30.04.2020 (čtvrtek)

Angličtina (skupina N. Kuncové)

slovíčka (denní činnosti - present simple)

Zeměpis

Tajga

Fyzika

enlightenedrěšení PL12

Anglický jazyk

enlightenedWorklist13

Český jazyk

Pravopisné cvičení (Zadání).

Čtení (Text + Otázky k textu) - text nemusíte tisknout v případě, že máte doma čítanku.


29.04.2020 (středa)

Český jazyk

Určování větných členů (Cvičení + Řešení).

Matematika

M PL č. 24


28.04.2020 (úterý)

Angličtina (skupina N. Kuncové)

present simple - krátká odpověď

Český jazyk

Odevzdání čtenářských deníků - Informace.

Fyzika

Pracovní list č.12

Přírodopis

Prezentace - Kroužkovci, Pracovní list - Kroužkovci

Anglický jazyk

2.skupina(Alena Frindtová) - Worklist8, text k Worklistu8

Matematika

M PL č. 23 (Trojúhelníková nerovnost)


27.04.2020 (pondělí)

Český jazyk

Větné členy (Cvičení + Řešení)

Matematika

M PL č. 22 (Rovnostranný trojúhelník)


24.04.2020 (pátek)

Český jazyk

Přívlastek (Zápis č. 2, Cvičení + Řešení, Video, Online cvičení).


23.04.2020 (čtvrtek)

Zeměpis

Tundra

Fyzika

řešení pracovního listu 11 - převod jednotek času.enlightened Prosím, nesčítejte jablka a hrušky!!! Zopakujte si násobilku 6-ti!!! Zopakujte si rozklad čísel!!!!wink

Angličtina (skupina N. Kuncové)

procvičování Present Simple

Matematika

M PL č. 21 (Rovnoram. trojúhelník)


22.04.2020 (středa)

Angličtina (skupina N. Kuncové)

Present Simple - čas přítomný prostý

Český jazyk

Přívlastek shodný a neshodný (Cvičení + Řešení)

Matematika

M PL č. 20 (Rovnoramenný trojúhelník)


21.04.2020 (úterý)

Přírodopis

Prezentace - Hlavonožci, Pracovní list - Hlavonožci

Anglický jazyk

Worklist2.skupina (A.Frindtová)

Fyzika

Pracovní list č.11

Matematika

M PL č. 19 (Rovnoramenný trojúhelník), odkaz (Rozdělení trojúhelníků)


20.04.2020 (pondělí)

Český jazyk

Přívlastek shodný a neshodný (Zápis, Cvičení + Řešení, Online cvičení na internetu)

Matematika

M PL č. 18 (Vnější a vnitřní úhly trojúhelníku)


19.04.2020 (neděle)

VÝZVA pro všechny zde - ve středu je Den Země, pojďme každý ven a ukliďme trochu naše okolí wink


16.04.2020 (čtvrtek)

Dějepis

Starověká Čína (prezentace+zápis+úkoly)

Zeměpis

Biosféra - polární kraje

Arktida-dokument

Angličtina

zadání domácí práce (skupina N. Kuncové)

Český jazyk

Příslovečné určení (Cvičení + Řešení)

Matematika

M PL č. 17 (Vnější úhly trojúhelníku)
Odkaz


15.04.2020 (středa)

Anglický jazyk

2.skupina (Alena Frindtová) - Worklist6

Fyzika

Pracovní sešit10

Matematika

M PL č. 16 (Druhy úhlů, trojúhelníků)


14.04.2020 (úterý)

Anglický jazyk

Worklist9

Český jazyk

Příslovečné určení (Cvičení + Řešení)

Přírodopis

Prezentace - Mlži, Pracovní list - Mlži

Angličtina (skupina N. Kuncové)

popis rodiny (Family description)

Matematika

M PL č.15 (Vnitřní úhly trojúhelníku)

Odkaz M6 Vnitřní úhly trojúhelníku


09.04.2020 (čtvrtek)

Fyzika

Občanská Výchova

VELIKONOCE (prezentace + videa) - proč a jak slavíme tyto svátky ?


08.04.2020 (středa)

Český jazyk

Příslovečné určení (Cvičení + Řešení)

Matematika

M PL č. 14 (Opakování společného dělitele a násobku)


07.04.2020 (úterý)

Angličtina

zadání úkolů pro domácí práci (skupina N. Kuncové)

Zeměpis

Pedosféra

Fyzika

Pracovní list č.6

Přírodopis

Prezentace - Plži, Pracovní list - Plži

Matematika

 M PL č. 13 (Opakování dělitelnosti)


06.04.2020 (pondělí)

Anglický jazyk

Matematika

M PL č. 12 ( Společný násobek více čísel )

Český jazyk

Příslovečné určení (Zápis; Cvičení + Řešení; Online cvičení; Video s vysvětlením)


03.04.2020 (pátek)

Český jazyk

Určování předmětu (Cvičení č. 2 + Řešení; Online cvičení na internetu)

__________________________________________________________________________________________________

02.04.2020 (čtvrtek)

Angličtina

Zadání domácí práce (skupina N. Kuncové) - odkazy na online cvičení - Body Parts

Fyzika

PLč.5 - výpočet hmotnosti bez vážení u stejnorodého tělesa

https://www.youtube.com/watch?v=X60Ay4yuYZI

Matematika

M PL č. 11 (Opakování D a n)


01.04.2020 (středa)

Anglický jazyk

Worklist3 - skupina 2 (Alena Frindtová)

Matematika

M PL č. 10 (Nejmenší společný násobek)

Český jazyk

Určování předmětu (Cvičení + Řešení)