24.10.2020 - SOBOTA 

Nový odkaz k přihlášení na discord https://discord.gg/vh9YuP

23.10.2020 - PÁTEK

 Nový odkaz k přihlášení na discord https://discord.gg/Rh2nDG

Angličtina (skupina T.Bartošové)

příprava na 1.online hodinu - datum, čas, informace (povinnost pro všechny je přihlásit se! pokud nemůžete, OMLUVTE se mi (emailem nebo na FB) - můžeme se domluvit na náhradních úkolech). Učivo z online hodin budu považovat za probrané (kdo se nebude přihlašovat, může si dopsat od kamarádů, případně mě kontaktovat).

Ruský jazyk

Důležitá informace - online hodina 2. 11. ! Nepřítomnost musí být omluvena!

Zadání

Video 2 (1. část) - "Jak se máš", čtení písmen azbuky

Video 2 (2. část) - skládání slov, přepis do psací azbuky

Matematika - M PL č. 10    Nový odkaz k přihlášení na discord https://discord.gg/K2BUn3

Dějepis

22.10.2020 - ČTVRTEK

Český jazyk

Milí žáci, dne 22. 10. 2020 vám zasílám práci na celý příští týden, tj. na týden od 26. 10. do 30. 10. 2020. Úkoly odevzdávejte do 30. 10. 2020, do příštího pátku. Stejně jako v předchozích hodinách vám posílám následující 2 soubory:

Zadání cvičení a Zápis.

Ve vaší třídě bude od 2. 11. bude ve vaší třídě probíhat on - line výuka českého jazyka, a to v úterý a v pondělí 9: 00 - 9: 45 a středa 11: 00 - 11: 45. Budeme probírat mluvnici.

Přeji vám hezké prázdniny, M. Jankovský

Angličtina (skupina N. Kuncové) - Milí sedmáci, při online hodině jsme dělali tento pracovní list. Vy, kteří jste byli na online hodině si ho dokončíte a připravíte na další online hodinu, která proběhne v pondělí, 26.10. v 11:00 (ano, vím, jsou prádzniny, proto je lekce dobrovolná wink). Vy, kteří jste se online hodiny nezúčastnili, ani nezúčastníte, mi pošlete tento pracovní list celý vyplněný do pondělí, 2.11. Děkuji za spolupráci. NK

Matematika 7.A,B M PL č. 9     Nový odkaz k přihlášení na discord https://discord.gg/MynBEB

Fyzika

enlightenedRychlost u rovnoměrného pohybu m/s, km/hod - výpočet - zapište si poznámky do sešitu!!!

enlightenedPracovní list - rychlost - vypracujte pracovní list a zašlete prosím do pátku 23.10

21.10.2020 - STŘEDA

Angličtina (N. Kuncová) - vyplněné cvičení z minulého týdne: - cvičení 1, cvičení 2, cvičení 3, cvičení 4

Online hodine se uskuteční ve čtvrtek, 22.10. v 9. hod.

Matematika  - návod na přihlášení na komunikační kanál discord

Matematika - 7.A,B M PL č. 8 Středeční online výuka proběhne na původním komunikačním kanálu meet.jit.si v 8:00 h.

20.10.2020 - ÚTERÝ 

Angličtina (skupina N. Kuncové) - milí žáci, výuka online opět proběhne ve čtvrtek, 22.10. v 9 hod. "S sebou" si vězmete věty, na kterých jsme pracovali dnes (pokud by se k nám připojil i zbytek žáků - jedná se o překladové věty zadané již u minulého týdne). Pokud by někdo nevěděl, jak se přihlásit na online hodinu, kontaktujte mne na natalie.kuncova@zsjosefov.cz

Přírodopis

Prezentace- Obojživelníci, Pracovní list - Obojživelníci

Matematika - 7.A,B M PL č. 7

Ruský jazyk

slíbené Video - opakování

Zadání

Uč. s. 18. - čtení Д П Г Л

PS s. 6. - psaní М Б З Э

19.10.2020 - PONDĚLÍ

Angličtina - zadání (důležité informace k online hodině 20.10.). Povinně přečíst, prosím. Online výuka je povinná.

19.10 - Český jazyk

Milí žáci, posílám další cvičení z českého jazyka. Obě stránky si vytiskněte, tam, kde je potřeba doplňovat, dopňujte přímo do textu, ostatní cvičení pište do školního sešitu. Kontrola proběhne tak, že mi zašlete oskenované nebo vyfocené jak cvičení na doplnění, tak i ty ze svého školního sešitu. Na cvičení máte týden, do 26. 10. 2020, úkoly zašlete na martin.jankovsky@zsjosefov.cz

Dále připomínám termín odevzdání 1. knihy čtenářského deníku, a to do 23. 10. 2020. Kdo ho nedodá, píši 5.

posílám Přípravu a Zápis

Angličtina (skupina T.Bartošové)

sloveso HAVE GOT, HAVEN´T GOT - zadání

sloveso HAVE GOT - pracovní list

Matematika 7.A,B PL č. 6  V úterý v 8:00 h proběhne online hodina.

Fyzika

Zápis - Rovnoměrný pohyb

enlightenedPracovní list - Rovnoměrný pohyb - pracovní list vypracujete a zašlete na mail  (k.alena21@seznam.cz) do 21.10!!!!!! 24.10 zasílám řešení PL.

Ruský jazyk

Zadání, poslech - slovíčka s. 13, poslech s. 11

Angličtina (skupina T.Bartošové)

zadání úkolu - přítomný čas

pracovní list k úkolu - pracujte s tímto listem

Zeměpis

16.10. 2020 - pátek

Matematika 7.A,B M PL č. 5     V ÚTERÝ v 8:00 bude online hodina.

Angličtina - skupina T.Bartošové

Worksheet Word Order

úvodní info - skupina na FB (důležité!!!)

15.10. 2020 - čtvrtek

Matematika 7.A,B M PL č. 4

14.10. 2020 - středa

Angličtina - skupina N. Kuncové, VYSVĚTLIVKY dokument

DŮLEŽITÉ!!! V následujícím dokumentu najdete dovysvětlení týdenního úkolu. Někteří z vás mi již poslali a tuším, že i vy ostatní, kteří teprve posílat budete, narazíte na stejné problémy. Posílám tedy vysvětlivky a pravidla, která si všichni projděte, je to povinné. Děkuji :-)

Ruský jazyk

Čtení a psaní písmen azbuky

PS s. 5 - psaní

Matematika - 7.A,B M PL č. 3

Angličtina - skupina T.Bartošové

Making questions worksheet - zadání

Making questions worksheet - pracovní list (doplňte zadání sem)

13. 10. 2020 - úterý

Přírodopis

Prezentace - Ryby mořské, Obojživelníci - úvod

Angličtina (skupina N. Kuncové)

zádání domácí práce, present simple zápis, present simple - exercise, present simple - worksheet 1 and 2

Matematika

M PL č. 2

12. 10. 2020 - pondělí

Angličtina - skupina T.Bartošové

Present simple worksheet

Dějepis

Matematika

M 7.A,B - PL č. 1

Fyzika

 enlightenedZadání pro týden 12.10 - 16.10 - tuto látku si prosím zapište do sešitů. - Pohyb a klid těles + pracovní list

                                                  - tuto látku si prosím zapište do sešitů. -  Trajektorie těles po dráze

                                                 - Pracovní list - Pohyb a klid těles

 

Český jazyk

- posílám svoji přípravu, udělejte z každé přípravy 2 - 3 cvičení, dále posílám i zápis (studijní opora). Tato práce je na tento týden. Pokud máte možnost, cvičení si vytiskněte a vyplňte.

Příprava a Zápis