29.5.2020 (pátek)

Matematika

enlightenedřešení PL19
zadání KPL9 - nezapomeňte mi vyplnění KPL poslat wink

Český jazyk

Procvičování druhů vedlejších vět online (Odkaz)

Ruský jazyk


28.5.2020 (čtvrtek)

Fyzika

Využití atmosférického tlaku


27.5.2020 (středa)

Český jazyk

Druhy vět vedlejších (Cvičení + Řešení)

Anglický jazyk

enlightened"Vyplňovačka" - Pozn: Dobrovolné opakování pro Vás - věty -Present continous.https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-present-continuous/447

Matematika

enlightenedřešení PL18
zadání PL19 - opět si vyzkoušíte výpočet procent v praxi, tedy finanční matematiku...pozorně si čtěte otázky!wink
cool online hodina bude opět v pátek v 8.40

Ruský jazyk


26.5.2020 (úterý) 

Přírodopis

Prezentace - JEHLIČNANY 2,  Pracovní list - JEHLIČNANY 2

Fyzika

Dějepis

        Zámořské plavby v 15. a 16. století


25.5.2020 (pondělí)

Anglický jazyk

enlightenedWorklist19 - opakování - tvoření vět a otázek u přítomného času průběhového (Present continous)

Český jazyk

Druhy vedlejších vět (Cvičení + Řešení, Online cvičení)

Tělesná výchova

VÝLETÍME - tentokrát se podíváme opět do Krkonoš smiley zároveň se můžete namotivovat na příští školní rok a celoškolní výlet...wink

Matematika

enlightenedřešení KPL8
zadání PL18 - začínáme s novou látkou (ale stále počítáme procenta), zkuste vypočítat příklady na straně 6 wink
přikládám opět i odkazy na videa s ukázkovými příklady - příklad 1 (bez daně), příklad 2 (s daní)


22.5.2020 (pátek)

Matematika

enlightenedřešení PL17
zadání KPL8 - za správně vypočítanou bonusovou úlohu si budu opět psát plusové bodíky wink

Český jazyk

Práce s textem - Proč bychom se netopili... (Text + Otázky)


21.5.2020 (čtvrtek)

Fyzika

Anglický jazyk

enlightenedWorklist18 - question for Present continous


20.5.2020 (středa)

Dějepis

        Jagellonci v Českém království 1471 - 1526

Matematika

zadání PL17 - poslední typ slovních úloh na procenta - opakované slevy, opakované zdražování - vypočítej příklady na straně 5 a 6
pomocné video k ukázkové úloze - přes 1%, přímá úměrnost (vyber si způsob, který počítáš a dané video si pusť...druhé video je ten samý příklad jen vyopčítaný druhých způsobem)
cool online hodina v pátek v 8.40

Český jazyk

Druhy vedlejších vět (Cvičení + Řešení)

Ruský jazyk

 


19.5.2020 (úterý) 

Přírodopis

Prezentace - Jehličnany 1,  Pracovní list - Jehličnany 1

Fyzika

Měření atmosférického tlaku


18.5.2020 (pondělí)

NOVÁ VÝZVA!!! - pomozme Zemi, aby nebyla tak vyprahlá - koukni na video a třeba i ty najdeš způsob, jak pomoci wink

Tělesná výchova

VÝLETÍME - Kam je to tentokrát? A kam vyrazíme příště? surprise

Anglický jazyk

enlightenedPracovní list č. 17 (Worklist17) - V tomto pracovním listu opakujeme přítomný čas průběhový ( Present Continous).

Český jazyk

Druhy vedlejších vět (Cvičení + Řešení)

Matematika

enlightenedřešení KPL7
slovní úlohy procenta - odkaz 1 (lehčí úlohy), odkaz 2 (středně těžké úlohy)
Dnes si vyzkoušíte vypočítat slovní úlohy na zmíněných odkazech. Kdo by si nebyl jistý, jak se s danou stránkou pracuje, přikládám PDF soubor s vysvětlením. Tak schválně. Kolik úloh dokážete vypočítat? wink


15.5.2020 (pátek)

Český jazyk

Druhy vět vedlejších (Zápis, Online cvičení, Video 1, Video 2, Video 3).

Matematika

enlightenedřešení PL16
zadání KPL7 - nezapomeň vyplněné poslat na mail matematika.hatlova@seznam.cz wink


14.5.2020 (čtvrtek)

Fyzika

Anglický jazyk

enlightenedWorklist16, SkenW16

enlightenedW16-řešení

 

13.5.2020 (středa)

Český jazyk

Doplněk (Cvičení + Řešení)

Matematika

enlightenedřešení PL15
zadání PL16 - vypočítej úlohy na straně 4 a 8

Ruský jazyk

Anglický jazyk

enlightened založení on-line třídy-Domácí úloha č.1 -  v odkazu máte uveden postup jak založit svůj účet na webových stránkách. Po vytvoření účtu si prosím splňte "Domácí úlohu". Pro dotazy pište mail:k.alena21@seznam.cz.

Přírodopis

Prezentace - Přesličky, Plavuně, Pracovní list - Přesličky, Plavuně

Dějepis

          Jiří z Poděbrad

Fyzika


11. 5. 2020 (pondělí)

Český jazyk

Doplněk (Zápis, Video s výkladem, Online cvičení)

Matematika

enlightenedřešení KPL6 
zadání PL15 - vypočítej příklady na straně 2,5 a 7 -  wink
cool ZMĚNA!!! online hodina bude tento týden v pátek v 17.00


7. 5. 2020 (čtvrtek)

Zeměpis

Fyzika

Anglický jazyk

Worklist15, SkenW15

Český jazyk

Práce s textem (Text, Otázky k textu, Řešení).


6. 5. 2020 (středa)

Tělesná výchova

VÝLETÍME - tentokrát pro vás natočila video Tyčinka, zkusí to někdo také? Pojďte do toho wink
Vaše video nemusí být z hor, stačí klidně i nějaká zajímavá vycházka... smiley

Český jazyk

Pravopisné cvičení (Cara cara Italia, Cvičení online - dle vlastního výběru).

Matematika

enlightenedřešení PL14 - zde jsou ještě odkazy na výpočet dvou úloh - video 1, video 2
zadání KPL6 - nezapomeňte mi vypracovaný kontrolní list poslat mail - za poslední úlohu si budu psát + tak se snažtewink, smíte použít kalkulačky

Ruský jazyk


5. 5. 2020 (úterý)

Přírodopis

Prezentace - Kapradiny, Pracovní list - Kapradiny

Fyzika

  • Dnes se mrkneme na Archiméda. Tak se pěkně posaďte, udělejte si popcorn a dívejte se. A sedněte si tak, aby nebyly problémy.smileylaughwink

Archimédes - film


4. 5. 2020 (pondělí)

Anglický jazyk

enlightenedWorklist14

Matematika

enlightenedřešení PL13
zadání PL14 - dnes se budete věnovat výpočtu procentové části z celku (to jste již zkoušeli) a nově také výpočtu procent - vyberte si jeden postup a tím počítejte všechny příklady wink - vypočítej příklady na straně 5 a 8
!!! pokud si nejsi jistý/á, jak počítat, koukni na video z minulého týdne smiley
cool na středu v 9.30 je naplánovaná online hodina

Český jazyk

Správné řešení čtvrtečních cvičení (Otázky k textu, Pravopisné cvičení)

Určování větných členů (Cvičení + Řešení)

Dějepis

        Husitská revoluce II.


1. 5. 2020 (státní svátek)

Tělesná výchova

VÝLETÍME - Pokud nevíte kam se vydat, vydejte se kousek od vašich domovů. wink Máme spoustu krásných míst i v blízkém okolí. Tak neváhejte a navštivte je angel