31.3.2020

Zeměpis - Počasí
Fyzika - Pracovní list č.4 - Hustota
Angličtina - zadání úkolů pro domácí práci (skupina N. Kuncové)
Přírodopis - Prezentace - Hlísti, Pracovní list - Hlísti
Matematika - M PL č. 9 (Největší společný dělitel tří čísel)

30.3.2020 (pondělí)

Anglický jazyk - 2.skupina (Frindtová Alena) - Pracovní list č.2, vocabulary members of family
Matematika - M PL č. 8 (Největší společný dělitel), odkaz (Největší společný dělitel)
Český jazyk - Předmět (Zápis).

27.3.2020 (pátek)

Matematika - M PL č. 7 (Společný dělitel, čísla soudělná, nesoudělná)
Český jazyk - Cvičení na shodu přísudku s podmětem

26.3.2020 (čtvrtek)

Angličtina - zadání úkolů pro domácí práci (skupina N. Kuncové)
Dějepis - Starověká Indie  (prezentace+úkoly), Odkaz
Fyzika - Řešení úloh
Matematika - M PL č. 6 (Rozklad čísla na součin prvočísel)
Český jazyk - Informace pro rodiče

25.3.2020 (středa)

Český jazyk - Shoda přísudku s několikanásobným podmětem (Cvičení), Shoda přísudku s nevyjádřeným podmětem (Zápis), online hravá cvičení na internetu.

24.3. 2020 (úterý)

Matematika - M PL č. 5 (Znaky dělitelnosti - opakování)
Anglický jazyk - 2.skupina( Alena Frindtová) - Pracovní list č.1
Fyzika - Výpočet a převod jednotek - Hustota - Pracovní list č.3

23. 3. 2020 (pondělí)

Přírodopis - Př 1 ( Ploštěnci - prezentace ),  Př 2 ( Ploštěnci - pracovní list )

Český jazyk - Shoda přísudku s několikanásobným podmětem - ZápisZadání pro žáky - Novou látku si vytiskněte a vlepte do sešitu / přepište. Na konci souboru se nachází cvičení, na kterém si ověřte, jestli jste látku správně pochopili. Řešení sem nahraji zítra. Informace pro rodiče - pro žáky jsem vytvořil facebookovou skupinu, na kterou jim také nahrávám materiály z českého jazyka, ale především tam mohu nahrávat také krátká videa s výkladem. Zmiňovanou facebookovou skupinu naleznete na tomto odkazu (klikněte na slovo odkaz).

Matematika - M PL č. 4 (Znaky dělitelnosti 3, 6, 9, 8)
Angličtina - zadání úkolů pro domácí práci
Angličtina - DESCRIBING PEOPLE - WORKSHEET

20. 3. 2020

Angličtina - zadání úkolů pro domácí práci
Angličtina - zadání úkolů pro domácí práci - 2. část
Český jazyk - Shoda přísudku s podmětem (Cvičení), Info pro rodiče
Fyzika - Hustota pracovní list č.2

19. 3. 2020

MatematikaM PL č. 3 (Znaky dělitelnosti 100, 25, 4)

18. 3. 2020

Matematika - M PL č. 2 (Znaky dělitelnosti 2, 5, 10)
Zeměpis - Atmosféra (nová látka)
Kvíz LitosféraKvíz Hydrosféra
Dějepis - Kvíz Mezopotámie2Kvíz EgyptKřížovky Starověk
Angličtina - zadání úkolů pro domácí práci
Český jazyk - Shoda přísudku s podmětem (Zápis)

17. 3. 2020

Fyzika - Úvodní iformace, jednotky hmotnosti -pracovní list č.1
Dějepis - Úvodní InfoKvíz Mezopotámie1
Matematika - M - Výsledky PL č.1

16. 3. 2020

Matematika - M PL č.1(Násobek, dělitel)
Angličtina - zadání úkolů pro domácí práci
Český jazyk - Podmět a přísudek (Cvičení)