25.1.2021

Pokud si přejete vysvědčení zaslat emailem, kontaktujte mě, prosím, na email. Pokud si pro vysvědčení přijdete osobně ve čtvrtek, kontaktujte mě telefonicky a domluvíme se na termínu předání.

ČJ

Pracovní sešit NOVÝ (modrý) -  2/1,2,3   3/ 4,1   4/1,2,3,4,5,6

+ učebnice strany 71 až 76

M

Příklady si přepiš pod sebe a vypočítej písemně:

2 358         8 895         8 702        2 895

  .  93          .   27           .   50         .  40

Písemné dělení + zkouška:

8 759 : 3 =       Zk.:                          7 025 : 4 =       Zk.:                              8 947 : 5 =    Zk.:

AJ

Stále opakovat a učit se slovíčka – pracovní sešit strana 73/2C + 2D

Pracovní sešit 56/1,2   57/3,4   58/5,6,7   59/8

+ dobrovolné úkoly 59/9,10

VL

Učebnice strany 52 až 55 (Německo a Rakousko)

Pracovní sešit 32/1,2,3,   33/4,6      34/1,2,3    35/4,5

Učebnice strany 47 až 50 (Kapitola 8. Třídění živých organizmů)

Pracovní sešit 24/1,2,3  a 25/4,5 (modro-zelené vydání) NEBO 27/13,14,15 a 28/16,17 (zelené vydání)

 

18.1.2021

Všechny vypracované materiály (pracovní sešity) donést ke kontrole v pátek, 22.1.2021 do 12:00 (platí pro ty, kteří nepracují online).

M

Přepiš pod sebe a písemně vypočítej:

3 236 . 20 =                                 5 039 . 30 =                          9 304 . 45 =                     7 923 . 56 =

7 234 : 7 =       (zk.)                     9 023 : 7 =    (zk.)                10 234 : 9 =    (zk.)           5 198 : 4 =   (zk.)

ČJ

Učebnice 69/ žlutý rámeček + 71/ žlutý rámeček

Do sešitu vypracuj následující cvičení z učebnice:

69/ 2,3    70/7,9     71/2,3

AJ

Slovíčka pracovní sešit s. 72/ celá - učit

Pracovní sešit 52/ celá      53/3,4     54/ celá  

VL

Učebnice strany 48 - 51

Pracovní sešit 28/1,2,3      29/4    30/1,2,3,4

Učebnice kapitola 6. Pozorování rostlin a živočichů v botanických a zoologických zahradách

(strany 42 - 43, někdo může mít strany jiné)

+ odpovědět na otázky:

1) Jaký je význam zoologických a botanických zahrad

2) Jak se přizpůsobil pro život ve velmi teplých oblastech fenek?

3) Jak se přizpůsobili pro život ve velmi chladných polárních oblastech živočichové (například medvěd lední)?

 

11.1.2021

Všechny vypracované materiály (pracovní sešity) donést ke kontrole v pátek, 15.1.2021 do 12:00 (platí pro ty, kteří nepracují online).

ČJ

Pracovní sešit 37/celá    38/4,5,6,7     39/celá     40/5

Učebnice strany 64 až 67

M

Příklady přepiš pod sebe a písemně vypočítej:

376 . 256 =       865 . 902 =     906 332 . 23 =     863 253 . 57 =

6 086 : 4 =         9 074 : 7 =      5 817 : 5 =           7 457 : 9 =

Opakuj písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení  a neustále procvičuj násobilku!

AJ

Neustále procvičovat slovíčka pracovní sešit strana 72/2A.

Nově se učit slovíčka z další lekce - pracovní sešit 72/2B.

Pracovní sešit str. 50/ naučit tabulku s tvary slovesa HAVE GOT

     I have got                     We have got

     You have got                You have got

     She/He/It has got        They have got

Pracovní sešit str. 50/ 8, 51/9

Učebnice 43/4, 5 - vypracuj do sešitu

VL

Učebnice strany 42 - 46

Pracovní sešit 24/1,2,3     25/4,5,6,7     26/8,9,10,11

Učebnice strana 41 - opakování - rozmanitost přírody (odpovědi zapsat do školního sešitu)

 

4.1.2021

Všechny vypracované materiály (pracovní sešity) donést ke kontrole v pátek, 8.1.2021 (platí pro ty, kteří nepracují online).

ČJ

Opakování podstatných jmen (rod, číslo, pád a vzor)

Učebnice strany 57 – 61

Pracovní sešit 35/ celá dodělat,    36/1

Napiš sloh - vypravování  - na papír nebo do školního sešitu:Popiš, jak vypadal tvůj Štědrý den. Vypravování by mělo obsahovat následující informace (vymysli si nadpis a text rozděl do odstavců):

  • Co jsi během dne dělal
  • Jaké zvyky jsi dodržoval
  • Co jsi našel pod stromečkem

AJ

Hey guys! How are you? Milé děti, tento týden začneme probírat novou lekci - 2A. Vaším domácím úkolem bylo začít se učit slovíčka. Pokračujte v procvičování v pracovním sešitě na straně 72 (lekce 2A). Dále nás čekají cvičení na straně 48/1,2,3. Cvičení s červeným mračounem (48/4 a 49/5,6,7 ) si můžete vyzkoušet také, pokud to na vás ale bude příliš těžké, zkontrolujte si je na internetu pomocí unikátního kódu, který máte i s postupem uvedený uvnitř desek pracovního sešitu nebo si je vysvětlíme na další online hodině (její termín ještě upřesním).

Dále si pusťte poslech z učebnice str. 40 (naleznete opět na internetu pod unikátním kódem uvedeným v pracovním sešitě). 

Poslední úkol bude opakovat sloveso mít = HAVE GOT. Tabulku máte v sešitech z loňského roku nebo také v pracovním sešitě na straně 50. Musíme si pouze zapamatovat, že tvar slovesa have got se liší ve 3. osobě jednotného čísla - SHE, HE, IT ... HAS GOT. Ve všech ostatním osobách a číslech píšeme tvar HAVE GOT.

 

VL

Učebnice 37 – 41

Pracovní sešit 22/ celá,   23/ celá

Umět pojmenovat všechny světadíly a oceány

Umět říct základní údaje o každém světadílu

 

Učebnice strany 36 – 40

Pracovní sešit 22/2     23/3, 4    24/5, 6, 7    25/8,9     26/10, 11, 12    27/13