29.05.2020 (pátek)

Český jazyk

Vedlejší věta předmětná (Cvičení)


28.05.2020 (čtvrtek)

Angličtina

Present Simple (procvičování - článek)

Fyzika

enlightenedDoporučuji toto video pro Váš celkový přehled v úvodu do Elektrického proudu - coolVálka proudů, aneb Tesla vs. Edison (střídavý a stejnosměrný proud) https://www.youtube.com/watch?v=ejH5f8Sftqk&list=PLhIxVIOJFQE2j1z1C2A6swZdq-nRbMNPl&index=37&t=0s

Matematika

M PL č. 40


 

27.05.2020 (středa)

Český jazyk

Vedlejší věta podmětná (Cvičení)

Zeměpis

Matematika

M PL č. 39


26.05.2020 (úterý)

Fyzika

enlightenedPracovní list č.13 - Elektrický obvod

Angličtina

cvičení present simple

Přírodopis

Prezentace - KORÝŠI 1, Pracovní list - KORÝŠI 1

Matematika

M PL č. 38


25.05.2020 (pondělí)

Angličtina - cvičení present simple (kdo se zúčastní zítra od 10 hod. online hodiny přes ZOOM, tak si toto vytiskne nebo připraví k sobě, budeme to vyplňovat. Vy, kteří potřebujete poslat podrobnosti k online hodině se, prosím, ozvete na můj mail natalie.kuncova@zsjosefov.cz)

Český jazyk

Základní druhy vedlejších vět (Zápis, Online cvičení - Určování věty hlavní)

Matematika

M PL č. 37, zítra v 8:30h další online hodina


22.05.2020 (pátek)

Dějepis

Trojská Válka (video+audio)

Český jazyk

Práce s textem - Jak voní tymián (Text + Otázky k textu)


21.05.2020 (čtvrtek)

Angličtina

zadání domácí práce (present simple)

Matematika

M PL č. 36, odkaz


20.05.2020 (středa)

Dějepis

Starověké Řecko - Mykény a Trója (prezentace+úkoly) + Učebnice + Báje a Pověsti

Matematika

M PL č. 35, odkaz

Český jazyk

Věta jednoduchá a souvětí (Cvičení + Řešení)


19.05.2020 (úterý)

Zeměpis

Stepi (prezentace+úkoly)

Angličtina

Zadání práce na doma (pracovní list - slovíčka present simple) - platí i pro ty, kteří se dnes zúčastní online výuky v 10 hod.

Fyzika

enlightenedElektřina - úvodní videa

Přírodopis

Prezentace - Roztoči, ŠTÍŘI  Pracovní list - Roztoči, Štíři

Matematika

M PL č. 34


18.05.2020 (pondělí)

NOVÁ VÝZVA!!! - pomozme Zemi, aby nebyla tak vyprahlá - koukni na video a třeba i ty najdeš způsob, jak pomoci wink

Český jazyk

Věta jednoduchá a souvětí (Cvičení + Řešení)

Matematika

M PL č. 33

Občanská výchova

Zadání


15.05.2020 (pátek)

Český jazyk

Věta jednoduchá a souvětí (Cvičení + Řešení)


14.05.2020 (čtvrtek)

Angličtina (skupina N. Kuncové)

zpráva pro žáky

Zeměpis

Lesy mírného pásu (prezentace+úkoly)

Matematika

M PL č. 32, odkaz


13.05.2020 (středa)

Český jazyk

Věta jednoduchá a souvětí (Cvičení + Řešení)

Matematika

M PL č. 31, odkaz


12.05.2020 (úterý)

Angličtina

zadání domácí práce (present simple)

Přírodopis

Prezentace - Pavouci, Sekáči , Pracovní list - Pavouci, Sekáči

Matematika

M PL č. 30


11.05.2020 (pondělí)

Český jazyk

Věta jednoduchá a souvětí (Zápis, Psaní čárek ve větě jednoduché - Online cvičení)

Matematika

M PL č. 29, odkaz


07.05.2020 (čtvrtek)

Angličtina

zadání domácí práce (present simple)

Český jazyk

Práce s textem (Text, Otázky k textu, Řešení).

Matematika

M PL č. 28, Online výuka 12.5. v 8:30 h - pokyny


06.05.2020 (středa)

Český jazyk

Pravopisné cvičení (Cara cara Italia, Cvičení online - zaměřte se hlavně na vyjmenovaná slova).

Matematika

M PL č. 27 (Těžnice), odkaz 1, odkaz 2


05.05.2020 (úterý)

Angličtina

present simple (3. os, koncovky, pravidla)

Přírodopis

Prezentace - ČLENOVCI - Pavoukovci 1, Pracovní list - Pavoukovci 1

Fyzika

enlightened V pracovním listu č. 13 - je uvedena další fyzikální veličina TEPLOTA. coolSoučástí pracovního listu je teorie a samozřejmě i otázky, které si prosím vypracujte a vložte do sešitu nebo pracovních desek. Výklad teorie vám pomůže k vypracování  otázek.wink

Zeměpis

Tajga (prezentace+úkoly)

Matematika

M PL č. 26 (Střední příčky), odkaz


04.05.2020 (pondělí)

Český jazyk

Správná řešení čtvrtečních cvičení (Otázky k textu, Pravopisné cvičení)

Určování větných členů (Cvičení + Řešení)

Dějepis

Starověká Kréta(úkoly + učebnice + báje a pověsti)

Matematika

M PL č. 25 (Konstrukce), odkaz 1, odkaz 2, odkaz 3