Informace pro třídu 4.B.

Informace o třídě
Třídní učitelka: Mgr. Marcela Jirásková

Vážení rodiče, v souvislosti s opatřeními bude probíhat postupné vydávání vysvědčení. Naše třída má vymezené datum i čas:  úterý 23.6. 2020 od 7.00 do 10.00 hodin. Budu vás očekávat v hale školy, kde vám předám vysvědčení, výtvarné práce a sáček s výtvarnými pomůckami. Vy přineste, prosím, odbalené učebnice, žákovskou knížku a klíč od šatní skříňky, abyste ji na prázdniny vyklidili.

Pokud se nemůžete v tomto termínu do školy dostavit, domluvíme si telefonicky nebo emailem náhradní termín.

S pozdravem M. Jirásková, tř.uč.

Důležité odkazy

Učivo pro Červen 2020

Učivo pro Květen 2020

Učivo pro Duben 2020

Učivo pro Březen 2020

Kontakty

Seznam učitelů podle předmětů

Mgr. Marcela Jirásková - ČJ, HV, M, PČ, Přírod, TV, Vlas, VV

Mgr. Jiřina Kaválková - AJ