18.6.2020

 

Dobrý den vážení rodiče,

v souvislosti s opatřeními bude probíhat postupné vydávání vysvědčení.

Naše třída má vymezené datum i čas: Úterý 23. 6. 2020 v čase 10 – 11 hodin.

Budu vás očekávat v hale školy, kde vám předám vysvědčení a nevyzvednuté pomůcky. Přineste s sebou i klíčky od šatní skříňky, abyste ji na prázdniny vyklidili.

Pokud se nemůžete v tomto termínu do školy dostavit, bude vysvědčení v kanceláři školy, kde si ho po domluvě můžete osobně vyzvednout.

S pozdravem

Miroslava Hofmanová

Matematika

Český jazyk

Prvouka

 

15.06.2020

Někteří žáci si stále nevyzvedli pomůcky, které měli v lavicích. Je také potřeba odemknout a odnést věci ze šatní skříňky. (každý den během dopoledne)

Matematika

Český jazyk

Prvouka

 

08.06.2020

vážení rodiče, napište mi, prosím, do pátku 12.6.2020 na mail: miroslava.hofmanova@zsjosefov.cz zpětnou vazbu ohledně plnění úkolů - zda se dětem podařilo zadané úkoly splnit, jestli potřebujete moji pomoc při plnění  těchto úkolů - vyřešíme individuálně

Někteří žáci si stále nevyzvedli pomůcky, které měli v lavicích. Je také potřeba odemknout a odnést věci ze šatní skříňky. (každý den během dopoledne)

Matematika

Český jazyk

Prvouka

 

 

01.06.2020

vážení rodiče, napište mi, prosím, do pátku 5.6.2020 na mail: miroslava.hofmanova@zsjosefov.cz zpětnou vazbu ohledně plnění úkolů - zda se dětem podařilo zadané úkoly splnit, jestli potřebujete moji pomoc při plnění  těchto úkolů - vyřešíme individuálně

znovu žádám o odevzdání materiálů pro závěrečné hodnocení (pokud jste je už neodevzdali dříve) do konce týdne:

písanka č.3 a podepsané pracovní listy

Zpět si odnesete pomůcky, které tu děti ještě mají.

Matematika

Český jazyk

Prvouka