31.03.2020

Angličtina (skupina N. Kuncové) - zadání úkolů pro domácí práci (some, any, no...)

Přírodopis - Prezentace - Tenké a Tlusté střevo, Pracovní list - Tenké a Tlusté střevo

Matematika - M PL č. 8 (Rovnice 4)

Fyzika - zapojení ampérmetru

30.03.2020

Český jazyk - Manuál, PL Vedlejší věty 2, PL Souhrn pravopisu 2, Příprava Realismus, Text Flaubert a Balzac
Angličtina - Interaktivní cvičení na Youtube (procvičování) - (skupina T.B)
Matematika - M PL č. 7 (Rovnice 3)
Chemie - CH PL č. 5 (Názvosloví halogenidů a oxidů)
Ruský jazyk - PL rozhovor

27.03.2020

Český jazyk - Druhy VV 1 - řešení, Souhrn pravopisu 1 - řešení, Otázky k textům B. Němcové - řešení

Matematika - M PL č. 6 (Rovnice 2)
Angličtina - Little Red Riding Hood - prosím doplnit a poslat na email - (skupina T.B.)

26.03.2020

Angličtina - Usain Bolt worksheet (skupina T.Bartošové)

Matematika - M PL č. 5 (Rovnost, nerovnost, rovnice)

Ruský jazyk - Prac. list 

25.03.2020

Dějepis - Občanská válka v USA - Prezentace, Zápis, Zadání.
Chemie - CH PL č. 4 (Názvosloví oxidů)

Angličtina 2 (skupina N. Kuncové) - zadání úkolů pro domácí práci (článek k přečtení)

24.03.2020

Matematika - M PL č. 4

23.03.2020

Český jazyk - ManuálPL Vedlejší věty, PL Pravopis, Text B. Němcová
Přírodopis - Př 1 (Žaludek - prezentace , Př 2 Pracovní list
Dějepis - Pro snazší komunikaci s žáky jsem vytvořil skupinu na facebooku, do které dětem nahrávám veškeré materiály, které jsem umístil také sem. Na zmíněné facebookové skupině jsou dostupná také má videa s výkladem. Tuto skupinu naleznete na tomto odkazu (klikněte na slovo odkaz)
Zeměpis - Slovensko
Matematika - M PL č. 3
Chemie - CH PL č. 3 (Názvosloví halogenidů)
Ruský jazyk - Psaní Щщ, Ёё, Юю
Fyzika - Elektrický proud
Angličtina 2 (N. Kuncová) - zadání úkolů pro domácí práci
Angličtina 2 (N. Kuncová) - Health and Illnesses worksheet

20.3.2020

Český jazyk - Větný rozbor - řešeníVyjmenovaná slova - řešení
Ruský jazyk - 3. lekce
Angličtina - skupina AJ1 - čtenískupina AJ1 - interaktivní worksheety

18.3.2020

Matematika - M PL č. 2
Chemie - CH PL č. 2
Český jazyk - Manuál2, Literatura - Příprava národní obrozeníText K. J. ErbenText K. H. Borovský
Angličtina 2 (N. Kuncová) - zadání úkolů pro domácí přípravu

17.03.2020

Angličtina- skupina AJ1 - pracovní list
Matematika - M Řešení k PL č. 1
Chemie - CH PL č. 1

16.3.2020

Matematika - M PL č. 1
Český jazyk - ManuálPomůcka na větný rozbor + VVVětný rozborVyjmenovaná slovaSloh - úvaha
Ruský jazyk - Opak. 3. lekce + poslech
Fyzika - prezentace
Angličtina 2 (N. Kuncová) - zadání úkolů pro domácí přípravu
Dějepis - Viktoriánská Anglie (Prezentace), Viktoriánská Anglie (Zápis)