23.06.2020 (úterý) 

Přírodopis

Prezentace - Hmyz s proměnou DOKONALOU  


19.06.2020 (pátek)

Český jazyk

Pravopisné cvičení (Cvičení + Řešení)

Pravopis - Opakování (Cvičení)


18.06.2020 (čtvrtek)

Informace: Vysvědčení se bude předávat žákům v úterý, žáci budou opět ve škole od 9 h do 12 h. V mailu bude uvedena výše finanční úhrady za poškození odevzdaných učebnic a ztracené učebnice.


17.06.2020 (středa)

Český jazyk

Pravopisné cvičení (Cvičení + Řešení)
Materiály z úterní výuky (Větný rozbor, Video s vysvětlením)


16.06.2020 (úterý) 

Přírodopis

Prezentace - Hmyz s proměnou NEDOKONALOU


15.06.2020 (pondělí)

Připomenutí: zítra se vrací učebnice (11 učebnic).

Český jazyk

Pravopisné cvičení (Cvičení + Řešení)


12.06.2020 (pátek)

Český jazyk

Pravopisné cvičení (Cvičení + Řešení)


11.06. 2020 (čtvrtek)

Fyzika

enlightened Zapojení jednoduchého elektrického obvodu. Zapište si prezentaci do sešitu s nadpisem - Jednoduchý el. obvod


10.06.2020 (středa)

Angličtina (skupina N. Kuncové) - zadání

                                                        - Reading: The Troy Stone

Český jazyk

Pravopisné cvičení (Cvičení + Řešení)


09.06.2020 (úterý)

Zeměpis

Tropické deštné pralesy

Přírodopis

Prezentace - HMYZ - Včela medonosná,  Pracovní list - Včela medonosná


08.06.2020 (pondělí)

Český jazyk

Pravopisné cvičení (Cvičení + Řešení)


05.06.2020 (pátek)

Český jazyk

Práce s textem - Bylo nás pět (Text, Otázky k textu, Řešení)


04.06.2020 (čtvrtek)

Dějepis

Matematika

M PL č. 43


03.06.2020 (středa)

Angličtina (skupina N. Kuncové)

present simple

Český jazyk

Druhy vět vedlejších (Cvičení + Řešení)


02.06.2020 (úterý) 

Fyzika

enlightenedElektrický proud, příloha1, příloha2

Anglický jazyk 2.skupina (F.A)

enlightened The picture of family

enlightenedPříloha- The picture of family

Přírodopis

Prezentace - KORÝŠI 2, Pracovní list - KORÝŠI 2

Matematika

M PL č. 42


01.06.2020 (pondělí)

Důležité informace ohledně přítomnosti žáků 2. stupně ve škole od 8. 6. 2020

Zeměpis

Savany

Český jazyk

Druhy vět vedlejších (Cvičení + Řešení)

Matematika

M PL č. 41, v úterý v 8:30 h další online hodina