30.04.2020 (čtvrtek)

Český jazyk

Pravopisné cvičení (Zadání)

Čtení (Text + Otázky k textu) - Text nemusíte tisknout, jestli doma máte čítanku.

Anglický jazyk

enlightenedWorklist13, Sken - příloha


29.04.2020 (středa)

Matematika

enlightenedřešení PL12
zadání PL13 - v pracovním listu si procvičíš procenta, video s různými postupy výpočtů - ty si vybereš pouze jeden způsob a tím budeš počítat cool
na následujícím odkazu si vyzkoušej vyjádření % z obrázků - nejprve se podívej, na kolik stejných částí je obrázek rozdělen (toto číslo bude ve jmenovateli, tedy pod zlomkovou čarou), následně se podívej, kolik částí je vybarvených (toto číslo bude v čitateli), poté už pouze nahraď zlomkovou čaru dělením nebo vytvoř desetinný zlomek

Český jazyk

Určování větných členů (Cvičení + Řešení).

Ruský jazyk

Instrukce + pracovní list, výslovnost - video, poslech s. 22/4.1 a,b,c

 


28.04.2020 (úterý)

Fyzika

Chování tělesa v kapalině

Český jazyk

Odevzdání čtenářského deníku - Informace.


27.04.2020 (pondělí)

Přírodopis

Prezentace - Mechorosty, Pracovní list - Mechorosty

Anglický jazyk

Worklist12, příloha k worklistu - gramatika - správné použití přítomného času průběhového a přítomného času prostého

Matematika

enlightenedřešení KPL5
zadání PL12 - opět zadáno v PDF, vypracuj stranu 3 a 5, video je nahrané (omluvte chvílemi rozostření) wink

Český jazyk

Větné členy (Cvičení + Řešení)

Tělesná výchova

Výletíme - nebuďte jen doma, vyražte do přírody. laugh A kdo nemůže nikam daleko, tak tady má jedno krátké video z Orlických hor. Třeba se tam někdy dostanete. wink Prozatím alespoň takto.


24.04.2020 (pátek)

Dějepis

        Husitská revoluce I.

Fyzika

         Archimédův zákon

Český jazyk

Přívlastek (Zápis č. 2, Cvičení + Řešení, Video, Online cvičení).

Matematika

enlightenedřešení PL11
zadání KPL 5 - poslední ohlédnutí za přímou a nepřímou úměrností. Nezapomeň mi poslat vypracovaná list ke kontrole. wink
online hra na odreagování a procvičení paměti zde


23.04.2020 (čtvrtek)

Anglický jazyk

Vocabulary UNIT 0D - Worklist11


22.04.2020 (středa)

Tělesná výchova

surprise další trochu jiná rozcvička, než jste zvyklí

Matematika

enlightenedřešení PL10 - pokud byste si stále nebyli jistí, proč je výsledek takový, jaký je, ozvěte se, vše vysvětlím
zadání PL11 - vypracuj příklady na stránce 7, 8 a 9. Začínáme novou látku - PROCENTA - není se čeho bát.
Jedeme pomalu od začátku. Video na úvod k procentům.

Český jazyk

Přívlastek shodný a neshodný (Cvičení + Řešení)

Ruský jazyk

Přepis a překlad + pohádka, PS s. 17


21.04.2020 (úterý)

Fyzika

Hydrostatický tlak

video 1        video 2

Přírodopis

Prezentace - Přechod rostlin na soušPrezentace - Vyšší rostliny - úvod, Pracovní list - Botanika

Zeměpis

Indický oceán (prezentace)


20.04.2020 (pondělí)

Anglický jazyk

Worklist10

Český jazyk

Přívlastek shodný a neshodný (Zápis, Cvičení + Řešení, Online cvičení na internetu).

Matematika

enlightenedřešení ke kontrolnímu pracovnímu listu 4
zadání PL10 - v případě, že byste si nevěděli rady, napište mi do skupiny
cool Nabízím videohovor ohledně dovysvětlení počítání přímé a nepřímé úměry - kdo chce, ozvěte se - není potřeba nic speciálního. Program funguje v počítači (nemusí se nic instalovat) nebo ho lze zdarma stáhnou do mobilu. Více informací pošlu zájemcům do zprávy.
mail navíc na procvičení přímé a nepřímé úměrnosti ještě následující odkaz - vyzkoušejte, jak jste na tom


19.04.2020 (neděle)

VÝZVA pro všechny zde - ve středu je Den Země, pojďme každý ven a ukliďme trochu naše okolí wink


17.04.2020 (pátek)

Matematika

enlightenedřešení PL9 - je možné, že jste příklady počítali jinak, než je uvedeno na papíře. NEVADÍ! Důležité je, zda jste došli ke stejným výsledkům wink
s pátkem navíc, jako obvykle, přichází i kontrolní PL KPL4 - nezapomeň poslat výsledky ke kotrole mail


16. 04. 2020 (čtvrtek)

Fyzika

hydrostatický tlak

Anglický jazyk

Worklist9

Český jazyk

Příslovečné určení (Cvičení + Řešení)


15. 04. 2020 (středa)

Dějepis

         Mistr Jan Hus

Matematika

Po lehké odmlce tu pro vás mám další pracovní list PL9. devil Tentokrát si dáme pauzu od úměrností a na vás čeká opakování obvodů a obsahů geometrických útvarů. Jsem zvědavá, jak vám to půjde, protože jsem vám k tomu nedala žádné vzorečky. Zajímá mě, jak si s tím dokážete poradit. Použijte vzorečky nebo pouze selský rozum enlightened, nechám to na vás. Hlavně si zkuste poradit. wink Za jednotky si dosaďte, co chcete (třeba centimetry).

Ruský jazyk

Jméno po otci, PS s. 16


14. 04. 2020 (úterý)

Český jazyk

Příslovečné určení (Cvičení + Řešení)

Přírodopis

Prezentace - Primáti, Pracovní list - primáti

Zeměpis

OCEÁNIE  (prezentace+úkoly, verze pro tisk)

Fyzika

Hydraulická zařízení


13.04.2020 (Velikonoční pondělí)

Tělesná výchova

trochu jiná rozcvička

Matematika

enlightenedřešení PL 8 - část 1, část 2
odkazy na procvičení přímé a nepřímé úměrnosti (odkaz 1, odkaz 2) - vyzkoušejte, jak jste na tom smiley
hra s kostkami - vyzvi rodiče, sourozence a ukaž, že jsi lepší ve sčítání a odčítání, než-li oni wink


09.04.2020 (čtvrtek)

Občanská Výchova

VELIKONOCE (prezentace + videa) - proč a jak slavíme tyto svátky ?

Ruský Jazyk

Velikonoce


08.04.2020 (středa)

Dějepis

        Gotika

Český jazyk

Příslovečné určení (Cvičení + Řešení)

Anglický jazyk

Worklist 8

Matematika

enlightenedřešení PL7 (v případě nejaností pište do skupiny)
zadání PL8 (nelekejte se, je tam víc slovních úloh, ale další PL dostanete až po vínekdu) - SMÍTE POUŽÍVAT KALKULAČKY cool

Ruský jazyk

Pozdrav - video


07.04.2020

Přírodopis

Prezentace - Letouni, Hmyzožravci
Pracovní list - Letouni, Hmyzožravci

Fyzika

Tlak v kapalině


06.04.2020 Pondělí

Anglický jazyk

Worklist7

Matematika

enlightened řešení ke KPL3
zadání PL7 (důležité je správně určit o jakou úměrnost se jedná, k tomu ti pomohou pomocné věty)
pomocné video ke slovní úloze (trochu nespolupracovala technika, tak tam je časté zaostřování, snad to nebude tak hrozné angel)
SMÍTE POUŽÍT KALKULAČKU

Český jazyk

Příslovečné určení (Zápis; Cvičení + Řešení; Cvičení online; Video s vysvětlením)


03.04.2020 Pátek smiley

Matematika

řešení PL6
kontrolní pracovní list KPL3 (nezapomeň vyplněný poslat ke kontrole)

Český jazyk

Určování předmětu (Cvičení č. 2 + Řešení; Online cvičení na internetu)

Ruský jazyk

Azbuka (psaní)

Raduga s. 15 (sken)


02.04.2020 Čtvrtek

Dějepis

Karel IV., (Zahraj si a podívej se na komiks s Karlem IV.)

Anglický jazyk - 7.A

Podívejte se na vložené video. Patří do části konverzace o zálibách ( Hobbies).
Zopakujete si výslovnost ke slovní zásobě. https://www.youtube.com/watch?v=z595z_DmpmQ

Fyzika

tření video


01.04.2020

Anglický jazyk

Worklist5

Matematika

řešení PL5
zadání PL6 (vypracuj stránku 5 a 11)
videa k nepřímé úměrnosti (video 1, video 2, video 3)

Český jazyk

Určování předmětu (Cvičení + Řešení)

Ruský jazyk

azbuka + číslovky 1-10, řešení DÚ z 25. 3.