23. - 27.11.2020

Všechny vyplněné pracovní sešity doneste ke kontrole v pátek, 27.11. do 12:00hod

ČJ

Pracovní sešit 21/2,3,4,5    22/celá      23/celá

Učebnice 38 – 42

M

Převody jednotek plošné a času, jednotky rychlosti, teploty

Pracovní sešit 18/1,2,4

19/1,3   20/1,2   21/1,2,3,5

AJ

Pracovní sešit – učit se slovíčka - strana 70/ celá

Pracovní sešit 35/7 (pokud nepoznáš, kdo je na obrázku, informace si vymysli)

                       35/8     36/1,2    37/3,4

Učebnice strana 31/ modrý rámeček – naučit (love, like, don´t like, hate)

VL

Učebnice strany 26 – 31

Pracovní sešit 17 - 19

Učebnice strany 27 -30

Pracovní sešit 15/9     16/11,12     17/13,15    18/17    19/19

 

16. - 20.11.2020

V pondělí (16.11.) je škola zavřená, proto dostaly děti zadání úkolů již v pátek. Práci si rozdělte do jednotlivých dnů a všechny vyplněné pracovní sešity mi přinesete ke kontrole v pátek, 20.11.2020.

ČJ

Psaní předpon s, z, vz x předložek s, z

Učebnice strana 33 – 37

Pracovní sešit str. 20/celá

M

Převody jednotek objemu

Pracovní sešit 16/1,2,3,4 a 17/1,2,5

AJ

Opakování slovesa TO BE (pracovní sešit str. 30, učebnice str. 27)

Učebnice 28/1,2

Pracovní sešit 31/ celé, 32/celé, 34/5

Učebnice strany 23 – 26

Pracovní sešit 13/4, 14/6,7 15/8

VL

Učebnice strany 22 – 25

Pracovní sešit 15/ bílé otázky a 16/bílé otázky

 

9. - 13.11.2020

Níže je zadání úkolů na tento týden. Ti z vás, kteří nejste přihlášení na skolavpyzamu.cz a nepracujete s námi pravidelně, mi úkoly donesete ke kontrole v pátek 13.11. do 12:00 hod. (všechny pracovní sešity s sebou). 

ČJ

Učebnice 30 - 35

Pracovní sešit 17/celá, 18/1, 19/celá

M

Učebnice 80 – 81

Pracovní sešit 14/1, 2, 3, 4, (5 dobrovolný)

15/1, 2, 3, 5, 6

 AJ 

Pracovní sešit: 25/ celá (poslech pustíš, když se přihlásíš dle instrukcí z desek pracovního sešitu)

Pracovní sešit: 69/ učit se slovíčka (výslovnost si poslechni například zde:  https://translate.google.cz/ ).

Pracovní sešit: 28/1,2,3,4

Internet: po registraci pracovního sešitu poslech učebnice str. 24

Učebnice 19 – 22

Pracovní sešit 12/1, 13/2,

VL

Učebnice 20-21

Pracovní sešit 14/ bílé otázky

+ referát – vyber si jednu zajímavost, kterou jsi navštívil v Královéhradeckém kraji a napiš o ní referát (alespoň 6 vět), přilož fotografii nebo nakresli obrázek

 

Výtvarná výchova 5. 11.

 

4.11.2020

Tabulka pro převody jednotek. 

 

2.11.2020     

Neplatí pro žáky, kteří budou spolupracovat na online hodinách v programu skolavpyzamu.cz.                                                                                                                                                                                                                                        

Donést ke kontrole: pátek 6.11.2020 (do 12:00 hod.)                                                     

V případě, že úkoly v tento den nepřinesete, budu hodnotit neodevzdanou práci nedostatečnou (5) z daného předmětu.                                   

ČJ                                                                                                                                                       

Učebnice 25/celá prostudovat                                                                                                

Pracovní sešit 15/1,2                                                                                                                   

Učebnice 27/celá prostudovat                                                                                                

Pracovní sešit 16/celá                                                                                                                 

M                                                                                                                                                        

Učebnice 74,75,76 prostudovat                                                                                                              

Pracovní sešit 12/celá, 13/celá                                                                                                

AJ                                                                                                                                                        

Pracovní sešit 22/celá, naučit                                                                                                   

Pracovní sešit 23/ celá doplnit                                                                                                 

Pracovní sešit 6,7/1 doplnit slovíčka                                                                                      

Učebnice 18/1,    19/4,5 ústně                                                                                                 

VL                                                                                                                                                       

Učebnice 16,17                                                                                                                             

Pracovní sešit 12/celá                                                                                                                 

                                                                                                                                                      

Pracovní sešit 12/celá

Učebnice 16,17 + odpovědět na otázky str. 18 (do sešitu)                                           

Pracovní sešit 10/11,12 + test  str. 10