31.3.2020 úterý

Přírodopis - Prezentace - Hořlavé sedimenty, Pracovní list - Hořlavé sedimenty

Chemie - CH PL č. 6 (Estery)

Matematika - výsledky

Ruský jazyk - Doplň. cvičení a překlad

30.3.2020 pondělí

Český jazyk - Manuál, PL Souhrn pravopisu 2, Text K. Biebl, Text Caesar

Dějepis - Rozpad Versailleského systému ve 30. letech 20. století
               Dnes je výročí 100 let české státní vlajky.

Angličtina - interaktivní cvičení na Youtube (procvičování)

Matematika - kužel

Fyzika - optické přístroje

27.3.2020 pátek

Český jazyk - Druhy VV 1 - řešení, Souhrn pravopisu 1 - řešení

Matematika - rovnice

26.3.2020 čtvrtek

Dějepis - Od Mnichova k okupaci - 2. republika, Poslech č.1, č.2, č.3, č.4

Chemie - CH PL č. 5 (Karboxylové kyseliny)

Fyzika - Optické čočky

25.3.2020 středa

Angličtina  - procvičování předpřítomného času

Matematika - jehlan: jednoduchý domácí úkol

24.3.2020 úterý

Dějepis - ČSR 1938 (doplněné), poslech č.1 - Jan Syrový - po Mnichovu, poslech č.2 - Naše armáda zůstala neporažená

Chemie - CH č. 4 (Karbonylové sloučeniny)odkaz (Příprava a důkaz acetaldehydu)

Ruský jazyk - 7. lekce

23.3.2020 pondělí

Český jazyk - ManuálPL Vedlejší větyPL Pravopis, Text V. Nezval 1, Text V. Nezval 2, Text J. Seifert

Zeměpis - odkazy na videa:  těžba nerostných surovin, těžba ropy v ČR, těžba vápence, těžba černé houhlíZpracovatelský průmyslOtázky                                  

Přírodopis - Př 1 ( Prezentace - Organogenní usazeniny )

                     Př 2 Pracovní list

Matematika - jehlan příklady

Přijímací zkoušky - řešené testy z minulých let

Fyzika - lom světla

20.3.2020 pátek

Český jazyk - Větný rozbor - řešeníVyjmenovaná slova - řešeníOpakování pravopisu z učebnice - řešení

Angličtina - Worksheety na procvičování

Ruský jazyk - Časování sloves

Chemie - CH PL č. 2CH PL č. 3 (Vícesytné alkoholy - Prezentace)

 

18.3.2020 středa

Český jazyk - ManuálLiteratura - přípravaText J. WolkerText J. Hora

Angličtina - Předpřítomný čas  - úvodPředpřítomný čas - tvorba

17.3.2020 úterý

Matematika - jehlan (soustřeď se pouze na pravidelný čtyřboký jehlan)

Chemie - CH PL č. 1

Ruský jazyk - 7. lekce

16.3.2020 pondělí

Český jazyk - ManuálPomůcka na větný rozbor + VVVyjmenovaná slovaOpakování pravopisu z učebniceVětný rozbor

Fyzika - prezentace

Matematika - pracovní list