31. 3. 2020

Zeměpis - Austrálie (verze pro tisk), můžete si vytisknout

Přírodopis - Prezentace - Kytovci, Pracovní list - Kytovci

Fyzika - tření v praxi

30.3. 2020  (pondělí)

Anglický jazyk - Wordlist Unit0, Worklist5

Matematika - řešení KPL2, zadání PL5 (procvič si přímou úměrnost)

Zeměpis - Austrálie (Prezentace , Info)

Dějepis - Stoletá válka a Jana z Arku
               Dnes je výročí 100 let české státní vlajky.
Český jazyk - Předmět (Zápis)

27.3. 2020

Zeměpis - video světová náboženství ( Odkaz )

Matematika - řešení PL4; zadání kontrolní PL 2 (nezapomeň kontrolní PL odeslat ke kontrole na email uvnitř listu)

Český jazyk - Cvičení na shodu přísudku s podmětem

26.3.2020

Český jazyk - Informace pro rodiče

Fyzika - Tření, video

Ruský jazyk - organizace, pracovní list

25.3.2020

Dějepis - Český stát za Lucemburků ve 14. století, Technická informace - Dějiny udatného českého národa

Matematika - řešení k pracovnímu listu č. 3 (pouze tabulky)
                - zadání - pracovní list č. 4 (PDF i s teorií) - vypracuj str. 3 a 7; ukázka příklady videa (př. 1 - nelekni se rozostření, po chvíli to bude dobré; př. 2)

Český jazyk - Shoda přísudku s několikanásobným podmětem (Cvičení II.), Shoda přísudku s nevyjádřeným podmětem (Zápis), online hravá cvičení na shodu přísudku s podmětem.

23. 3. 2020

Přírodopis - Př 1 ( Lichokopytníci, Chobotnatci ) prezentace
                     Př 2 Pracovní list - lichokopytníci

Anglický jazyk - Answer and questions

Český jazyk - Shoda přísudku s podmětem - Zápis; Shoda přísudku s podmětem - Řešení závěrečného cvičení,
        - Shoda přísudku s několikanásobným podmětem - Zápis , Shoda přísudku s několikanásobným podmětem - Cvičení
Zadání - Soubory s novým zápisem si vytiskněte a nalepte / přepište do sešitu. Vypracujte si cvičení, která jsou v těchto souborech uvedena. Zároveň jsem pro Vaše děti vytvořil facebookovou skupinu, na kterou nahrávám všechny materiály + krátká videa s výkladem. Tuto facebookovou skupinu najdete na tomto odkazu (klikněte na slovo odkaz).

Matematika - výsledky - pracovní list č.2 (část 1; část 2); kontrolní list č. 1
                     - zadání pracovní list č. 3 - dnes formou PDF i s teorií - vytiskni si/přepiš a doplň tabulky na straně 4 a 8
                     - jak postupovat najdeš v násedujících odkazech (odkaz 1, odkaz 2, odkaz 3)

Fyzika - pracovní list

20. 3. 2020

Dějepis - Poslední Přemyslovci, Technická informace - Dějiny udatného českého národa

Anglický jazyk - Present simple

Ruský jazyk - Opak. 1. lekce + pohádka

Matematika - kontrolní pracovní list č.1 - vypracuj a pošli na email napsaný v souboru

Český jazyk - Info pro rodiče, Cvičení
 

18. 3. 2020

Anglický jazyk - text about My school- pracovní list č.2

Matematika - výsledky k pracovnímu listu č. 1 (část 1, část 2); zkontroluj si, v případě dotazů piš na messenger
                      - vypracuj pracovní list č.2 

Ruský jazyk - azbuka + poslech

Český jazyk - Syntax (Prezentace) - Jedná se o starší prezentaci, se kterou jsme pracovali ještě před začátkem jarních prázdnin. Zápis si z ní všichni udělali...navzdory tomu prezentaci nahrávám, aby si každý mohl připomenout probranou látku.

Zeměpis 18.3. - Úvodní Info

Zeměpis 18.3. - Amerika - Podnebné Pásy

16. 3. 2020

Anglický jazyk - slovíčka(vocabulary) My school-pracovní listč.1

Matematika - vypracuj pracovní list č.1(výsledky dodám vždy s dalším pracovním listem)

Fyzika - pracovní list

Český jazyk - Podmět a přísudek (Cvičení), Zadání