22.3.2021

Všechny pracovní sešity a materiály přinést ke kontrole v úterý, 23.3. do 12:00 hod.

ČJ

Nová látka – Čas přítomný – učebnice strana 88 – 89.

Připomeň si, že u sloves v čase přítomném píšeme v koncovkách vždy měkké i/í (píší, malují, bruslí, hází, zdravím…).

Do školního sešitu vypracovat cvičení z učebnice 88/2

Pracovní sešit nový strana 9/celá

M

Vypočítej následující příklady:

230 . 1 000 =                          9 000 . 8 000 =                       525 . 100 000 =

5 400 : 60 =                            15 000 : 300 =                        3 600 : 60 =

5 000 . 10 000 =                     874 . 1 000 000 =                   6 783 . 10 000 =

 

865 583                                  752 268                                  920 134

960 210                                  823 107                                  105 364

 

 987 352                                 720 865                                  265 301

-521 201                                - 803 587                                 - 130 001

 

AJ

Vypracuj cvičení v příloze.

Odpověz na následující otázky do školního sešitu:

  1. Kdy začíná jaro (datum)?
  2. Vyjmenuj alespoň 5 jarních květin.
  3. Co dělají zvířata na jaře?
  4. Co se děje na jaře se stromy?
  5.  

VL

Pracovní sešit strana 8/celá

Vyhledej jednu barokní památku na území České republiky.  Do školního sešitu napiš, jak se jmenuje a v jakém městě ji nalezneme.

 

15.3.2021

Všechny pracovní sešity a materiály přinést ke kontrole v úterý, den 23.3. do 12:00 hodin.

ČJ

Nová kapitola –SLOVESA + SLOVESNÝ ZPŮSOB – učebnice strany 85 – 87 (naučit se žluté rámečky)

Učebnice 85/2  a 86/3 – cvičení vypracuj do školního sešitu

Pracovní sešit 8/celá

M

Pracovní sešit strana 9/celá a 10/1,4

Pozor:  Součin je výsledek u násobení (pokud hledáme součin, musíme čísla násobit)

             Podíl je výsledek u dělení (pokud hledáme podíl, musíme čísla dělit)

AJ

Vypracuj přiložené listy (zde a zde).

VL

Učebnice strana 12 – přečíst kapitolu Baroko

Učebnice strana 12/otázky dole (odpovědi napsat do školního sešitu)

Pracovní sešit 6/celá, 7/celá

Tento týden bude tvůj hlavní úkol pozorovat přírodu kolem sebe. Zajdi si na procházku s sleduj, jak se po zimě příroda mění. Do školního sešitu napiš, jak se v pozná, že přichází jako.

 

7.3.2021

Všechny pracovní sešity a materiály přinést ke kontrole v úterý, 16.3. do 12:00 hodin.

Strana 57, kapitola Nepostradatelný dech

Odpovědět na otázky do sešitu:

1) Co zajišťuje dýchací soustava?

2) Čím je dýchací soustava tvořena?

3) Jak se můžeme chránit před nemocemi dýchacích cest?

4) Překresli si do sešitu obrázek stavby dýchací soustavy člověka z učebnice (strana 57) a popiš ho: dutina nosní, nosohltan, hrtan, průdušnice, plíce, průdušky 

+ pracovní sešit (Seřaďte věty o postupu vzduchu dýchací soustavou ve správném pořadí) 31/11 (nebo 32/5, dle vydání pracovního sešitu)

VL

Učebnice strany 10 a 11, kapitola Jak se žilo na začátku novověku

Odpovědět na otázky do sešitu:

1) Co znamenají slova robota nebo robotovat?

2) Kdo to byl dráb?

3) Jak žili šlechticové (kde, jak se bavili...)?

4) Kdo to byli nevolníci?

5) Jak vypadala školní docházka na začátku novověku?

+ Pracovní sešit 5/1a,1b,2,3

AJ

Rozhodni, jakým tvarem slovesa HAVE GOT bude věta pokračovat (have got nebo has got):

Tom ....                                       She ...

Bob and Jack ...                         Kate and Claire ....

Cats ...                                       Desk ...

Dog ...                                        We ....

Gym ...                                       Parents ...

You ...                                        Brother ...

 

1.3.2021

Vypracované práce přinést do školy ke kontrole v pátek, 5.3. do 12:00 hodin.

ČJ

Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích – učebnice str. 79 a 80

Pracovní sešit strany 6 a 7 (celé).

Učebnice 80/2,4,5  + 82/5,6 do školního sešitu (nebo na papír)

M

Pracovní sešit nový          6/1,4,5       7/1,2,3,4     8/1,2,3,4

AJ

Slovíčka pracovní sešit strana 73

Pracovní sešit 63/7, 8 (pozor, toto cvičení maluj dle toho, co jsi napsal ve cvičení výše)

Učebnice 55/1,5,6 (do školního sešitu)

Popiš osobu na obrázku v příloze - napiš o ní alespoň 6 vět anglicky (jakou má postavu, jak je vysoká, jaké má vlasy, oči, co má na sobě...)

Učebnice strana 56 – kůže

Nakresli si do školního sešitu obrázek řez kůží (podle učebnice) a nauč se pojmy: pokožka, potní žláza, chlup

Odpověz na následující otázky do školního sešitu:

  1. Jaké 2 hlavní funkce má kůže?
  2. Díky čemu vnímáme teplo, chlad nebo bolest?
  3. Co je to rasismus?
  4. Jaké vitaminy mají vliv na kvalitu kůže?
  5. Jak je možné, že mají lidé různé barvy kůže?

VL

Přečti si obě dvě strany v příloze a odpověz na následující otázky do školního sešitu:

      1) Jaké bylo po bitvě na Bílé hoře jediné uznávané náboženství? 

      2) Co se stalo dne 21.6.1621?

      3) Kdo byl Jan Mydlář? 

      4) Čím byl známý Jan Jesenský? 

      5) Kdo zvítězil v třicetileté válce? 

      6) Do čeho je na obrázku oblečený Fridrich Falcký? 

      7) Nakresli obrázek na téma: Defenestrace roku 1618 – co to je nalezneš v textu v příloze

       + Pracovní sešit 4/6