnit cvičení z učebnice na str. 63 - 64/5. Foto úkolu poslat do pátku 15. 1. 2021 do 20.00.

11. 1. 2021 (PONDĚLÍ)

Matematika - test č. 3 + pracovní listy na celý týden Test č. 3

M PL č. 25, M PL č. 26, M PL č. 27; M PL č. 28

Chemie - 9.A,B CH PL č. 10, odkaz

8. 1. 2021 (PÁTEK)

Český jazyk

Přehled učiva 4. 1. - 8. 1. 2021

Byl zadán DÚ – opsat a doplnit cvičení z učebnice na str. 63/4. Foto úkolu poslat do pátku 8. 1. 2021 do 20.00.

4. 1. 2021 (PONDĚLÍ)

Matematika - materiály na celý týden M PL č. 21, M PL č. 22, M PL č. 23, M PL č. 24

                   - online hodiny budou odpovídat rozvrhu hodin, vyučovat budu přes teamssmiley

Chemie - CH PL č. 9, odkaz 1, odkaz 2

              - online hodiny budou odpovídat rozvrhu hodin