AKTUALIZOVANÝ ROZVRH  online výuky pro 6.A, 6.B, 8.A zde

Microsoft Teams

Z pohledu studenta - zde

15. 12. 2020 (úterý)

Ruský jazyk

Zítřejší hodina RJ opět na MS Teams. Tentokrát by mělo vše fungovat wink.

14. 12. 2020 (pondělí)

Fyzika

Záření tepla

Teplo - pracovní list

4.12.2020 (pátek)

Pracovní činnosti - dívky !!!

Téma Čt 10. 12.

3.12.2020 (čtvrtek)

Matematika
- příklady z dnešní online hodiny ZDE

Dějepis

České země po 30-leté válce

Občanská výchova

Příprava

- lze vytisknout a nalepit do sešitu, nebo přepsat do sešitu OV


2.12.2020 (středa)

Matematika
- prezentace ZDE - z posledního slidu vypracuj příklad č. 3


1.12.2020 (úterý)

Český jazyk

Manuál na celý týden

Matematika
- prazentace z dnešní online hodiny ZDE - vypracuj DOMÁCÍ ÚKOL na konci prezentace - pošli ke kontrole dnes do 19.00 cool

Zeměpis

Norsko

Přírodopis  

Prezentace - Kostra KONČETIN, Pracovní list - Kostra KONČETIN

Chemie

enlightened Vzduch , Odkaz video:https://www.youtube.com/watch?v=-MvUbLT1g4w