30.3. 2020

Česká jazyk, Vyjmenovaná slova po V, pracovní sešit

Anglický jazyk, On line výuka

Matematatika, Pracovní list

Prvouka, Pokojové květiny

Domácí úkol, Zadání, Pracovní list č.1, Pracovní list č.2

 

Informace pro rodiče- důležité!

26.3. 2020

Český jazyk, Vyjmenovaná slova po V 

Anglický jazyk, Ovoce- worksheet

Matematika, Pracovní sešit, DÚ

Prvouka, Květiny

25.3.2020

Český jazyk, Doplňování - VS, Domácí úkol

Matematika, Násobilka

24.3.2020

Informace pro rodiče - důležité!

Český jazyk, Vyjmenovaná slova po P

Matematika, Pracovní list (dělení)

Prvouka, Houby, Skládanka

Tělovýchovná chvilka, Tanec

23.3.202

Český jazyk, Doplňování ií/yý

Anglický jazyk, Food (video), Pracovní list

Matematika, Pracovní sešit ( příklady)

20.2.2020

Český jazyk, Práce s textem

Anglický jazyk, Colours

Matematika, Pracovní list (násobilka)

19.3.2020

Český jazyk, Pracovní list

Matematika, Písemné odčítání

Prvouka, Živá a neživá příroda

18.3.2020

Český jazyk, Čtenářská gramotnost

Anglický jazyk, Interaktivní opakování, My family - worksheet

Matematika, Sčítání a odčítání

17.3.2020

Český jazyk, Interaktivní procvičování (doplňování)

Anglický jazyk, Food                                  

Matematika, Násobilka

Prvouka, Pracovní list - výrobky

16.3.2020

Český jazyk, Hravá vyjmenovaná slova

Anglický jazyk, Colours

Matematika, Příklady

Prvouka, Vyber živočichy