30. 9. 2020

ČJ - pracovní sešit strana 8, cvičení 4

M - pracovní sešit strana 13

PRV - opakování tématu "Škola" - pracovní sešit strana 10

 

29. 9. 2020

ČJ - Slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě - pracovní sešit strana 8

      - písanka strana 4

M - Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes 10 - pracovní sešit strana 12

 

24. 9. 2020

ČJ - Měkké a tvrdé slabiky - pracovní sešit (3. ročník) strana 6, cvičení 2, 3. Také strana 7, cvičení 5, 6

      - písanka strana 3

M - pracovní sešit (3. ročník) strana 11 (slovní úlohy, početní operace s přechodem přes 10)

 

23. 9. 2020

ČJ - pracovní sešit (3. ročník) strana 5 (opakování učiva 2. ročníku - Psaní u/ú/ů)

M - pracovní sešit (3. ročník) - dokončit cvičení 3 na straně 9, také vypočítat stranu 10

 

22. 9. 2020

ČJ - pracovní sešit (3. ročník) strana 4 (opakování učiva 2. ročníku - ABECEDA)

     - písanka (3. ročník) strana 2 (psaní velkých písmen)

M - pracovní sešit (3. ročník) dokončit do strany 9 (kromě cvičení 3 na straně 9 - budeme se mu věnovat zítra)